Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Pentru sursele de drept comunitar care apartin acestei categorii, efectul direct este automat. în particular, poate invoca orice dispozitie a dreptului comunitar, atat impotriva puterii publice (litigiu de tip vertical) cât si în cadrul unui litigiu cu un alt particular (litigiu de tip orizontal).

1) Regulamentele


Regulamentul comunitar este de plin drept invocabil în toate dispozitiile sale si în toate tipurile de litigii. El este o sursa de drepturi si de obligatii pentru particulari. Curtea de Justitie s-a fundamentat pentru a ajunge la acest rezultat pe natura însasi a regulamentului care în virtutea articolului 189 este direct aplicabil (14 decembrie 1971 Politi, 17 mai 1972 Leonesio).1
Jurisprudenta franceza a furnizat numeroase exemple de conferire de drepturi unor particulari pe baza dispozitiilor regulamentelor comunitare (de exemplu în jurisprudenta Consiliului de Stat – 25 iulie 1980 Caugant).

2) Deciziile adresate particularilor


Deciziile care au ca destinatari pe particulari (de exemplu în domneniul concurentei) sunt prin ipoteza sursa de drepturi si obligatii pentru acestia. Efectul lor direct este la fel de intins precum cel al regulamentelor.

3) Principiile generale


Acestea, daca sunt aplicabile în dreptul comunitar, pot fi invocate de catre particulari fara a fi necesara indeplinirea unor conditii si în toate tipurile de litigii.
Curtea de Justitie a precizat cu toate acestea ca invocarea unui principiu general nu trebuie sa permita efectuarea unui control de compatibilitate a unei reglementari nationale care nu se situeaza în cadrul dreptului comunitar (11 iulie 1985 Cinetheque, 30 septembrie 1987 Demirel).2
Nu este vorba de enuntare unei conditii ci doar de a aminti ca dreptul comunitar nu poate exercita o influenta asupra ordinii juridice a statelor membre decat în domeniile în care comunitatea este competenta.

 


1 R.M. Chevalier, J.Boulouis – op. cit., pagina 48
2 http://europa.eu.int

Material elaborat de Oana