Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Biblioteca Centrala Universitara, inaugurata la 14 martie 1895 si avînd în prezent 110 ani de existenta în spatiul Bucurestiului universitar, are drept activitate de baza promovarea cercetarii în domeniul biblioteconomiei si stiintei informarii, participarea la activitati nationale si internationale de analiza si sinteza, si de asemenea initierea si dezvoltarea programelor si actiunilor de formare si educatie continua în domeniul bibliologiei si stiintei informarii.

Biblioteca Centrala Universitara asigura baza documentara si de informatii necesare procesului de învatamânt atât la nivelul aprofundarii studiului cât si al cercetarii. De asemenea, Biblioteca realizeaza valorificarea si comunicarea intensiva a documentelor si surselor de informatii, faciliteaza accesul diversificat si rapid la diverse categorii de surse atât din colectiile proprii cât si din cele externe si organizeaza un sistem complex de servicii pentru studenti si categoriile socio-profesionale reprezentative ale mediului universitar-stiintific.

Întemeiate initial pe o orientare preponderent umanista, colectiile de documente ale BCU au astazi o alcatuire enciclopedica, configurându-se într-o structura pluridisciplinara. Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerintelor utilizatorilor bibliotecii, interesati de aprofundarea studiilor universitare si de cercetare stiintifica.

De asemenea, BCU este prima mare biblioteca universitara din România care a introdus un sistem informatic integrat, care ofera utilizatorilor posibilitati de utilizare rapida si creativa a resurselor documentare. Prin intermediul retelei INTERNET, BCU se integreaza în dinamica circuitului mondial al informatiei, conectarea la baze de date nationale si internationale de nivel academic asigurând astfel sincronizarea la tendintele contemporane ale cunoasterii. Extinderea infrastructurii în tot mai multe biblioteci din cadrul retelei de filiale configureaza treptat un sistem complex de utilizare a resurselor documentare în întregul ansamblu BCU.
În cadrul Universitatii din Bucuresti, BCU este centrul coordonator al unei retele formata din 13 biblioteci de facultate ale caror colectii de documente sunt dedicate procesului didactic curent.

În ceea ce priveste istoria fondarii Bibliotecii, aceasta începe o data cu conceptia edificiului, încredintata arhitectului francez Paul Gottereau. Lucrarile, desi începute în 1891, au fost finalizate în anul 1893. În 1895, Regele Carol I a inaugurat Fundatia Universitara Carol I, care si-a asumat misiunea formarii elitei intelectuale, îndeosebi prin acordarea de subventii, premii de încurajare, burse studentilor cercetatori merituosi si prin tiparirea unor lucrari valoroase, a tezelor de licenta sau de doctorat. Dupa 20 de ani, în 1911, sub coordonarea aceluiasi arhitect, începe extinderea vechiului local, dat în folosinta în mai 1914, cu un amfiteatru de peste 500 locuri, cu 4 sali de lectura si depozite. De-a lungul timpului, prestigiul Fundatiei si al viitoarei Biblioteci Centrale Universitare a fost consolidat si de numele ilustre ale unor scriitori, profesori universitari, animatori culturali, care au functionat ca bibliotecari sau chiar au condus biblioteca (Al. Tzigara Samurcas – director al bibliotecii între 1899 si 1946).

În 1948, Bibliotecii Fundatiei Universitare i se atribuie statutul de Biblioteca Centrala a Universitatii “C.I. Parhon” din Bucuresti, devenind astfel centrul coordonator al retelei de biblioteci de facultate a Universitatii din Bucuresti. BCU devine treptat cea mai complexa biblioteca universitara din tara.

În timp ce colectiile de documente ale bibliotecilor filiale urmau o dezvoltare dedicata studiului curent, specific facultatii respective, pentru Unitatea Centrala, configuratia fondului de publicatii are o structura enciclopedica, asigurând o baza pluridisciplinara aprofundarii studiilor universitare si cercetarii.

În timpul Revolutiei din 1989, cartile din cadrul bibliotecii au ars într-un incendiu care a dus la disparitia a peste 500.000 volume (12.000 volume de carte bibliofila, 52 din biblioteca lui Eminescu), numeroase ex-librisuri, harti vechi si aproape 3700 de manuscrise apartinând unor mari personalitati ale culturii române între care Eminescu, Maiorescu, Caragiale, Cosbuc, Blaga, M. Eliade. Cu toate acestea, sub egida UNESCO, Directorul General al BCU, Federico Mayor, a initiat o data cu sfîrsitul revolutiei, reconstructia si modernizarea bibliotecii, proiect care a fost materializat în numai câtiva ani (în 2000), cu exceptia documentelor unicat.

Conferind noi temeiuri de continuitate traditiei, efortul reconstructiei are ca principala orientare proiectul de extindere si modernizare a complexului arhitectonic, demers menit sa asigure o ambitioasa abordare a celui de-al doilea secol de existenta.

În proiectul de extindere, complexul arhitectonic BCU se compune din trei corpuri, integrând alaturi de palatul Fundatiei, cladirea fostei Banci Dacia – România (distrusa în acelasi incendiu din decembrie 1989) si viitoarea constructie a corpului Boema. Între 1990 si 2000, Unitatea Centrala si-a continuat activitatea publica în ansamblul de cladiri din Calea Plevnei nr. 59.
Începând din anul 1965, specialistii bibliotecii au elaborat o mare varietate de lucrari bibliografice, predominant orientate spre stiintele umaniste, social – politice si pedagogice.

Conform site-ului www.bcub.ro, la 31 decembrie 2002, Biblioteca Centrala Universitara numara 1.799.272 de volume, din care erau consultate 1.507.013 de volume. În ceea ce priveste numarul cititorilor înscrisi, acesta era de 34.575, frecventa fiind de 561.306 de cititori.

Directorul General al BCU este profesorul universitar Ion Stoica.