Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

1. Etapele preliminare adoptarii A.U.E.

A. Proiectul Spinelli

A.U.E. a fost precedat si într-o oarecare masura determinat de initiativa Parlamentului European care pe 14 septembrie 1984 a adoptat un avant proiect al tratatului instituind Uniunea Europeana.
Acest text a fost elaborat la initiativa luata de A. Spinelli în iunie 1980. El prevedea crearea unei U.E. dotata cu competente mult mai largi decât comunitatile precum modificarea macanismelor institutionale si în special o crestere considerabila a puterilor Parlamentului European.1

B. Raportul Dooge

În iunie 1984 initiativa a fost reluata de guverne. Consiliul European de la Fontainebleau a decis constituirea unui comitet ad hoc pentru problemele institutionale (comitetul Dooge).
În raportul sau remis în martie 1985, Comitetul s-a pronuntat pentru crearea unei “entitati politice veritabile” pentru ameliorarea obiectivelor institutionale si mai ales pentru realizarea obiectivelor prioritare în special “o veritabila piata interna”. A fost propusa demararea procedurii de revizuire a tratatelor.

C. Cartea Alba

În iunie 1985 Comisia a facut public raportul “Cartea alba” despre piata interna. Acest document stabilea cu mare claritate si precizie lista obstacolelor care se opuneau unei veritabile libere circulatii în interiorul comunitatii, precum si lista masurilor de luat pentru a le suprima.

D.Semnarea Actului Unic European
Consiliul european de la Milano (28-29 iunie 1985), aprobând în ansamblu propunerile care îi erau facute, a luat hotarârea printr-un vot majoritar (7 contra 3 – Marea Britanie, Danemarca, Grecia) de a convoca o conferinta pentru elaborarea unui tratat asupra unei politici externe si de securitate si asupra modificarii tratatelor comunitare. C.I.G. si-a început lucrarile la Luxemburg pe 9 septembrie 1985.
Initial atasata elaborarii unui act dublu dupa cum prevazuse Consiliul european, conferinta a optat totusi pentru formula “actului unic”. Din cauza întârzierii irlandeze în procesul ratificarii Actul Unic nu a putut intra în vigoare decât pe 1 iulie 1987 desi a fost semnat pe 17 februarie 1986.
A.U.E. este un tratat international conform prezentarii obisnuite. Titlul I, “dispozitii comune”, priveste Consiliul european. Esentialul titlului îi a fost încorporat tratatelor comunitare.


2. Cauzele care au condus la elaborarea A.U.E.

Acestea au fost: absenta unei legaturi organice între actiunea comunitara si cooperarea politica, functionarea nesatisfacatoare a anumitor mecanisme institutionale (insuficienta puterilor Parlamentului European, ponderea prea mare a unanimitatii în cadrul procesului decizional din Consiliul european), caracterul partial al celor 4 libertati de circulatie prevazute de tratatul C.E.E. (marfuri, persoane, servicii, capitaluri). A prevalat de asemenea dorinta de a da o baza juridica solida competentelor deja exersate de comunitate în noi domenii. 2
Analizat din perspectiva continutului sau, A.U.E. nu aduce nici o bulversare sistemului comunitar. Schimbarea majora consta în imprimarea unui nou obiectiv comunitatilor, acela al Pietei Interne, fapt care a constituit cauza unei veritabile relansari a actiunii comunitare. Prin aceasta reprezinta, deci un moment foarte important al istoriei Uniunii.

3. Aporturile A.U.E.


Principalul aport al A.U.E. consta în: conferirea unei baze juridice formale Consiliului european, largirea puterilor Parlamentului european (prin procedura de cooperare si aviz conform în doua domenii), largirea ponderii votului cu majoritatea calificata în Consiliu.
Alte noutati au fost: asigurarea unei baze juridice pentru crearea unei jurisdictii adiacente Curtii, largirea domeniului politicii sociale, confirmarea competentelor în domeniul politicii regionale (denumita coeziune economica si sociala), al cercetarii si dezvoltarii stiintifice, al protectiei mediului înconjurator.
De asemenea a fost conferita o baza juridica formala Cooperarii Politice Europene.
Pentru prima data Uniunea europeana a fost mentionata de un tratat în vigoare. Primul alineat al preambulului mentioneaza “transformarea relatiilor statelor membre într-o uniune europeana”.
Articolul 1 pe de alta parte dispune: “Comunitatile europene si Cooperarea Politica europeana au ca obiectiv de a contribui împreuna la progresul concret al Uniunii europene”.
Uniunea europeana nu este deci creata, ci este mentionata ca un obiectiv de atins. Actul Unic European indica deja una din principalele sale caracteristici: faptul ca se va baza pe doi “stâlpi”: Comunitatile Europene si Cooperarea Politica Europeana
 


1 J.P. Jacque – „The draft treaty establishing the european union“ – le Bull CE 9 – 1983
Philippe Manin – op. cit., pagina 30
 

Material elaborat de Oana