George Topârceanu | Balade vesele si triste | Balada unui greier mic

Publicat deMadalina Marcu

Peste dealuri zgribulite,
Peste þarini zdrenþuite,
A venit aºa, deodatã,
Toamna cea întunecatã.

Lungã, slabã ºi zãludã,
Botezând natura udã
C-un mãnunchi de ciumafai, —
Când se scuturã de ciudã,
Împrejurul ei departe
Risipeºte-n evantai
Ploi mãrunte,
Frunze moarte,
Stropi de tinã,
Guturai…

ªi cum vine de la munte,
Blestemând
ªi lãcrimând,
Toþi ciulinii de pe vale
Se pitesc prin vãgãuni,
Iar mãceºii de pe câmpuri
O întâmpinã în cale
Cu grãbite plecãciuni…

Doar pe coastã, la urcuº,
Din cãsuþa lui de humã
A ieºit un greieruº,
Negru, mic, muiat în tuº
ªi pe-aripi pudrat cu brumã:
— Cri-cri-cri,
Toamnã gri,
Nu credeam c-o sã mai vii
Înainte de Crãciun,
Cã puteam ºi eu s-adun
O grãunþã cât de micã,
Ca sã nu cer împrumut
La vecina mea furnicã,
Fi’ndcã nu-mi dã niciodatã,
ªi-apoi umple lumea toatã
Cã m-am dus ºi i-am cerut…
Dar de-acuº,
Zise el cu glas sfârºit
Ridicând un picioruº,
Dar de-acuº s-a isprãvit…

Cri-cri-cri,
Toamnã gri,
Tare-s mic ºi necãjit!

***

S-ar putea sa iti placa…

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...