Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Din respectarea obligatiilor asumate fata de treti, tratatele constitutive admit mentinerea validitatii angajamentelor internationale anterioare care leaga statele membre si statele nemembre.


In tratatul C.E., aceasta rezulta din articolul 234, alineatul 1: “Drepturile si obligatiile rezultate din conventile incheiate anterior intrarii în vigoare a prezentului tratat între unul sau mai multe state membre pe de o parte si unul sau mai multe state trete, pe de alta parte, nu sunt afectate de dispozitiile prezentului tratat” (tratatul C.E.E.A. este mai restrictiv decat tratatul C.E. pentru ca impune statelor membre sa notifice Comisiei în cele 30 de zile care urmeaza intrarii în vigoare a tratatului constitutiv, angajamentele internationale anterioare pe care le mentine, articolul 105).


Curtea face aplicarea principiului (27 februarie 1962, Comisia/Italia). Pentru statele care nu sunt membre originare, ea considera ca principiul se aplica angajamentelor contractate inaintea aderarii (14 octombrie 1980, Burgoa), dar în orice caz daca membrii sunt tinuti sa respecte drepturile tretilor, ei nu pot invoca existenta angajamentelor anterioare numei în scopul de a se elibera de obligatiile lor comunitare.


In plus, alineatul 2 al aceluiasi articol prevede în sarcina statelor membre o obligatie de comportament pentru ca acestea trebuie sa recurga “la toate mijloacele potrivite pentru eliminarea incompatibilitatilor constatate”, sa recurga eventual la o asistenta mutuala pentru a atinge acest scop si daca este necesar sa adopte o atitudine comuna.

Material elaborat de Oana