Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

Sa traim in armonie cu natura - e oare asa de greu de realizat? Sticla, hartia, plasticul se pot recicla cu succes, s-a inventat masina de spalat fara detergenti, calatoriile cu bicicleta sunt mai sanatoase decat cele cu automobilul iar folosirea transportului in comun reduce poluarea in oras. Protejarea mediului inconjurator depinde doar de noi!

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

Inapoi la cuprins

 

Suprapopulatia si criza ecologica mondiala

Motto:
"
Călătorim împreună, pasageri pe o mică navă spațială, depinzând de rezervele ei vulnerabile de aer și sol… conservate de la anihilare numai de grija, munca și aș spune dragostea pe care le dăruim fragilei noastre nave."
Adlai E. Stevenson 

1. Mohan Gh., Neacșu P., 1992 - Teorii, legi, ipoteze și concepții în biologie, Edit. Scaiul, București
T.R. Malthus (1798): "Populația crește în progresie geometrică, iar masa mijloacelor de subzistență în progresie aritmetică; dezechilibrul creat face necesară intervenția obstacolelor regresive pentru reglementarea raportului dintre populație și mijloacele de subzistență". 
Numărul populației umane se dublează la 25 ani.
În rezumat: a) numărul populației este în mod necesar limitat de mijloacele de subzistență;
b) numărul populației crește inevitabil acolo unde mijloacele de subzistență cresc, cu excepția existenței unor obstacole puternice;
c) aceste obstacole pot fi: "reținere morală, viciu și suferință".
Reținerea morală (- ideea fundamentală la Malthus) ia forma: amânării căsătoriei sau a abstinenței în căsătorie.
După Howard și Fiske (1911), există unul sau mai mulți factori "acultativi" care controlează dinamica efectivului fiecărei specii (ex, paraziți, boli). Fluctuațiile numerice (datorate factorilor climatici, de ex.) au avut efecte "catastrofale".
După Friederichs (1927), reglarea efectivului unei populații reprezintă consecința tuturor interacțiunilor dintr-o biocenoză, cu atât mai numeroase cu cât biocenoza este mai complexă.
După Bodenheimer (1928) și Uvarov (1931), efectivele populațiilor naturale sunt controlate de factorii climatici, în special temperatură și umiditate. Efectele s-ar datora modificării condițiilor de hrănire.
Thompson (1939) și Schwerdtfeger (1941) consideră că toți factorii biotici și abiotici, integraqți într-o unitate complexă, controlează mărimea populațiilor naturale.
Nicholson (1933, 1954, 1957, 1958) afirmă că populațiile sunt sisteme în echilibru cu mediul, capabile să dezvolte reacții (numerice) compensatoare. Mărimea populației tinde să fie proporțională cu cantitatea de hrană disponibilă, dar și cu răpitorii, spațiul disponibil etc., care intervin în reglarea numerică a populației cu mult înainte de a se ajunge la limita inferioară a cantității de hrană disponibile.
Cristians (1950, 1968) și Dawis (1964) arată că reglarea creșterii populațiilor la mamifere se realizează printr-un comportament social și se explică prin răspunsurile endocrine legate de densitate. Densitatea crescută este resimțită ca stres sau agresiune, iar pe cale hipofizo-corticosuprarenaliană mortalitatea crește fiziologic (sensibilitate mai mare la infecții și parazitism).
Chitty (1955, 1960) pune accentul pe mecanisme interne de reglare a efectivului unei populații.
Wynne Edwards (1962) presupune existența unor relații de tip feed-back între indivizii unei populații (la speciile cu un comportament social complex, teritoriu bine determinat, care au câștigat o anumită independență față de factorii de mediu (păsări, mamifere).
Milne consideră că în condiții naturale o populație fluctuează între două valori extreme: inferioară, sub care specia dispare și superioară, peste care indivizii mor prin lipsă de spațiu și hrană. "Capacitatea ultimă" a unui mediu determinat și pentru o specie dată ar fi numărul maxim de indivizi pe care un mediu îl poate asigura fără distrugerea completă a resurselor de hrană și spațiu. "Capacitatea mediului" ar fi numărul maxim de indivizi pe care mediul îl poate menține în permanență. Capacitatea mediului este întotdeauna mai mică decât cea ultimă. 
Pimentel (1961, 1965, 1968) vorbește despre existența unui feed-back genetic între populații și mediul lor.
Creșterea mortalității și migrațiile sunt în legătură cu înrăutățirea condițiilor trofice.
Mecanismele interne transformă acțiunea factorilor externi în funcție de densitatea populației, transmițând mai departe efectul (Wilbert, 1962). La om această acțiune este minimă (servicii de asistență socială) iar mecanismele interne ce controlează - induc fertilitatea și mortalitatea în funcție de densitate nu mai sunt eficiente, datorită serviciilor de asistență medicală.
2. Eveline Popovici, 1998 - Studiul mediului înconjurător. Dimensiuni europene, Edit. Univ. "Al.I. Cuza" Iași
Conceptul dezvoltării durabile subliniază relația complexă dintre nivelul populației și bunăstarea societății umane.
În general, nivelul populației este reglat de valoarea raportului fertilitate - mortalitate umană. 
Există o strânsă interdependență între nivelul populației și randamentul solului cultivat, nivelul capitalului industrial și al poluării. 
Creșterea exponențială pe Terra:
1650 - 0,5 miliarde, spor de 0,3 % anual (dublare la 250 ani)
1900 - 1,6 miliarde, spor de 0,5 % anual (dublare la 140 ani)
1970 - 3,6 miliarde, spor de 2,1 % anual (creștere superexponențială, datorită scăderii ratei mortalității).
Nivelul populației reflectă gradul de dezvoltare a țării, tranzițiile demografice diferă de la o țară la alta în funcție de politica demografică. Creșterea demografică implică un necesar crescând de hrană, materiale și energie, extinderea zonelor cultivate și a suprafețelor irigate, lucrări agricole și tehnologii agrare cu impact ecologic pozitiv, proliferarea tehnologiilor productive și punerea riscurilor acestora sub control.
Estimările ONU - 1988, privind populația mondială (miliarde locuitori):

  

2000

2050

2150

variante

6,0

9,2

9,8

minimă

6,5

11,1

12,4

medie

7,7

13,8

16,0

maximă

 Datele statistice existente subliniază că potențialul extinderii zonei cultivate a lumii este limitat; previziunile privind extinderea zonei agricole irigate sunt puțin promițătoare. În ultimele decenii a scăzut cantitatea de cereale pe cap de locuitor.
Aceste date subliniază dezacordul accentuat pe zi ce trece între creșterea populației și lipsa de hrană.
S-au elaborat patru scenarii grafice computerizate, privind starea lumii și standardul material al vieții pe Terra, în mileniul al treilea. Scenariul standard se bazează pe limitele creșterii și ține seama de balanța existentă între relațiile feed-back negative și pozitive dintre: populație, hrană, poluare, capital industrial.
Estimările variază de la 7,7 (9 - 2040) la 14, 5 miliarde locuitori.
Se apreciază ca actuala cale demografică trebuie părăsită și că măsura cea mai rezonabilă depinde de "înțelegerea publică a legăturii dintre mărimea familiei actuale și calitatea existenței umane de mâine".
La Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (septembrie '94, Cairo) au participat 179 delegații; s-a ajuns la un acord privind planul de stabilizare a populației planetei. Planul de acțiune "Oamenii lumii" subliniază faptul că alimentația va fi cea care va determina capacitatea de susținere demografică a Pământului.
3) Al. Gore, 1995 - Pământul în cumpănă. Ecologia și spiritul uman, Edit. Tehnică, București 
În iunie '92, la Rio de Janeiro a avut loc Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare (= "Întâlnirea la vârf asupra Pământului").
Criza ecologică mondială se manifestă vizibil prin: 
- incendierea și defrișarea pădurilor tropicale ;
- creșterea de 1000 ori a vitezei de dispariție a unor specii;
- otrăvirea aerului și apelor;
- încălzirea globală;
- reducerea ozonului din stratosferă.
Acest impact se datorează:
- în primul rând, exploziei demografice (la fiecare 10 ani se adaugă echivalentul populației Chinei, cca. 1 miliard).
- în al doilea rând, revoluției tehnico-științifice care a crescut puterea omului de a manipula natura;
- în al treilea rând, gândirii incorecte a relației cu mediul.
În 1945 populația globului era de 2 miliarde, în 1992 de 5,5 miliarde iar în 2032 va fi de (?) 9 miliarde.
200.000 î.C. - 250 milioane
1500 d.C. - 500 milioane 
1776 - 1 miliard

Presiunea creșterii rapide a populației, în special în Lumea a treia, reprezintă o amenințare majoră asupra sistemului global de apă. În multe părți ale lumii, apa subterană este extrasă din rezervoarele freatice cu viteze ce depășesc cu mult capacitatea naturii de a le umple sau de ale realimenta. Secarea rezervoarelor subterane face ca pământul de deasupra lor să se scufunde (ex, delta fluviului Sacramento - California, acviferul Ogallala din zona Marilor Câmpii - SUA).
În cea mai mare parte a lumii, presiunea creșterii populației asupra sistemului de apă este exacerbată și prin creșterea consumului pe cap de locuitor, datorită în principal (73%) irigațiilor din agricultură, necesare pentru a hrăni populațiile în creștere. Din această apă, 3/5 se pierd, datorită tehnicilor ineficiente și dăunătoare mediului. 
Istoria omenirii este împletită cu istoria agriculturii. Fiecare creștere în mărime a așezărilor umane a fost însoțită de noi sofisticări în efortul de a produce, depozita și distribui cantități tot mai mari de hrană. Noile tehnologii (plugul, șanțul de irigație) au adus și noi probleme ca: eroziunea solului și acumularea de sare în sol. Cantitățile imense de fertilizatori și pesticide se infiltrează frecvent în pânza freatică, contaminând-o pentru secole.
Selecționarea plantelor (biotehnologiile) a crescut productivitatea, dar a crescut și uniformitatea (a scăzut biodiversitatea) și vulnerabilitatea (a scăzut rezistența genetică) la dăunători (de la insecte la ciuperci).
Fertilizatorii cu azot stimulează dezoxigenarea solului și producerea masivă de metan și protoxid de azot. Acestora din urmă li se atribuie peste 20% din încălzirea globală.
Fiecare persoană din SUA produce de peste 2 ori greutatea sa corporală în deșeuri zilnic. Tehnologia de înlăturare / reciclare a deșeurilor ("resurse postconsum") nu a ajuns din urmă tehnologia de producere a lor. După revoluția chimică, a crescut producția chimică mondială (se dublează volumul la 6-7 ani), dar și periculozitatea (deșeuri nucleare, infecțioase). A apărut un relief antropogen: munții de gunoi au ajuns să pericliteze avioanele (groapa Fresh Kill din Staten Island). 
Lipsa locuințelor face să fie amplasate locuințe și pe depozitele de gunoaie (Muntele Fumegător din Manila, Filipine - 25.000 oameni).
Organizația "Ecologiștii profunzi" consideră civilizația umană un fel de virus HIV planetar, ce îmbolnăvește Pământul de o formă de SIDA de tip "Gaian", făcându-l incapabil de a-și menține rezistența și imunitatea la numeroasele noastre insulte la adresa sănătății și echilibrului planetei. Alt grup, "În primul rând Pământul!", consideră că natura va fi în stare să se refacă imediat ce vârful lanțului trofic (omenirea) va fi tăiat.
Mulți teoreticieni ai mediului înconjurător se plâng de opoziția Bisericii Catolice la controlul nașterilor. În ce privește planificarea familială și folosirea anticoncepționalelor, Mechai Viravayda - Tailanda, prin activități promoționale atractive și umoristice a ajutat la scăderea ratei de creștere a populației de la 3,2 % (1970) la sub 1,7 % (1990).
Primul obiectiv strategic pentru protecția globală a mediului ar fi (după Al Gore) stabilizarea populației lumii, cu o legislație destinată tranziției demografice, de la un echilibru dinamic, cu rată ridicată a natalității și mortalității, la un echilibru stabil cu rate scăzute. Acest proces are loc în majoritatea țărilor industrializate - cu niveluri mici de mortalitate infantilă și niveluri mari de instrucție și educație, și practic în nici una din țările în curs de dezvoltare, unde este valabilă situația inversă. 
Până recent, experții prevedeau că populația globului se va stabiliza la 10 miliarde în secolul XXI. Acum apreciază acest total la 14 miliarde sau chiar mai mult. În plus, 94 % din creștere va fi în țările în curs de dezvoltate, unde sărăcia și degradarea mediului sunt deja cele mai severe. Creșterea este egală cu populația Chinei la fiecare 10 ani, a Mexicului anual, a New York-ului zilnic.
Modul în care trăiesc oamenii și tehnologiile pe care ei le folosesc sunt critice în determinarea impactului asupra mediului. Noi epidemii de la holeră și ciumă la SIDA au izbucnit în societățile afectate de creșterea rapidă a populației. În zonele de creștere rapidă, precum Sahelul, foametea a devenit endemică. Tensiunile sociale și politice asociate conduc la prăbușirea ordinii sociale în multe țări cu creștere rapidă, ceea ce amplifică lupta pentru resursele naturale cu totul insuficiente pentru populația în expansiune (ex., apa: fiecare din cele 14 țări ce depind de Nil se confruntă cu o explozie demografică; la fel pentru Iordan, Tigru și Eufrat).

Creșterea venitului pe cap de locuitor a contribuit indirect la tranziția demografică spre familii mai puțin numeroase. Ratele înalte de alfabetizare și educație a femeilor care decid asupra numărului de copii plus nivelul scăzut al mortalității infantile plus accesul instantaneu și generalizat la o varietate de tehnici contraceptive. Când zonele rurale sunt degradate, migrația spre centrele urbane se accentuează.
4) Angheluță Vădineanu, 1998 - Dezvoltarea durabilă. Teorie și practică, vol. I, Edit. Univ. București
În ultimele patru decade, criza ecologică s-a generalizat și cronicizat.
Paul Ehrlich - Population Bomb, discuta în detaliu efectele creșterii exponențiale ale efectivului speciei umane asupra mediului , resurselor regenerabile și asupra calității și stării de sănătate a populaților umane.
5) 1975 - Population, Ecology, and Social Evolution, edit. Steven Polgar, Mouton Publishers, The Hague
La Conferința asupra populației lumii de la București (1974), delegații din țările în curs de dezvoltare au refuzat să accepte ca "problemă" suprapopularea. Ei au insistat ca ratele de creștere a populației să fie tratate într-un context socio-economic mai larg. Schimbările în mărimea populației sunt strâns dependente de fertilitate, care depinde de condițiile de viață, dietă, ecologie. Longevitatea femelei adulte este factorul operativ major legat de sănătate iar supraviețuirea infantilă și a copiilor este secundar (J. Lawrence Angel). 
Creșterea populației în ultimele generații a devenit ultima amenințare majoră împotriva umanității. Totuși, creșterea populației este măsura obișnuită a succesului evolutiv. Spre deosebire de plante și animale, abilitățile culturale ale omului în crearea propriilor condiții de viață l-au izolat, dar în același timp i-au erodat nișa ecologică din ce în ce mai largă, producând paradoxal această criză.
6) Barnett S.A., 1995 - Biologie și libertate, Edit. Științifică, București
Anthony Storr: "la om, ca și la alte specii, suprapopularea este un teren neîndoielnic de stimulare a ostilității". Poate, mai curând sărăcia asociată cu densitatea crescută…
7) Grigg David B., 1980 - Population growth and agrarian change. An historical perspective, Cambridge University Press, Cambridge
Între 1950 - 2486 milioane și 1975 - 4000 milioane, creșterea populației lumii a fost de 1,92 % .an-1 în medie, la începutul anilor '70, rata a crescut la 2,05 % .an-1. Dar populația nu a crescut cu o rată egală în toată lumea, ci mai mult în țările subdezvoltate din America Latină, Africa și Asia. În lumea dezvoltată, numai Australasia a avut o rată în mod excepțional ridicată, datorită imigrării.
Creșterea rapidă a populației într-un timp scurt a avut un efect foarte negativ în țările în care productivitatea agriculturii era scăzută iar standardul de viață deja coborât. Aceasta a stimulat migrația către oraș și a agravat problemele din colectivitățile / aglomerările urbane. Deși presiunea populației nu este singura cauză a sărăciei, în lumea subdezvoltată ea e de primă im portanță. Astfel că, deși s-au înregistrat plusuri considerabile ale suprafețelor cultivate în majoritatea țărilor în ultimele decade, această creștere nu a fost proporțională cu creșterea populației. Ca rezultat, mărimea fermelor a scăzut (India, Guatemala, Pakistan).
În cazul în care venitul crește, nu există consecințe majore ale creșterii populației. Dacă progresul tehnologic este inadecvat, rata creșterii populației poate fi limitată fie prin controlul nașterilor, fie prin emigrare. Dacă nici așa scăderea venitului nu este oprită și acesta ajunge nivelul minim de subzistență, intervine creșterea mortalității. 
Metode de control al fertilității:
1. - mai puține căsătorii / familii, mai mulți celibatari fertili!
2. - schimbarea / creșterea vârstei de căsătorie, mai puține nașteri posibile într-o căsătorie
3. - limitarea numărului de nașteri într-o căsătorie prin: "coitus interruptus", prelungirea alăptatului la sân, înainte de era contraceptivelor.

Migrațiile sunt de 3 tipuri: - rural-rural, rural-urban, peste hotare.
Pe lângă mortalitatea "normală", există și o mortalitate "de criză", independentă de creșterea populației, mai curând asociată cu recolte proaste etc.
8) Vișan Sanda, Crețu Steliana, Alpopi Cristina, 1998 - Mediul înconjurător. Poluare și protecție, Edit. Economică, București
Încă de la apariția sa pe Terra, Homo sapiens a influențat mediul natural în sensul dorit de el, pentru a-și asigura protecție, hrană, căldură, deci supraviețuirea și dezvoltarea. Dacă la început impactul a fost neglijabil, datorită numărului redus de indivizi și adaptării cvasianimalice la mediu, treptat, efectele s-au amplificat.
Din neolitic (7-8000 î.Hr.) se înregistrează o adevărată explozie demografică. Au început să fie înlocuite ecosistemele naturale cu altele noi, artificiale sau antropice.
Creșterea demografică a fost deosebit de spectaculoasă: 240.000 î. Hr. - 0,01 mil., 4000 î.Hr. - 30 mil., 1 Hr. - 100 mil., 1000 - 275, !900 - 1500, 1950 - 2500, 1990 - 5000, 1995 - 5700, 2000 - 6000.
9) Godeanu S., 1997 - Elemente de monitoring ecologic / integrat, Edit. Bucura Mond, București
Omul a fost în măsură "să cucerească și utilizeze medii de viață mult diferite de cele în care a apărut și evoluat". A creat un factor nou de selecție diferit de cea naturală - selecția socio-culturală - bazată pe informația paragenetică. Creșterea demografică tot mai ridicată a creat marile aglomerări urbane - "megalopolisuri". 
Omul folosește mult mai multe resurse decât are nevoie, o bună parte din energia pe care o ia din mediu fiind returnată ca "deșeuri". Cantitatea acestora depășește capacitatea de reciclare a mediului, declanșând un fenomen necunoscut până la om - poluarea. Omul epuizează resursele energetice din natură și accelerează procesele antropice.
Explozia demografică și a aglomerărilor umane s-a însoțit de înmulțirea extraordinară a organismelor antropofile. Migrațiile s-au tradus și prin introducerea de noi specii în habitate străine….(Australia - ex.).
Medicina ar fi responsabilă de supraviețuirea oamenilor de slabă calitate, inapți fizic și psihic, Iar scăderea mortalității infantile ar duce la degradarea biologică a omului (nevoia de eugenie). 
…….Problemele majore cu care s-a confruntat omul au avut în vedere viața comunității, de ex., controlul bolilor transmisibile, controlul și îmbunătățirea mediului fizic (sanitație), aprovizionarea cu apă și hrană de calitate și în cantitate suficientă, asigurarea asistenței medicale și rezolvarea lipsurilor și handicapurilor.
10) Jordan Terry G., Rowntree Lester, 1982 - The Human Mosaic. A Thematic Introduction to Cultural Geography, 3rd Ed., Harper & Row Publishers, New York
Termeni referitori la populație care ne asaltează zilnic: criza populației, bomba populației, explozia populației, creșterea populației zero. Oamenii sunt comparați cu șobolanii care se înmulțesc rapid. Suprapopulația bântuie asupra noastră, a tuturor, ca un spectru. O distribuție inegală (0 - 30.000 locuitori.km-2 - Insula Manhattan) înrăutățește situația. Distribuția populației este esențială în ceea ce privește suprapopulația. 
Demografia - ramură a geografiei populației, constă în studiul statistic al populației umane. 76 % din populația Globului trăiește în Eurasia, 9 % în America de Nord, 10 % în Africa, 5 % în America de Sud, sub 1 % în Australia și Oceania. Circa 22 % în China, 15 % în India, 6,5 % în fosta Uniune Sovietică, 5,5 % în Statele Unite. 
Conceptul de densitate a populației este relativ și static. El nu indică rata nașterii, a morții, creșterea populației sau migrația. Densitățile cele mai mari (2/3 din populația mondială) sunt concentrate în jumătatea sudică a Japoniei, câmpiile și colinele din estul Chinei, coatele musonice și marea câmpie a Gangelui - India, zonele industriale din Europa. În afara Eurasiei, zonele intens industrializate ale Statelor Unite și fermele irigate din lungul Nilului - Africa. În ciuda îngrijorării noastre cu privire la suprapopulație, zone întinse ale lumii sunt puțin populate: zonele înghețate nordice și deșerturile tropicale.
Dacă populația a crescut relativ lent (0,02 la 1000 locuitori.an-1) pe parcursul istoriei, începând cu anul 1 d. C. s-a dublat la fiecare 500 ani. Pentru majoritatea țărilor, această explozie a populației nu a avut loc până în secolul XX. Totuși, unii oameni de știință au prevăzut cu mult timp în urmă problemele legate de suprapopulație. În 1600, Sir William Petty, un pionier al statisticii prevedea o criză legată de suprapopulație în anul 2600. Necesarul de spațiu ar fi fost, după calculele sale, de 3 acri de persoană. În 1700, prusacul Johann Süssmilch estima, cu destulă acuratețe, populația mondială la 1 miliard. El făcea legătura între creșterea numerică și scurtarea speranței d viață. După Thomas Malthus, controlul natural al populației ar consta în: război, foamete și boli (3 din cei "4 călăreți ai Apocalipsului").
Începând din secolul XVIII, un număr de țări europene au început transformarea demografică, adică schimbări în rata nașterii și morții, asociate cu trecerea de la societatea agricolă rurală la cea urbană și industrială. În era industrială, descoperirile medicale, îmbunătățirea dietei au scăzut drastic rata mortalității. Speranța de viață a crescut de la 35 ani (secolul XVIII) la peste 70 în prezent. În era preindustrială, ratele nașterii și morții erau ambele ridicate, conducând la o creștere a populației apropiată de zero.
Explozia populației în Europa a fost rezultatul fertilității mult mai mari decât mortalitatea. Astăzi, din Japonia până în SUA, lumea industrializată a realizat în ciuda diferențelor culturale o rată scăzută a fertilității. Metode de scădere a ratei nașterilor, ca: celibatul, căsătoriile târzii, coitus interruptus, avortul, infanticidul au fost cunoscute de secole. Metodele moderne constau în: pilule contraceptive, dispozitive intrauterine, vasectomie, legalizarea avortului.
Rata nașterii era mai mică în 1930 decât în prezent. Scăderea acesteia s-a dovedit a fi o problemă culturală, nu una tehnică. În societatea industrială, copiii își pierd mult din importanța economică pentru familie, astfel că reducerea numărului de copii devine benefică.
Pe lângă controlul voluntar al fertilității, controlul populației include programe de descurajare a fertilității: taxe ce cresc odată cu numărul de copii, ajutor pentru bătrânii fără copii, recompensă financiară pentru sterilizarea voluntară. 
A treia categorie de mijloace ar consta în legi care să schimbe tradiția, încurajând femeile să lucreze sau legi care să dizolve familia ca instituție socială, statul preluând copiii la naștere. crescându-i și educându-i. În plus, favoruri legale pentru familiile fără copii, cum ar fi obținerea mai ușor a divorțului.
A patra categorie de mijloace ar consta în controlul involuntar al fertilității: contraceptive orale, preluate prin apă, alimente (pâine) sau împrăștiate din avion, precum pesticidele; permis / licență de la guvern pentru a avea copii, guvernul putând cere avortul pentru sarcinile ilegale. Copii ar putea fi sterilizați temporar la pubertate, iar adulții sterilizați cu forța după ce au dat urmași în viață.
Controlul nașterilor este împiedicat de: preferințele culturale (pentru familii cu mai mulți copii), religiile organizate (biserica catolică, secte), rivalitățile internaționale și sentimentele naționaliste (fiecare nou-născut este un viitor soldat), competiția pentru influență între grupurile etnice (albi - negrii în SUA), care consideră această politică un veritabil "genocid".
Infanticidul se practică la indienii Tupirapé - trib vorbitor de Tupi din centrul Braziliei care nu acceptă mai mult de trei copii în viață, cel mult doi de același sex, datorită necesarului de carne în dieta zilnică.

Nevoia de "spațiu personal" diferă de la o cultură la alta. 1850 - 1 miliard; 1930 - 2 miliarde; 1975 - 4 miliarde; 2000 - 6 miliarde. China și India peste 1 miliard fiecare. 11 țări între 100 milioane și 1 miliard de locuitori. 
Există o relație strânsă între îngrijirea medicală (starea de sănătate) și creșterea populației. Pe de o parte, îmbunătățirea nivelului de sănătate scade mortalitatea și crește populația, dar, pe de alta, se pare că e o precondiție pentru o natalitate scăzută. O familie săracă din India trebuie să aibă 6-7 copiii pentru o siguranță de peste 95 % de a avea un singur fiu sănătos, care să îndeplinească ritualul necesar la moartea tatălui. Copiii supraviețuitori sunt o necesitate economică în mare parte a lumii.
O stabilizare a populației globului este prevăzută pentru începutul secolului XXI, la 8-15 miliarde, care nu ar depăși resursele Terrei. "Creșterea zero" a populației (fiecare cuplu cu cel mult 2 copii), care să îi înlocuiască pe părinți, ar putea preveni o catastrofă ecologică. 
Criza mondială se traduce prin deficit de hrană, creșterea producției fiind mai mică decât creșterea populației (Perioadele de secetă contribuie și ele la aceasta prin deșertificare.) și prin deficit de energie, căci consumul mondial se dublează la fiecare 10 ani. Există o legătură invers proporțională la nivel de agricultură între cele două. 
Suprapopulația ține cont de modul de viață și de consumul de energie, necesar întreținerii populației. Pentru SUA problema s-ar pune mai acut decât pentru India (după Ronald Freedman și Bernard Berelson). Soluția nu ar fi mai puțini copii, ci mai puțin consum!
11) Sherman Irwin W., Sherman Vilia G., 1989 - Biology. A Human Approach, 4 Ed., Oxford University Press, New York 
Utilizarea DDT - ului pentru combaterea țânțarilor purtători de malarie în Sri Lanka a scăzut mortalitatea foarte mult (1,7 % în 1946), natalitatea rămânând în schimb ridicată. Rata fertilității este media copiilor vii născuți de o femeie (între 15 - 44 ani). În 1987, rata mondială a fertilității era de 3,6 copii per femeie în țările subdezvoltate de 4,2 iar în cele dezvoltate de 2,0. Ținând cont de mortalitatea infantilă și de diferențele existente în sex ratio, rata înlocuirii ar fi de 2,1 copiii per femeie în țările dezvoltate și de 2,7 în cele subdezvoltate.
"Revoluția verde" constă în obținerea de recolte alimentare crescute prin folosirea de noi soiuri de grâu și orez. În Mexic, recolta de grâu a crescut de 6 ori în 20 ani, dar noile varietăți înalt productive necesită mari cantități de apă, fertilizanți, pesticide. În zonele cu sol sărac și interacțiuni climatice severe nu e posibil.
Oceanul ca sursă bogată de hrană este un mit, spune J. H.. Ryther de la Institutul Oceanografic Woods Hole. S-ar investi mai multă energie în "cultivarea" mării decât s-ar obține prin maricultură (alge, moluște, crustacee). Banca terestră a dat faliment. Nu putem produce ieftin hrană sintetică și nu putem reduce semnificativ cerințele calorice. Chiar dacă s-ar putea hrăni populația globului, aceasta ar însemna a trata simptomul și nu boala, iar creșterea populației ar fi încurajată!
În condiții ideale, rata de creștere a unei populații este exponențială (vezi Malthus) și organismele se reproduc fără opoziție / rezistență. Ceea ce se opune acestei creșteri (potențial biotic) este rezistența mediului, adică suma tuturor factorilor de mediu care limitează populația (ex. spațiul, temperatura, hrana, oxigenul, aerul, apa, acumularea poluanților). Stabilizarea mărimii populației este echilibrul dinamic între rata mortalității și cea a natalității. Acest echilibru este capacitatea de susținere / suport a mediului, adică maximum de mărime a populației care poate fi suportată de un mediu particular. 
Curba creșterii populației pe o scară logaritmică arată că au existat trei momente de creștere exponențială: acum 600.000 ani, ce coincide cu revoluția culturală, acum 8.000 ani, suprapus peste revoluția agricolă și acum 200 ani, odată cu revoluția industrială. Între acestea, populația umană a rămas relativ stabilă, fluctuând în jurul nivelului de echilibru. Motivele creșterii exponențiale au constat în: producția mai mare de hrană, noi teritorii și continente, mecanizare și urbanizare.
Astfel, cu fiecare îmbunătățire a capacității noastre (ca specie) de a obține hrană și spațiu, a fost stabilită o nouă capacitate de susținere / suport, iar echilibrul s-a mutat la un alt nivel. Ar trebui dezvoltate programe educaționale de planificare familială și înlesnite adopțiile de copii.

Bibliografie
1. Mohan Gh., Neacșu P., 1992 - Teorii, legi, ipoteze și concepții în biologie, Edit. Scaiul, București
2. Popovici Eveline, 1998 - Studiul mediului înconjurător. Dimensiuni europene, Edit. Univ. "Al.I. Cuza" Iași
3) Gore Al., 1995 - Pământul în cumpănă. Ecologia și spiritul uman, Edit. Tehnică, București 
4) Vădineanu Angheluță, 1998 - Dezvoltarea durabilă. Teorie și practică, vol. I, Edit. Univ. București
5) ***, 1975 - Population, Ecology, and Social Evolution, Edit. Steven Polgar, Mouton Publishers, The Hague
6) Barnett S.A., 1995 - Biologie și libertate, Edit. Științifică, București
7) Grigg David B., 1980 - Population growth and agrarian change. An historical perspective, Cambridge University Press, Cambridge
8) Vișan Sanda, Crețu Steliana, Alpopi Cristina, 1998 - Mediul înconjurător. Poluare și protecție, Edit. Economică, București
9) Godeanu S., 1997 - Elemente de monitoring ecologic / integrat, Edit. Bucura Mond, București
10) Jordan Terry G., Rowntree Lester, 1982 - The Human Mosaic. A Thematic Introduction to Cultural Geography, 3rd Ed., Harper & Row Publishers, New York
11) Sherman Irwin W., Sherman Vilia G., 1989 - Biology. A Human Approach, 4 Ed., Oxford University Press, New York

 

Editor: Mircea Nicoara

Specialist in probleme de mediu, Universitatea "Al.I Cuza"

Email: inmediu@uaic.ro

Iti pasa? Vizeaza pagina web a Science SHOP-ului InterMEDIU !

  

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania