George Topârceanu | Migdale amare | Cioara

Publicat deMadalina Marcu

Câmpul alb, ca un cearºaf,
Pânã-n zãri se desfãºoarã…
Sus pe-un stâlp de telegraf,
S-a oprit din zbor o cioarã,

Nemiºcatã-n vârf de par
Ca o acvilã pe-un soclu,
Oacheºã ca un hornar
ªi macabrã ca un cioclu;

Neagrã ca un as de picã,
Sub nemãrginitul cer;
Singuraticã ºi micã
Cât o boabã de piper;

Gârbovã ca o feºtilã
Într-un cap de lumânare;
Ca o mutrã imobilã
De harap cu nasul mare,

Dar sinistrã ºi pârlitã
De la coadã pânã-n plisc,
Ca o pajurã trãsnitã
Într-un vârf de obelisc;

Încrustatã-n atmosferã
Ca un ou de ciocolatã;
Amãrâtã ºi stingherã
Ca o prunã afumatã;

Cu alura interlopã
Ca un muzicant în frac,
Cuvioasã ca un popã
ªi smolitã ca un drac;

Demnã, ca un om celebru;
Misticã ºi fãrã chef
Ca un basorelief
De pe-un monument funebru;

Încomodã-n soare, ca
Un gunoi în ochi; nefastã
Ca un chibiþ ce-þi stã-n coastã
La un joc de bacara;

Suspendatã ca o notã
Pe un portativ gigant;
Slutã, ca o hotentotã
Pãrãsitã de amant;

Micã-n mijlocul naturii
Ca un fir de praf de puºcã;
Neagrã cum e cerul gurii
La un câine care muºcã;

Cruntã ca o vânãtaie
Cauzatã-n match de box;
Ca un bulgãre de cox
Care-a stat o noapte-n ploaie;

Resemnatã, ca-n vitrinã
O reclamã pentru vulg,
ªi uºoarã ca un fulg
De funingine-n luminã;

Tristã ca un crep de doliu
În vãzduhul diafan, —
Ca un punct aerian
Pe-al zãpezii alb orgoliu;

Stranie ca un ponos
Al priveliºtii de cretã;
Solitarã ºi cochetã
Ca un cuc de abanos;

Neagrã, ca o muscã-n lapte,
ªi fantasticã-n contur,
Ca un miez adânc de noapte,
Cu luminã împrejur;

Finã ca o acadea
De þiþei topit la soare;
Prinsã-n falduri de ninsoare
Ca un fiong de catifea;

Irealã, ca un duh
Cu penajul ei feeric, —
Ca o cupã de-ntuneric
Rãsturnatã în vãzduh;

Gravã ca o rugãciune
ªi posomorâtã ca o
Figurinã de cãrbune
Cu nuanþe de cacao;

Tragicã, ca o emblemã
A obºtescului sfârºit;
Sumbrã ca o anatemã
Arucatã-n infinit;

Mutã-n liniºtea câmpiei
Ca un bloc de piatrã arsã,
Ca un ghem de beznã toarsã
Din fuiorul veºniciei, —

Atârnând de bolta goalã
Ca un uger de catran
Unde pruncii lui Satan
Vin, plângând, sã sugã smoalã;

Piazã-rea, ca un blestem
Azvârlit aºa-ntr-o doarã
Creatorului suprem, —
ªi banalã… ca o cioarã!

Noam Chomsky | Chomsky on Anarchism

Answers from Chomsky to eight questions on anarchism General comment on all the questions: No one owns the term "anarchism." It is used for a wide range of different currents of thought and action, varying widely. There are many self-styled anarchists who insist,...

Francis Bacon | THE NEW ATLANTIS, by FRANCIS BACON

THE NEW ATLANTIS, by FRANCIS BACON.(Written in 1626.) From Ideal Commonwealths,P.F. Collier & Son, New York. (c)1901 The Colonial Press, expired. This book is in the public domain, released August 1993. NEW ATLANTIS WE sailed from Peru, where we had continued by...

Albert Einstein | The General Theory of Relativity (extract)

part of a lecture by Albert Einstein (1921)(Princeton University, May) _________________________________________________________________ ALL of the previous considerations have been based upon the assumptionthat all inertial systems are equivalent for the description...

Albert Einstein | Geometry and Experience

address by Albert Einstein (1921), expanded(Prussian Academy of Sciences, Jan 27th) _________________________________________________________________ hexagonal disk-packing projection of a finite spherical space onto aninfinite linear space ONE reason why mathematics...

Albert Einstein | Principles of Theoretical Physics

Principles of Theoretical Physicsaddress by Albert Einstein (1914)(Prussian Academy of Sciences)_________________________________________________________________ GENTLEMEN, First of all, I have to thank you most heartily for conferring thegreatest benefit on me that...

Lidia Vianu | British Desperadoes at the Turn of the Millennium

TABLE OF CONTENTS  By the same authorForewordBrave New Novel – Aldous Huxley (1894-1963)A Handbook of Despair – George Orwell (1903-1950)The Self-Indulgent Novelist – Evelyn Waugh (1903-1966)The Rescuer of the Story – Graham Greene (1904-1991)The Clockwork Novel...

S-ar putea sa iti placa…

Antonio Machado: Poesías

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...