Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

1. Planificarea de marketing – concept si necesitate

Planificarea strategica de marketing, reprezinta un proces complex de stabilire si de mentinere a celei mai bune relatii intre obiectivele, pregatirea angajatilor si resursele unei intreprinderi, pe de o parte, si mixul de marketing, raportat la conjunctura pietei, pe de alta parte.


Planificarea de marketing in general, reprezinta un proces complex ce cupinde etape. operationale succesive, valori si ipoteze, in care, pe baza analizei situatiei existente a unei intreprinderi, se identifica i se stabilesc obiectivele de marketing ale ,acesteia, caile si mijloacele prin care se pot atinge (strategii de marketing), posibilitatile de evaluare a stadiului de realizare a lor precum si eventualele corectii in,, cazul nerealizarii standardelor de performanta propuse. Definitia este valabila si in domeniul turismului cu mentiunea ca procesul este mult mai complex datorita multiplelor si variatelor produse si piete turistice. Cu aIte cuvinte, planificarea• de marketing in turism directioneaza intreprinderea sa caute raspuns la o serie de intrebari legate de piata, concurenti, mediu etc; stabileste obiective de marketing pe o perioada anumita stabileste strategiile necesare realizarii obiectivelor si elaboreaza programe de marketing pentru implementarea lor; identifica pietele tinta si asigura rnecanismele de evaluare pentru masurarea performantelor atinse pentru a putea continua planificarea si in viitor.


In pofida importantei detinute si sustinerii unanime de catre teoreticieni a ideii ca planificarea de marketing ocupa un rol central in activitatea intreprinderilor si asigura profitul cel mai mare, s-au facut putine cercetari privind cauzele neaplicarii ei, sau a aplicarii in mod incorect, stabilindu-se totusi existenta unor bariere in implementarea ei. Barierele cele mal des intalnite sunt: bariera cultural-politica, exprimata prin lipsa de incredere in eficienta planificarii de marketing si/sau in necesitatea schimbarii, si bariera cognitiva care consta in lipsa de cunostinte si aptitudini pentru aplicarea planificarii de marketing. Inlaturarea acestor bariere constituie factorul cheie in asigurarea implementarii planificarii de marketing,


2. Etapele planificarii de marketing


Procesul planificarii de marketing se desfasoara in timp in mai multe etape dupa unii autori, sau in doi pasi dupa alti autori. In aceste etape se realizeaza componentele structurale ale planului de marketing. In general se poate aprecia ca sunt cinci etape sau 11 pasi si anume :
1) stabilirea obiectivelor generale de marketing;
2) analiza situatiei existente;
3) stabilirea obiectivelor si a strategiilor de marketing
4) stabilirea bugetului de marketing;
5) elaborarea prograrnului de marketing, controlul, evaluarea si eventuale corectii.
Planificarea de marketing este un proces continuu si finalizarea lui impune implernentarea programului de marketing, controlul rezultatelor partiale si stabilirea eventualelor corectii ce trebuie aplicate in vederea atingerii obiectivelor de markering ale intreprinderii.

Etapele respective cuprind in general, raspunsurile la intrebarile “Ce dorirn?”, “Unde suntem acum?” “Unde vrem sa ajungem?” “Cum ajungem acolo?”, “Sunt asigurate resursele de marketing necesare?”, “Cand ajungem acolo?” “Cine este responsabil?” si “Putem sa ajungem acolo?”.


Analiza situatiei existente reprezinta punctul de plecare in procesul de planificare in marketing. Ea se realizeaza la nivelul intreprinderii turistice privita ca tot unitar; la nivelul portofoliului ei de produse si servicii turistice, sau la nivelul produsului si/sau serviciului turistic. Inainte de a stabili obiectivele de marketing pe care sa le atinga intreprinderea trebuie realizata o analiza a mediului intern si extern intreprinderii, denumita audit de marketing. Evaluarea mediului extern al intreprinderii, respectiv piata, concurenta si factorii politici, econornici, socio-culturali si tehnologici, este cunoscuta in literatura de specialitate sub numele de audit extern. Evaluarea intreprinderii insasi, a vanzarilor si cotelor de piata, a variabilelor mixului de marketing, a activitatilor si resurselor ei este cunoscuta sub numele de audit intern.


Astfel in general un model de audit de marketing pentru o intreprindere de turiasm (tur-operator) cuprinde:


a) Auditul extern ce este alcatuit din piata, concurenta si analiza PEST.
Piata este analizata prin intermediul elernentelor ei si anume: marimea, tendintele de crestere, structura, capacitatea, accesul etc.
Concurenta este reprezentata de’ orice alta intreprindere sau persoana ce ofera aceleasi produse si servicii sau substitute ale lor consumatorilor de pe pietele actuale sau potentiale, si poate fi formala, generica, la nivel de produs si la nivel de marca.


Analiza PEST cuprinde:
– factorii politici (reglementari guvernamentale si internationale, ‘impozite si taxe, acte normative, constrangeri generale si ale autoritatilor locale, razboaie interne si externe, etc.)
– factorii economici (inflatie, recesiune economica, costuri de aprovizionare transport si desfacere, acces la credite etc.);
– factorii socio-culturali (varsta medie a populatiei, stil de viata, interesul , sanatate, nivelul de cultura si educatie, nivelul de intelegere a problemelor ecologice etc)
– factorii tehnologici (inventii si inovatii, sistemele realitatii virtuale, sistemele managementului si al productiei etc.).


Acesti factori pot afecta intreprinderea, dar sunt in afara controlului ei. Odata identificati ei vor fi analizati in relatie cu intreprinderca intr-o anumita ordine, avand drept criteriu gradul in care pot influenta activitatea ei.
b) Auditul intern cuprinde vanzarile si cotele de piata, variabilele mixului de marketing si activitatile si resursele intreprinderii.


Vanzarile st cotele de piata, sunt indicatori statistici care exprima potentialul comercial al intreprinderii.


Variabilele mixului de marketing sunt:
– produsul, in analiza caruia se va tine seama de marca lui si de modul in care este perceput de. catre consumator : tendinte, realizarea de produse noi (produse noi pentru toate pietele, noi linii de produse, extinderi, imbunatatiro sau revizuiri ale prqduselor existente, .repozitionari si reduceri.de costuri etc),
– pretul trebuie sa urrnareasca strategia impusa de plata respectiva, in care scop se stabilesc nivelurile, gama de preturi si tarife, precurn si masura in care consumatorii sunt fideli intrepnnderii si sensibili la pretul produselor sau serviciilor oferite;
– distributia’ produselor si. serviciilor se poate realiza pnn utilizarea intermediarilor sau prin vanzarea directa;
– promovarea produselor se realizeaza frecvent prin brosuri, reclarne TV, promovarea vanzarilor. relatii publice, etc. pentru care trebuie calculat bugetul necesar si in consecinta trebuie stabilit tipul de promovare:


Activitatile si resursele intreprinderii exprima capacitatea intreprinderii de a realiza produse sau servicii in cantitatea si calitatea solicitata de piata (potentialul productiv), posibilitatile de a acoperi cheltuielile ocazionate de producerea si comercializarea produselor (capacitatea financiara), la capacitatea organizatorica si la potentialul managerial al ei.


Rezultatele auditului de marketing (intern si extern) sunt interpretate la pasul 4 (etapa a doua), in urma analizei SWOT dupa care, in pasul 5 se elaboreaza ipotezele ce au menirea sa usureze stabilirea oblectivelor si a strategiilor de marketing.


Analiza SWOT are ca scop studierea caracteristicilor esentiale ale intreprinderii  ce ii dau identitate si o pot avantaja in activitatile viitoare. Ea cuprinde:


– punctele tari (o pozitie importanta pe piata datonta marcii si volumului de produse si servicii turistice, mijloace de transport si agentii de turism proprii, imagine buna in exterior, activitate eficienta de marketing si personal bine pregatit etc
– puncte slabe (profit scazut, climat de munca necorespunzator, costuri ridicate de productie, birocratie jn excces etc.);
– oportunitatile (extinderea pietei dupa o recesiune: potentiala dezvoltare a produselor .pentru a intalni cererea, intrarea pe alte plete externe si interne, crearea unei noi marci pentru castigarea unei pozitii avantajoase pe piata etc.);
– arnenintarile (intrarea altor tur-operatori pe piata respectiva, scaderea interesului consumatorului pentru pachetele de vacanta traditionale, aparitia de acte normative interne sau externe, etc.)
Orice intreprindere de turism isi doreste sa transforme amenintarile in oportunitati prin utilizarea eficienta a resurselor de care dispune.


In concluzie, auditul de marketing in turism raspunde la intrebarea “Unde suntem?”, urmand ca prin raspunsul dat, sa se poata trece la urrnatoarele etape. Ipotezele se refera la estimarea evolutiei principalilor factori ai mediului intern si extern ce pot influenta atingerea obiectivelor generale ale intreprinderii.


La sfarsitul etapei a doua a procesului de planificare de marketing in turism, ,.respectiv a analizei situatiei existente, intreprinderea va trebui sa aiba o viziune clara asupra directiilor pe care le poate urma in viitor.

Urrnatoarea etapa a planificarii de marketing este stabilirea obiectivelor si a strategiilor de marketing in care se decide directia pentru viitor, rezultatele ce se doresc a fi obtinute – obiectivele de marketing (pasul 6 ) si modul in care se va actiona pentru obtinerea lor – strategiile de marketing! (pasul 7).


Astfel, in aceasta etapa se va raspunde la intrebarile “Unde vrem sa ajungem?” in pasul 6 si “Cum vrem sa ajungem?” in pasul 7.


Obiectivele de marketing trebuie sa fie legate de obiectivele strategice ale intreprinderii si pot fi de penetrare a pietei, dezvoltare a pietei, dezvoltare a .produsului si de diversificare, derivate din matricea produs-piata a lui Ansoff .


Strategiile de marketing definesc metodele, mijloacele si caile necesare atingerii obiectivelor de marketing si, in esenta pot fi de piata, produs, distributie si promovare. In cazul in care obiectivele strategice de marketing si/sau strategiile de marketing nu corespund, se cauta noi obiective sau strategii, iar in cazul in care nu se ajunge la rezultatul asteptat, este necesara revizuirea misiunii de marketing si a obiectivelor generale de marketing.


In etapa a 4-a (in pasul 9) se stabileste bugetul necesar pentru realizarea atiunilor de marketing si se compara cu cel repartizat si eventual se fac ajustarile corespunzatoare.


In ultima etapa (in pasul 10) se realizeaza programul de marketing in vederea realizarii obiectivelor, se stabilesc responsabilitatile, termenele de realizare si bugetul corespunzator, iar in pasul 11 se efectueaza controlul si evaluarea rezultatelor planificarii de marketing,


Planificarea strategiei de marketing se efectueaza pentru un singur produs, care la randul lui poate fi strategic in cadrul firmei (unitate strategica de afaceri) sau are un ciclu de viata mai indelungat.


Dintre avantajele implementarii planificarii de marketing, cele mai importante sunt:
– cresterea nivelului de rnotivatie rnanageriala si 0 mai buna cooperare interdepartamentala;
– stabilirea unor obiective de marketing realiste si o mai mare probabilitate de realizare a obiectivelor generale ce deriva din misiunea firrnei;
– probabilitate mai mare de a identifica evolutiile ulterioare ale pietelor si produselor;
– capacitate ridicata.pentru a face fata schimbarilor si chiar impunerea lor in activitatea ulterioara;
– reducerea la minimum a reactiilor irationale in fata neprevazutului;
– permite o comunicare mai eficienta intre membrii conducerii firmei;
– genereaza o gandire sistemica de perspective;
– asigura alocarea mai eficienta a resurselor firmei in functie de oportunitatile pietei.
– ofera cadrul optim de control si corectie pe 0 baza continua a activitatilor desfasurate.
Procesul de planificare de marketing se concretizeaza in planul de
marketing ce cuprinde, in esenta, obiectivele si strategiile unei intreprinderi
pentru perioade de timp, medii sau lungi.

3. Planul de marketing


Planul de marketing este un document prin care sunt directionate activitatile de marketing si resursele unei intreprinderi, in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor de marketing, in concordanta cu misiunea ei. Reprezinta materializarea procesului planificarii de marketing si, in acelasi timp, constituie cea mai importanta componenta a planului de afaceri, alaturi de planurile de cercetare-dezvoltare, aprovizionare, productie, personal si, financiar elaborate ulterior, pe baza obiectivelor si a strategiilor lui, de catre compartimetele corespunzatoare.
In functie de intervalul de timp la care se refera planificarea, planul de marketing poate fi strategic sau tactic.


Planul strategic de marketing acopera un interval de timp mai mare de 1 an, fiind de regula intocrnit pentru intervale cuprinse intre 3 si 5 ani, iar planul tactic de marketing. acopera un interval de timp de pana la 1 an, fiind de regula, asociat anului fiscal.


In practica, planul strategic de marketing este defalcat anual in planuri tactice de marketing care sunt mai detaliate si, in acelasi timp pot sa cuprinda eventuale corectii ale acestuia.
Prin posibilitatea de a controla si corecta componentele sale, planul de marketing reprezinta instrumentul de control al managerului cu privire la stadiul realizarii planului de afaceri al intreprinderii.


Un plan strategic de marketing bine intocrnit trebuie sa exprime viziunea managementului cu privire la orientarea unitatilor de afaceri, respective sa raspunda, daca merita sa se investeasca ,sau sa se dezvolte 0 unitate strategica de afaceri, sa specifice cat mai clar obiectivele ce trebuie atinse si programul aferent realizarii lor; sa, furnizeze suficiente detalii tactice, astfef incat sa devina un document utilizat in munca managerilor si sa-i ajute in evaluarea oportunitatilor de plata, a eficientei programelor de marketing si a proceselor de control recomandate. EI este intocmit de catre compartimentul de marketing, utilizand informatiile celorlalte compartimente orientat dupa obiectivele strategice ale intreprinderii si misiunea ei si cuprinde urrnatoarele sectiuni: expunerea introductive, analiza mediului (auditul extern si auditul intern), analiza SWOT, ipoteze si evaluari, obiective de marketing, strategii de marketing, program de marketing, buget de marketing si revizie si control.


Expunerea introductiva pentru planul strategic de marketing contine informatii referitoare la definirea afacerii, rolul si contributia ei, competente distinctive ale afacerii, obiective generale privind atacerea, comparativ cu realizarile existente si strategiile generale. lnformatiile cuprinse sunt necesare pentru formarea imaginii generale asupra planului de marketing.


Pentru planul tactic de marketing, expunerea introductiva este preluata din expunerea, introductive a planului de marekting strategic, cu precizarea ca obiectivele lui generale constituie, pentru planul de marketing startegic, elemente de control periodic.


Analiza mediului cuprinde auditul extern si auditul intern. Auditul extern are in vedere factorii politici (gradul de protectie a persoanei si proprietatii, legislatia, sistemul de impozite si taxe, constrangeri locale, sistemul politic si obiectivele lui, politica de comert international, politica de investitii s.a.), economici (nivelul de trai, sornaj, inflatie, perspectivele cresterii econornice., fluxurile internationale de capital dinspre si inspre piata, preturile energiei electrice, ale materiilor prime etc.), socio-cultural (cornportamentul social, ernigrare/imigrare, distributia pe varste a populatiei, caracteristicile psihoculturale ale natiunii – traditii, obiceiuri, religie – probleme de educatie, probleme de mediu s.a.), tehnologic (caracteristici ale tehnologiei productiei, disponibilitatea, resurselor, produse substitut, tehnologii si echipamente moderne s.a.ce pot influenta activitatea. industriala), piata (marime, dezvoltare, tendinte, produse sau servicii atractive, preturi, practice comerciale, reglementari de piata oficiale si locale, canale de distributie, localizare geografica, mijloace si tehnici de cornunicatie etc.), competitorii (cote de piata, marci de produse, metode de marketing utilizate, posibilitati de diversificare a produselor si a substitutelor, legaturi internationale s.a.).


Intrucat factorii politici, economici, socio-culturali si tehnologici sunt cunoscuti sub denumirea de factori PEST, analiza mediului extern se refera la analiza PEST, a pietei si a competitorilor, avand ca scop stabilirea oportunitatilor si amenintarilor pentru intreprindere, Pentru planul tactic de marketing, analiza, mediului se refera la evolutia factorilor de mediu extern numai in intervalul de 1 an si are la baza an general, analiza mediului din planul strategic de marketing, operand doar eventualele schimbari aparute.


Auditul intern pentru planul strategic de marketing se refera la indicatorii economico-financiari ai intreprinderii (volumul si structura vanzarilor, cote de piata, organizarea activitatii de marketing, variabilele mixlui de marketing etc.), resurse disponibile (materiale, financiare si umane), sisteme si proceduri proprii s.a.


Analiza SWOT are menirea sa evidentieze punctele tari si punctele slabe ale intreprinderii, pornind de la oportunitatile si amenintarile mediului exterior. In acest scop se apeleaza la concepte si metode de analiza cum sunt: ciclul de viata al produselor, modelul de portofoliu crestere-cota depiata, modelul de pozitionare avand in vedere atractivitatea pietei si potentialul competitiv al intreprinderii, modelul de expansiune produs-piata (matricea Ansoff) s.a.
Ipotezele si evaludrile se refera la prelucrarea datelor obtinute in sectiunile anterioare ale planului de marketing (analiza mediului extern si analiza mediului intern), estimarea evolutiei lor in intervalul de timp la care se refera, planul de marketing in vederea prefigurarii obiectivelor de marketing si a strategiilor de marketing.


Pentru planul tactic de marketing, estirnarile au in vedere rezultatele analizei SWOT pentru anul anterior si eventualele corectii aplicate planului strategic de marketing.


Obiectivele de marketing din planul strategic de marketing deriva din obiectivele generale ale intreprinderii, prin ele urmarindu-se pastrarea echilibrului intre produse si piete in general (vanzarea produselor existente, extinderea de produse existente pe segmente noi de piata si dezvoltarea de produse noi pe segmente de piata noi); si, in particular, pot fi si obiective de personal, promovare etc.


Pentru planul tactic de marketing, obiectivele de marketing sunt preluate din planul de marketing strategic, avandu -se in vedere evolutia si nivelurile ce trebuie atinse in anul respectiv.


Strategiile de marketing (caile de urmat pentru atingerea obiectivelor de marketing), in cadrul planului de marketing strategic pot fi strategii de piata si strategii corespunzatoare fiecarui element al mixului de marketing (produs, pret, distributie si promovare).


In planul tactic de marketing, strategiile sunt inlocuite cu tactici, respectiv cu actiuni concrete de realizare a obiectivelor acestora (exemplu, utilizarea distribuitorului pentru un produs pe 0 anumita piata reprezinta pentru intreprindere 0 strategie de marketing insa, la nivelul planului tactic de marketing, selectarea unor anumiti distribuitori reprezinta o tactica).


Programul de marketing ca instrument de realizare a planurilor de marketing- strategic si tactic, contine actiuni specifice pentru implementarea strategiilor, graficul de desfasurare in timp a lor, persoanele responsabile si bugetul pentru fiecare actiune.


Bugetul aferent planului strategic de marketing cuprinde, la capitolul “Venituri”, sumele alocate pentru marketing in planul de afaceri, iar la capitolul “Cheltuieli”, sumele necesare activitatilor de marketing prevazute in planul de marketing.


Revizia si controlul, ultima sectiune a planului de marketing, este realizata, prin totalitatea mecanismelor si procedurilor menite sa asigure atingerea obiectivelor, stabilite. Neasigurarea realizarii obiectivelor prevazute in planul strategic de rnarketing sau a nivelelor de control ale acestora, prevazute in planul tactic, de marketing, impune corectarea planului de marketing, a obiectivelor si strategiilor dupa efectuarea, in prealabil, a unei analize SWOT.


Implementarea planului strategic sau tactic de marketing constituie sarcina compartimentului de marketing din cadrul intreprinderii, iar raspunderea revine directorului sau sefului compartimentului respective. Ca instrument de implementare a lui, se utilizeaza programul de marketing care detaliaza actiunile de marketing specifice, desfasurate in timp, avand precizate atat persoanele responsabile, cat si bugetul alocat. nerealizarea programului de marketing conduce implicit la nerealizarea planului tactic sI respectrv strategic de marketing, impunandu-se revizuirea lor.

4. Programul de marketing


Programul de marketing este un document care “reda intr-o forma scrisa , strategia de marketing a unei intreprinderi pentru o perioada viitoare, cuprinzand in cele mai mici detalii activitatile ce trebuie efectuate, momentele de decizie importante care sa contribuie la realizarea obiectivelor propuse” precum si graficul de desfasurare in timp, persoanele responsabile, bugetul alocat si mijloacele de control adecvate.


In general, programele de marketing se intocmesc pentru fiecare piata si element al mixului, de marketing ( produs, pret, distributie sI promovare). In rnarketingul serviciilor, pe langa cei patru “P” consacrati, este necesara luarea in consideratie si a elementelor specifice ce decurg din caracteristicile serviciilor si in, special personalul prestator de servicii.


Factorii care determina necesitatea elaborarii programului de marketing sunt:
a) definirea riguroasa si procurarea la tirnp a resurselor de care tntreprinderea va avea nevoie;
b) nevoia de informatii veridice, utile si operative care sa stea la baza conducerii .activitatii de marketing la toate nivelurile, asigurandu-se coerenta deciziilor, a intercorelarii lor;
c) pregatirea tuturor conditiilor in vederea executarii deciziilor luate cu anticipatie;
d) orientarea si coordonarea activitatii de marketing, programul de marketing contribuind la unirea diferitelor compartimente si persoane in jurul unui obiectiv cornun;
e) cresterea eficientei de marketing si in primul rand a studiilor de piata;
f) asigurarea unui control permanent la toate nivelurile si in toate fazele activitatii de marketing care permite intreprinderii o analiza cornparativa a rezultatelor obtinute in raport cu obiectivele propuse.


In activitatea practica de marketing, prograrnul indica punctele de decizie si natura lor, integrarea cornponentelor mixului asigurand interconditionarea lor in asa fel incat sa se asigure 0 eficienta maxima. In cadrul strategiei de piata a intreprinderii, programul de marketing constituie punctul central prin oferirea cadrului de desfasurare a acesteia, dar si instrurnentul principal de concretizare si realizare a obiectivelor strategice.


Pentru a-si dovedi eficienta, programul de marketing trebuie sa fie suplu, ceea ce face posibila adoptarea operativa a solutiilor la noile conditii aparute.


La elaborarea programelor de marketing se au in vedere urmatoarele:
a) specificarea elementelor mixului de marketing (produs, pret, distributie sau/si promovare) pentru care se intocmeste;
b) piata (caracteristici si tendinte);
c) specificarea sarcinilor, a responsabilitatilor, a costurilor si a bugetului alocat;
d) dezvoltarea planurilor de actiune;
e) monitorizarea si evaluarea eficientei prograrnului.


Programul de marketing contine raspunsuri la intrebarile “Cand ajungem acolo?”, “Cine raspunde pentru a ajunge acolo?” si ” Ce resurse sunt necesare?”, respectiv cand se vor realiza toate actiunile necesare atingerii obiectivelor de marketing, folosind strategiile de marketing stabilite. In afara acestor elemente, el trebuie sa cuprinda bugetul si mijloacele de control adecvate. El are ca scop sigurarea conducerii intreprinderii ca mijloacele de care dispune vor fi folosite in modul celmai eficient pentru realizarea obiectivelor propuse si este creat in scopul identificarii pietei-tinta si a elaborarii strategiei ei, rnaxirnizarii oportunitatilor de marketing identificate si obtinerii diferitelor avantaje.


Programul de marketing implica un proces specific de elaborare, implementare si control, care permite structurarea si esalonarea tuturor activitatilor pe care le contine. In acest scop este necesara stabilirea resurselor, personalului, capitalului si timpului. Acest lucru presupune un lant de activitati, desfasurate succesiv in mai multe etape, iar pentru realizarea lor intr-un timp cat mai scurt se folosesc metode si tehnici de programare intre care frecvent utilizate sunt metoda drumului critic, diagrama Gantt si altele.


In functie de perioada de timp pentru care se intocrnesc, programele de marketing pot fi tactice si strategice. Programele de marketing tactice se intocmesc pentru perioade de pana la un an, in timp ce programele de marketing strategice se refera la perioade mai mari de un an. Acestea din urma, la randul lor se impart in programe strategice pe termen mediu (pentru perioade cuprinse intre 1-5 ani) si programe strategice pe termen lung (pentru perioade mai mari de 5 ani).


Realizarea unui program strategic de marketing eficient pentru 0 piata a produsului turistic implica trei elemente:
1) obiective specifice ce trebuie indeplinite pentr o piata tinta. Acestea trebuie sa fie subordinate obiectivelor stabilite in planul de marketing al intreprinderii si atat de specifice incat sa poata permite managementului intreprinderii sa monitorizeze si sa evalueze evolutia produsului turistic pe piata.
2) strategia de marketing stabilita in planul de marketing pentru obtinerea avantajului competitiv pe pietele-tinta,
3) elaborarea programelor tactice de marketing necesare pentru a duce la indeplinire programul strategic de marketing in conformitate cu planurile de marketing tactice si/sau strategice.


In timp, pe masura ce conditiile concurentei si cererea se modifica, trebuie adaptate si programele strategice de marketing corespunzator corectii1or efectuate in planul de marketing.
Pentru un plan de marketing se pot elabora unul sau mai multe programe de. marketing. In cazul in care se intocrneste un singur program de marketing, acesta va trebui sa contina toate actiunile necesare atingerii obiectivelor din planul de marketing, iar in cazul elaborarii mai multor programe de marketing, acestea se intocmesc pentru fiecare piata si element al mixului de marketing.


Piata, in totalitatea segmentelor ei, reprezinta pentru programul de marketing elernentul esential intrucat, la intocrnirea lor, actiunile stabilite trebuie sa tina seama de caracteristicile si tendintele fiecarui segment. In acesti sens, un program de marketing poate sa cuprinda actiunile stabilite pentru un segment de piata si elementele mixului de marketing, sau pentru fiecare element al mixului de marketing si pentru toate segmentele de piata. Mai dificila este intocmirea unui singur program de marketing care sa cuprinda toate actiunile corespunzatoara fiecarui element a1 rnixului de marketing tuturor segmentelor de piata.


Programul de marketing pentru un produs turistic este frecvent utilizat in doua situatii rezultate din matricea lui Ansoff, si anume dezvoltarea produsului si diversificarea. Dup ace intreprinderea de turism isi stabileste pietele-tinta si isi identifica perceptiile atributelor de marketing fundamentale pe piata-tina (constientizarea marcii si a produsului, imaginea produsului, calitatea Iivrarii si performanta acestuia, profesionalismul livrarii lui comparativ cu cornpetitorii etc.), devin importante decizii pe care ea trebuie sa le ia in legatura cu mixul de produs, intrucat acesta influenteaza structura celorlalte elemente ale mixului: pretul, canalele de distributie si promovare.


Deciziile privind mixul de produs necesita 0 analiza continua a produselor individuale precum si a pietelor-tinta corespunzatoare lor. Un rol important in acest caz il are inovarea produsului turistic, in special in cazul in care sunt solicitate sau oferite servicii cornplementare, ce are ca efect diversificarca lui.


Pentru distributie, o problema in servicii este depistarea canalelor celor mai efciente data fiind multitudinea de intermediari care pot exista. O strategie de distributie implica determinarea celor mai bune modalitati prin care intreprinderea va incerca sa-si vanda serviciile pe pietele tinta.


Factorii determinanti in eficienta politicii de distributie in servicii sunt gradul de acoperire a pietei, costurile de distributie necesare, motivarea si irnaginea canalelor in cresteriea vanzarilor produsului turistic. Programul de marketing trebuie sa aiba in vedere structura canalului cerut pentru fiecare segment al pietei-tinta, precum si modul de obtinere a avantajului competitiv.


Politica de pret poate avea influente pozitive sau negative asupra programului de marketing. Preturile trebuie sa se integreze in strategia de marketing a intreprinderii, dorintei de marire a atractiei serviciului fata de consumator. Programul de marketing trebuie sa reflecte intreaga politica de pret si. sa determine nivelurile de pret cerute pentru produs, comparativ cu nivelurile de pret ale celor mai apropiati cornpetitori. Daca exista discrepanta intre pretul curent si cel dorit trebuie analizate motivele (“de ce exista acea discrepanta ?”) si ce actiune este necesara in scopul reducerii ei pana la eliminare. La nivelul programului de marketing tactic, concurenta de pret poate deveni un factor de influenta dominant. In turism, stabilirea pretului reprezinta o problema delicata datorita atat cornplexitatii si eterogenitatii serviciilor, cat si nurnarului mare de furnizori implicati in formarea produsului turistic.


Promovarea reprezinta una din principalele activitati de marketing ale intreprinderii. Intregul program de marketing promotional – prin obiectivele, continutului si formatul mesajelor, selectarea mediei si bugetul alocat – trebuie sa rezulte direct din obiectivele de marketing stabilite inainte de stabilirea actiunilor promotionale este necesara cunoasterea tuturor actiunilor promotionale desfasurate anterior, urmatorul pas fiind schitarea programului corespunzator. Programele de marketing promotionale in general, trebuie sa comunice pozitionarea dorita a marcii sau a serviciului pe piata-tinta si sa sublinieze orice avantaj competitiv.


Publicitatea turistica reprezinta o forma de comunicare in masa, care, prin interrnediul mijlocului de informare ales, se adreseaza unor grupuri tinta de consumatori, pentru realizarea obiectivelor promotionale ale firmei.


Publicitatea reuneste toate activitatile promotionale, cu character comercial sau necomercial, prin care se transmit mesaje despre firma de turism, produsele si serviciile pe care le realizeaza, marca firmei si se realizeaza sub urmatoarele forme:


• reclame tiparite sau difuzate prin interrnediul televiziunii sau radio;
• cataloage, brosuri si pliante;
• materiale tiparite difuzate prin posta;
• panouri publicitare;
• materiale audio-video;
• afisaj;


Mesajele transrnise au urmatoarele caracteristici:
• sunt transmise simultan, pe diverse cai (radio, televiziune
• publicatii, reclame), adresandu-se publicului larg;
• sunt impersoilale (universal valabile);
• sunt indirecte (persoanele care receptioneaza mesajele nu se afla in contact direct cu emitentii acestora);


Combinarea serviciilor reprezinta un element esential in obtinerea unei mari diversitati a produselor turistice si constituie, in acelasi tirnp, un factor cheie in satisfacerea la cel mai inalt grad a necesltatllo.si dorintelor consumatorului. Ea creste atractivitatea pentru produsul turistic realizat, diminuind efectul,negativ al perisabilitatii lui. Programul de marketing trebuie sa contina atat actiuni privind combinarile posibile ale serviciilor turistice cat si pentru valorificarea lor irnpreuna cu alte programe de succes ale destinatiilor.(spectacole de sunet si lumina, activitati culturale, sportive etc.)


In toate cazurile, programele de marketing sunt necesare pentru cresterea eficientei economice a unei intreprinderi pe termen scurt, mediu sau lung, constituind instrumentul de implementare a planului de marketing defalcat pe perioadedetimp, in vederea dimensionarii resurselor financiare .
Desi exista o diversitate de tipuri de programe de marketing, diversitate data de continutul si forma lor, ele se pot grupa dupa mai multe criterii, cum sunt:


a) dupa scopul urmarit: organizationale (utilizate pentru proiectarea structurilorde marketing corespunzatoare realizarii obiectivelor planificate) si operationale (ce includ totalitatea actiunilor pentru executarea anumitor obiective);
b) dupa sfera de cuprindere: globale sau integrate (ce cuprind toate variabilele de marketingj si partiale ce includ anumite elemente ale mixului de marketing
c) dupa perioada la care se refera : programe pe termen scurt, mediu si lung;
d) in concordanta cu piata careia i se adreseaza : programe de marketing intern si programe de marketing international.


In multe intreprinderi turistice, in special in cele cu activitate restransa, se incearca intocrnirea numai a programelor de marketing. Stabilirea unor actiuni fara a avea obiective si strategii elaborate prin parcurgerea etapelor prevazute in planul de marketing constituie, in majoritatea cazurilor, 0 eroare cu -consecine negative pentru viitorul ei.


Controlul programului de marketing are scopul de a stabili masura in care au fost realizate in timp actiunile cuprinse in programul de marketing, evaluarea rezultatelor oferind informatii pentru fundamentarea si perfectionarea viitoarelor programe de marketing. Cuprinde doua etape:
– controlul intocmirii programului de marketing, care urmareste corectitudinea stabilirii actiunilor, disponibilitatea resurselor alocate, gradul de armonizare a rezultatelor partiale si mixurilor de marketing, stabilirea corecta a duratei fiecarei actiuni in raport cu programele anterior executate ori in functiune, repartizarea corespunzatoare a sarcinilor in cadrul colectivului de executie a programului de marketing;
– controlul executarii prograrnului de marketing ce urrnareste in principal respectarea duratelor operatiunilor si calitatea alocarii resurselor pe fiecare activitati in parte.


Operatiunea de control se poate efectua pe orizontala, la nivelul prograrnului de marketing, realizandu-se o evaluare globala a efortului de marketing, si pe verticala, la nivelul fiecarei activitati. Controlul programului de marketing se realizeaza cu ajutorul mai multor metode si tehnici, din care trei sunt frecvent utilizate, si anume:


1) analiza cheltuielilor si vanzarilor ce are ca scop stabilirea unui bilatnt al profiturilor si pierderilor, in functie de efortul depus si de volumul desfacerilot. Aceasta analiza poate fi de ansamblu sau secventiala pe produs sau destinatie turistica, pe piata turistica si segmente ale acesteia, pe sezon etc.
2) analiza eficientei activitatii de marketing care se efectueaza in functie de nivelele stabilite, utilizand si indicatori de rentabilitate (exemplu, cota de piata).


Datorita faptului ca in cadrul unui program de marketing sunt aflate doar o parte din resursele intreprinderii, este dificila evaluarea eficientei lui globale, eficienta exprimandu-se frecvcnt nurnai in raport cu resurscle dislocate prin programul respectiv. Astfel. se poate afirma ca eficienta unui program de marketing este data de gradul de realizare a obiectivelor stabilite in planul de marketing. Ea este determinata prin analiza cornparativa a cheltuielilor si veniturilor din vanzari, in urma careia se comensureaza efortul depus si efectul realizat exprirnand nivelul desfacerilor atins prin punerea in aplicare a programului de marketing.


Eficienta constituie un criteriu major in toate etapele de elaborare a programului de rnarketing, In sensu1 ca evidentiaza eforturile si efectele financiare atat ale diverselor actiuni, cat si ale prograrnului in ansamblu, servind fundarnentarii corecte a viitoarelor decizii si programe de marketing.


Eficienta unui program de markrting poate fi abordata atat sub aspect cantitativ, cat si sub aspect calitativ. In primul caz, se exprima prin indicatori rnasurabili ce pun in valenta eforturile exprimate valoric sauin unitati naturale cu efectele surprinse in aceleasi unitati de masura. Al doilea caz vizeaza o serie de aspecte de ordin calitativ ce se rasfrang de regula, pe termen lung asupra performantelor intreprinderii. Ca indicatori cantitativi, se utilizeaza volumul vanzarilor, cota de piata, numarul de consumatori etc., toti avand influenta asupra dimensionarii venitului ce constitute sursa de acoperire a efortului. Ca indicatori calitativi, se utilizeaza formarea si imbunatatirea imaginii intreprinderii turistice, formarea notorietatii pe piata etc. Ei influenteaza sau sunt rezultatul unor subindicatori, cum. sunt fidelizarea c1ientelei pana la ajungerea la exclusivitate, cresterea gradului de satisfactie a clientului fidelizat fata de prestatia turistica etc. Un alt element esential in aprecierea ofertei de catre consummator il reprezinta raportul calitate-pret, ce trebuie imbunatatit in permanenta.


Spre deosebire de eficienta econornica a unui produs, serviciu sau intreprindere, eficienta programului de marketing urmareste pe termen lung indicatori ca fidelitatea consumatorului, notorietatea intreprinderii, cota de piata si consolidarea imaginii.


Pe termen scurt acesti indicatori pot avea efecte econornice negative, dar pe termen lung ei pot conduce la favorizarea pozitiei pe piata si implicit la efecte econorruce pozitivc (profit).


BIBLIOGRAFIE:
• Marketing turistic, Aurelia-Felicia Stanoiu, Editura Sitech, 2003
• Marketing turistic, Catalina Lache, Tipografia Moldova, Iasi, 2002
• internet

Ana-Maria Ene