Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Constantin-Edmond Cracsner*
Valentin Ionescu**
Mihaela Tanasa***

Examinarea psihologica în sistem computerizat nu mai reprezinta de mult un element de noutate în domeniul psihologiei aplicate. Înca de la aparitia sa, calculatorul si-a nominalizat aplicatiile sale, inclusiv în domeniul psihologiei. Volumul extrem de mare de informatii rezultate în urma evaluarilor, precum si procedurile complexe de interpretare au stimulat motivatia psihologilor pentru utilizarea calculatorului în examinarea psihologica.
Lucrarea de fata se doreste a fi un argument foarte serios pentru promovarea pe scara larga a calculatorului în procesul de evaluare si gestionare a resursei umane din perspectiva psihologica.1. Introducere

Armata, ca organizatie cu atributii ample în domeniul apararii si securitatii nationale, si nu numai, primeste din partea societatii resurse materiale, umane, financiare si informationale care se cer a fi utilizate cât mai eficient si în deplina concordanta cu scopurile stabilite pentru aceasta institutie a statului. Mai mult, actualul proces de transformare a Armatei României are ca obiectiv general realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficienta, flexibila, dislocabila, sustenabila, având capacitatea de a actiona întrunit si a fi angajata într-un larg spectru de misiuni.
Materializarea obiectivului general al procesului de transformare va fi sustinuta de proiectele de viitor, care cuprind, între altele: a) sistemul de informatizare si b) sistemul de management al resurselor umane.
În acest context, Sistemul Informatic Integrat (SIS) al Ministerului Apararii Nationale va crea cadrul implementarii operatiilor si capabilitatilor facilitate de retea, prin realizarea sistemelor informatice de management al resurselor de aparare si a sistemelor de comanda si control la toate categoriile de forte ale armatei si la toate nivelurile. Prin integrarea acestora alaturi de sistemele de comunicatii si calculatoare si cele de informatii, interoperabilitate, supraveghere si recunoastere se va realiza sistemul C4I2SR. Succesul sau insuccesul acestui demers depinde, într-o foarte mare masura, de modul în care se întrebuinteaza resursele avute la dispozitie, adica de managementul lor. În acest sens, metodele si procedeele manageriale si, nu în ultimul rând, mijloacele tehnice avute la dispozitie îsi pun amprenta asupra eficientei si eficacitatii implementarii programelor adoptate. Iata de ce, unul dintre factorii tehnici care concura, din ce în ce mai mult, la succesul transpunerii în practica a politicilor promovate este reprezentat de sistemele informatice.
În domeniul resurselor umane, în perspectiva anului 2015, obiectivul strategic este de a dezvolta un sistem modern si performant de management al resurselor umane, capabil sa asigure implementarea valorilor si principiilor fundamentale adoptate de armatele moderne din tarile membre NATO si ale Uniunii Europene.
Pentru realizarea unei activitati eficiente în recrutarea si selectia resursei umane este nevoie, printre altele, si de sustinerea cu mijloace tehnice adecvate si softuri performante în vederea crearii conditiilor optime aplicarii bateriilor de teste psihologice. În acest sens, se doreste ca, pe viitor, cel putin în cadrul structurilor de selectie, aplicarea testelor de examinare psihologica sa poata fi administrata cu ajutorul produselor informatice.

2. Examinarea clasica vs. Evaluarea computerizata

Fara a insista asupra avantajelor si dezavantajelor celor doua modalitati de examinare/evaluare (testul creion-hârtie si testarea computerizata), vom prezenta succint beneficiile importante pe care le aduce cu sine calculatorul în psihologia aplicata (Popa, 2005). Dintre avantajele evaluarii asistate de calculator, amintim: obiectivitate maxima; standardizare maxima; optimizarea instructajelor; informatie suplimentara; posibilitatea de urmarire dinamica a comportamentului subiectului; înregistrarea automata a rezultatelor; reducerea stresului de examinare; economie de resurse (timp, hârtie etc.); flexibilitate tehnologica. Dintre dezavantajele examinarii asistate de calculator, retinem: costuri ridicate în faza initiala; cunostinte suplimentare din partea psihologilor; impactul potential asupra subiectilor; limitarea spontaneitatii si expresivitatii comportamentale specifice subiectilor; asocierea testelor computerizate cu jocul pe calculator; limitarile componentelor hard (monitor, tastatura, mouse, joystick, senzori fiziologici).
În contextul evaluarii psihologice computerizate se pot întâlni cel putin doua situatii, care tin de natura sarcinii, astfel: fie probele sunt special construite pentru testarea computerizata, fie probele reprezinta versiuni adaptate pentru a fi rulate pe calculator. Cea de-a doua situatie ridica probleme serioase de compatibilitate, dupa cum urmeaza:
– echivalenta de ordin calitativ (cele doua versiuni masoara acelasi construct psihologic);
– echivalenta de ordin numeric (comparabilitatea expresiilor numerice a rezultatelor din perspectiva ordinii de rang sau a valorilor indicatorilor statistici descriptivi de start).
Studiile trebuie sa demonstreze ca rezultatele sunt comparabile/echivalente, pentru a ne asigura de validitatea si fidelitatea versiunii computerizate. Pentru a fi în acord cu criteriile APA (American Psychological Association) trebuie sa demonstram, prin studii foarte bine documentate, ca exista echivalenta între scorurile obtinute în cele doua variante, clasica si computerizata.
În acest context, unele studii de profil (Mend & Drasgow, 1993; Vijver & Harsfeld, 1994; Russell, 1999) au evidentiat ca, pentru probele administrate în cele doua variante, exista suficiente date de analiza, dintre care redam câteva elemente:

 


Din succinta analiza prezentata se pot sintetiza câteva repere importante pentru raportul clasic-computerizat, astfel:
– Exista unele diferente semnificative între testele creion-hârtie si testele computerizate, iar diferentele tin, de regula, de natura sarcinii, care este oarecum modificata în cazul utilizarii calculatorului;
– Puterea predictiva a testelor nu se modifica semnificativ;
– Utilizarea calculatoarelor creste eficienta actului de evaluarea psihologica si confera validitate ecologica în mediile profund tehnologizate.
Avînd în vedere aceste consideratii generale, rezulta cu pregnanta o problematica serioasa cu privire la proiectarea evaluarilor pe calculator. Iata de ce, aplicatia, pe care o prezentam în continuare, este considerata o prima etapa dintr-un proces de elaborare a unui sistem integrat de evaluare si gestionare psihologica pe calculator a resursei umane.

3. Aplicatia TPC

3.1. Descriere generala


Aplicatia TPC permite testarea psihologica a unui grup de subiecti într-o sala unde exista o retea de calculatoare cu server, fiecare subiect fiind asezat în fata unei statii de lucru. Acest server trebuie sa aiba ca sistem de operare Windows 2000 sau 2003 Standard Edition. Pe server trebuie instalate: IIS, MySQL si PHP ver. 4 sau urmatoarele. În afara de Windows nu mai trebuie achizitionate alte licente pentru instalarea aplicatiei TPC, deoarece IIS este inclus în licenta de Windows, iar MySQL si PHP pot fi instalate pe baza licentei GPL care da dreptul de utilizare fara investitii financiare.
TPC permite si testarea la distanta a subiectilor pe baza tehnologiei Internet. În acest caz, statia (statiile) de lucru trebuie conectata (conectate) prin Internet la serverul aplicatiei.
Aplicatia este compusa din trei module. Modulele 1 si 2 sunt programe cu interfata deosebit de prietenoasa scrise în Visual C++ 6.0., cel de-al treilea fiind browser-ul Internet Explorer. Documentatia aplicatiei (ghidul de utilizare) este integrata în modulele ce o compun.

3.2. Modulul 1. Elaborarea testelor

Acesta este exploatat doar de Sectia de Psihologie. Modulul 1 este un program care permite generarea testelor si a bateriilor de teste.
Utilizatorul acestui program poate defini:
– Itemi nonverbali care compun testele pentru evaluarea aptitudinala generala si speciala;
– Itemi verbali care compun testele pentru evaluarea aptitudinala generala si speciala;
– Itemi care compun chestionarele de personalitate;

– scale;
– grila de corectare pentru itemi;
– algoritmii de calcul ai notelor brute si notelor standard;
– interpretarea rezultatelor în functie de aceste note;


– etaloane specifice pentru diverse categorii;
– timpul alocat fiecarui test;
– construirea testelor si a bateriilor de teste;
– generarea instructajului pentru fiecare test;
– ID-ul si parola psihologilor examinatori, din propria structura si din structurile subordonate, care au dreptul de a utiliza diversele module ale aplicatiei.Oricarei modificari în baza de date i se asociaza data si ora când a fost facuta, precum si ID-ul psihologului carea a operat modificarea.Baza de date rezultata în urma operarii cu modulul 1 poate fi transmisa unitatilor subordonate pentru a aplica bateriile de teste. Unitatile subordonate nu pot face modificari în aceasta baza de date.

3.3 Modulul 2. Aplicarea testelor

Acesta este programul consola al psihologului examinator. El poate fi distribuit unitatilor din subordine care au dreptul de a efectua testari psihologice. Modulul permite:
– inscrierea în baza de date a elementelor de identificare ale subiectilor;– importul din baza de date MRU-1 a recrutilor în vederea testarii psihologice pentru recrutare;
– selectarea din baza de date generata de Modulul 1 a bateriei (bateriilor) de teste care vor fi lucrate la sala de examinare;
– monitorizarea salii de testare (a stadiului în care se afla fiecare subiect din sala de testare);
– interpretarea de catre psihologul examinator a rezultatului testarii unui subiect, peste sau în completarea interpretarii automate, facute de sistem;
– gestiunea examinarilor psihologice anterioare;
– efectuarea de extrase din baza de date pentru transmiterea ierarhica a informatiilor solicitate;
– efectuarea importului de date rezultate în urma examinarilor creion/hârtie;
– efectuarea exportului de date catre S.P.S.S. sau alte baze de date.
În acest context, seful Sectiei de Psihologie si personalul de specialitate vor putea avea acces la aceasta baza de date, psihologii putând face interpretarile necesare determinarii profilelor psihologice ale subiectilor examinati.

3.3 Modulul 3. Rezolvarea testelor.

Cu ajutorul modulului 3, se parcurg si se rezolva teste si baterii de teste pe statiile de lucru. Acest modul este browser-ul Internet Explorer al Windows-ului de pe statia de lucru. Paginile PHP completate cu scripturi Java, rezidente pe serverul de aplicatie, conduc întreaga testare psihologica; subiectul îsi introduce doar c.n.p.-ul si apoi este instruit si invitat sa raspunda la itemii testelor.
Mai jos puteti vedea felul în care sunt afisate întrebarile pentru testele C.P.I. si D-48 v.1.


În primul caz, subiectul trebuie sa raspunda prin “da” sau “nu” la întrebarea pusa; în al doilea caz, subiectul trebuie sa înscrie numerele dominourilor lipsa.
Întrebarile testelor pot fi parcurse înainte si înapoi pentru ca subiectul sa poata sa revada raspunsurile date si eventual sa faca unele corectii.
În functie de felul în care au fost generate testele (cu modulul 1), timpul alocat rezolvarii unui test poate fi limitat sau nelimitat. În cazul în care timpul alocat rezolvarii unui test a expirat, programul trece automat la testul urmator. Daca testul al carui timp de rezolvare a expirat este ultimul din bateria de teste, atunci examinarea s-a încheiat.
Imediat ce un subiect a terminat un test, în baza de date se înscrie automat rezultatul testarii. Dupa terminarea tuturor testelor din bateria de teste, psihologul examinator poate vizualiza rezultatele examinarii subiectului respectiv si, eventual, poate completa rezultatele, ignorând sau nu interpretarea automata. În functie de rezultatul testarii, psihologul poate chema subiectul la interviu. În final, cu ajutorul modulului 2, psihologul va completa rezultatul definitiv al examinarii.
Sistemul permite efectuarea unui extras al bazei de date cu examinarile psihologice, extras ce poate fi înaintat ierarhic.
 

4. Concluzii

Utilizarea testelor în varianta computerizata reprezinta înca o provocare, chiar în conditiile în care calculatorul a patrus de ceva vreme iremediabil în viata organizatiilor, în particular si a societatii umane, în general. Desi testele clasice au un mare avantaj sub aspectul validitatii lor psihodiagnostice, ca urmare a unor etape istorice importante de modelare teoretica si utilizare profesionala, totusi versiunile computerizate tind sa se impuna sub aspectul practic-actional, sub rezerva unor cercetari minutioase de adaptare, experimentare si validare.
Realizarea unor aplicatii de evaluare psihologica pe calculator reprezinta un act de curaj si profesionalism, mai ales daca programele ruleaza într-un sistem tip retea. În acest travaliu sunt angrenati, deopotriva, proiectantul si beneficiarul, care trebuie sa coopereze permanent în cadrul unei echipe de specialisti. Atât proiectarea, cât si managementul retelei create impun standarde de calitate, ceea ce înseamna ca trebuie sa se materializeze printr-un QoS ( Quality-of-Service ).
De regula, un utilizator al retelei respective (psiholog) nu-si va pune în nici un caz problema tipului de router folosit, cum se realizeaza comunicarea între routere, cum se aloca privilegiile etc. Întrebarile pe care le va adresa celui care implementeaza sau administreaza reteaua vor fi de genul: „ Cât de repede voi putea sa accesez informatia de care am nevoie? Ceea ce lucrez este în siguranta? Voi gasi repede ceea ce lucrez? Voi putea sa comunic cu celalalt sediu fara ca cineva sa fure informatia din retea ? etc.”.
Pentru cel care implementeaza si administreaza reteaua, aceste întrebari se traduc în termeni de întârzieri pe retea (delay), banda de acces WAN ( bandwidth si throughput), securitate, asigurarea prioritatii pentru informatia vitala a activitatii. Toate acestea pot fi rezolvate cu ajutorul unui pachet de unelte create în acest sens si implementate în IOS de catre CISCO si care sunt denumite, dupa cum am mai precizat, QoS.
Revenind la psiholog si la asteptarile specifice de la nivelul organizatiei sale, pe termen lung, prin introducerea acestui sistem informatic se realizeaza un complex de situatii generatoare de eficienta, dupa cum urmeaza:
– examenul de testare poate fi monitorizat;
– psihologii pot prelucra informatiile despre cei examinati;
– nimeni nu poate modifica documentele importante;
– munca devine mai usoara;
– oamenii cunosc numele autorului unei informatii;
– sporirea cunostintelor proprii si, prin urmare, a valorii ca angajat;
– contributia la imaginea buna a organizatiei, a sefului etc.
În final, ca proiect de viitor se doreste extinderea retelei, în locatia SP si nu numai, prin multiplicarea calculatoarelor, care sa sporeasca eficienta procesului de examinare psihologica.

 


Bibliografie

1. *** Strategia de Transformare a Armatei României, Statul Major General, martie, (2006), Bucuresti
2. *** Conceptia privind modernizarea managementului resurselor umane în Armata României, Directia Management Resurse Umane, Ministerul Apararii Nationale, (2005), Bucuresti
3. *** S.M.G./A.C.T. – 6, Metodologia de realizare, implementare si dare în exploatare a sistemelor informatice militare
4. Abaza, B., Opran, C., (2002), “Microsoft Project. Suport de curs”, Editura Comunicare.ro, Bucuresti
5. Donald, L., Chellis, J., (2001), “MCSE: Windows 2000 Server. Ghid de studio.”, Editura Big All
6. Mend, A.D., Drasgow, F., (1993), Equivalence of Computerized and Paper-and-Pencil Cognitive Ability Tests: A Meta-Analysis. Psychological Bulettin, 114(3), 449-458
7. Munteanu, A., Greavu serban V., (2003) “Retele de calculatoare. Proiectare si administrare”, Editura Polirom, Iasi
8. Popa, M., (2005), Psihologie aeronautica, Editura universitara „Carol Davila”, Bucuresti
9. Russell, M, (1999), Testing on computers: A follow-up study comparing performance on computer and on paper. Educational Policy Analysis Archive
10. Tannenbaum, A.S., (1996), “Retele de calculatoare”, Computer Pres Agora
11. Vijver, F.D., Harsveld, M., (1994), The Incomplete Equivalance of de paper-and-pencil a Computerized Versions of the General Aptitude Test Battery. Journal of Applied Psychology, 79 (6), 852-859
12. http://www.mapn.ro
13. http://www.unap.ro
14. http://www.cisco.netacad.net

 


* Comandor psiholog, Sectia de Psihologie
** Matematician, C.M.S. 2 Bucuresti
*** Informatician, Sectia de Psihologie