George Topârceanu | Migdale amare | Expunere de motive

Publicat deMadalina Marcu

Pentru ce n-am concurat niciodatã
la premiile Academiei.

Întâi, fiindcã mi-a fost lene…
Al doilea, nu-s modernist
Sentimental ca Demostene
ªi nici ca Blaga — futurist…

Al treilea, mi-e imposibil:
Eu dezaprob ºi versul ºchiop
ªi orice premiu divizibil…
Al patrulea — sunt mizantrop.

Al cincilea, din fudulie…
Al ºaselea, fiindcã n-am
Încredere-n Academie
ªi nici la cine s-o reclam…
Al ºaptelea, — mi-a fost ruºine…
Al optulea, n-aveam nici eu
Pãrere bunã despre mine…
Al nouãlea, îmi vine greu

Sã mã prezint cu opu-n mânã
Pe la iluºtrii mei confraþi
Din Academia Românã,
Sã zic: “E bun — mi-l premiaþi?…”

Al zecelea, nu pot admite
Sã fiu învins la handicap —
ªi când m-ar scoate din sãrite
Le-aº da, pardon, cu opu-n cap!

Al unsprezecelea, — valuta
Reduce-o parte din talent.
Când mia face azi cât suta,

Ori dai un spor echivalent,

Ori tragi oblonul la fereastrã…
ªi-al doisprezecelea — nu pot,
Fiindcã printre dumneavoastrã
E unul cârn ºi idiot…

S-ar putea sa iti placa…

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...