George Topârceanu | Migdale amare | Cioara

Publicat deMadalina Marcu

Câmpul alb, ca un cearºaf,
Pânã-n zãri se desfãºoarã…
Sus pe-un stâlp de telegraf,
S-a oprit din zbor o cioarã,

Nemiºcatã-n vârf de par
Ca o acvilã pe-un soclu,
Oacheºã ca un hornar
ªi macabrã ca un cioclu;

Neagrã ca un as de picã,
Sub nemãrginitul cer;
Singuraticã ºi micã
Cât o boabã de piper;

Gârbovã ca o feºtilã
Într-un cap de lumânare;
Ca o mutrã imobilã
De harap cu nasul mare,

Dar sinistrã ºi pârlitã
De la coadã pânã-n plisc,
Ca o pajurã trãsnitã
Într-un vârf de obelisc;

Încrustatã-n atmosferã
Ca un ou de ciocolatã;
Amãrâtã ºi stingherã
Ca o prunã afumatã;

Cu alura interlopã
Ca un muzicant în frac,
Cuvioasã ca un popã
ªi smolitã ca un drac;

Demnã, ca un om celebru;
Misticã ºi fãrã chef
Ca un basorelief
De pe-un monument funebru;

Încomodã-n soare, ca
Un gunoi în ochi; nefastã
Ca un chibiþ ce-þi stã-n coastã
La un joc de bacara;

Suspendatã ca o notã
Pe un portativ gigant;
Slutã, ca o hotentotã
Pãrãsitã de amant;

Micã-n mijlocul naturii
Ca un fir de praf de puºcã;
Neagrã cum e cerul gurii
La un câine care muºcã;

Cruntã ca o vânãtaie
Cauzatã-n match de box;
Ca un bulgãre de cox
Care-a stat o noapte-n ploaie;

Resemnatã, ca-n vitrinã
O reclamã pentru vulg,
ªi uºoarã ca un fulg
De funingine-n luminã;

Tristã ca un crep de doliu
În vãzduhul diafan, —
Ca un punct aerian
Pe-al zãpezii alb orgoliu;

Stranie ca un ponos
Al priveliºtii de cretã;
Solitarã ºi cochetã
Ca un cuc de abanos;

Neagrã, ca o muscã-n lapte,
ªi fantasticã-n contur,
Ca un miez adânc de noapte,
Cu luminã împrejur;

Finã ca o acadea
De þiþei topit la soare;
Prinsã-n falduri de ninsoare
Ca un fiong de catifea;

Irealã, ca un duh
Cu penajul ei feeric, —
Ca o cupã de-ntuneric
Rãsturnatã în vãzduh;

Gravã ca o rugãciune
ªi posomorâtã ca o
Figurinã de cãrbune
Cu nuanþe de cacao;

Tragicã, ca o emblemã
A obºtescului sfârºit;
Sumbrã ca o anatemã
Arucatã-n infinit;

Mutã-n liniºtea câmpiei
Ca un bloc de piatrã arsã,
Ca un ghem de beznã toarsã
Din fuiorul veºniciei, —

Atârnând de bolta goalã
Ca un uger de catran
Unde pruncii lui Satan
Vin, plângând, sã sugã smoalã;

Piazã-rea, ca un blestem
Azvârlit aºa-ntr-o doarã
Creatorului suprem, —
ªi banalã… ca o cioarã!

MARK TWAIN | THE GREAT REVOLUTION IN PITCAIRN

From "The Writings of Mark Twain Volume XX",Copyright 1903, Samuel Clemens. This text is placed in the Public Domain, May 1993. LET me refresh the reader's memory a little. Nearlya hundred years ago the crew of the British shipBounty mutinied, set the captain and his...

Mark Twain | Niagara

From "Sketches New and Old", Copyright 1903, Samuel Clemens.This text is placed in the Public Domain (May 1993). (Written about 1871.) Niagara NIAGARA FALLS is a most enjoyable place ofresort. The hotels are excellent, and theprices not at all exorbitant. The...

MARK TWAIN | A GHOST STORY

From "Sketches New and Old", Copyright 1903, Samuel Clemens.This text is placed in the Public Domain (May 1993). A Ghost Story I TOOK a large room, far up Broadway, in a hugeold building whose upper stories had beenwholly unoccupied for years, until I came. Theplace...

The Autobiography of Charles Darwin

The Autobiography of Charles DarwinFrom The Life and Letters of Charles DarwinEdited by his SonFrancis Darwin_________________________________________________________________[My father's autobiographical recollections, given in the present chapter, were written for...

WILLIAM SHAKESPEARE | ROMEO AND JULIET

ESCALUS prince of Verona. (PRINCE:) PARIS a young nobleman, kinsman to the prince. MONTAGUE | | heads of two houses at variance with each other. CAPULET | An old man, cousin to Capulet. (Second Capulet:) ROMEO son to Montague. MERCUTIO kinsman to the prince, and...

WILLIAM SHAKESPEARE | OTHELLO

DUKE OF VENICE: BRABANTIO a senator. Other Senators. (Senator:) (First Senator:) (Second Senator:) GRATIANO brother to Brabantio. LODOVICO kinsman to Brabantio. OTHELLO a noble Moor in the service of the Venetian state. CASSIO his lieutenant. IAGO his ancient....

WILLIAM SHAKESPEARE | MACBETH

DRAMATIS PERSONAE (PAGINA 1) DUNCAN king of Scotland.MALCOLM || his sons.DONALBAIN |MACBETH || generals of the king's army.BANQUO |MACDUFF ||LENNOX ||ROSS || noblemen of Scotland.MENTEITH ||ANGUS ||CAITHNESS |FLEANCE son to Banquo.SIWARD Earl of Northumberland,...

WILLIAM SHAKESPEARE | KING LEAR

DRAMATIS PERSONAE (PAGINA 1) LEAR king of Britain (KING LEAR:)KING OF FRANCE:DUKE OF BURGUNDY (BURGUNDY:)DUKE OF CORNWALL (CORNWALL:)DUKE OF ALBANY (ALBANY:)EARL OF KENT (KENT:)EARL OF GLOUCESTER (GLOUCESTER:)EDGAR son to Gloucester.EDMUND bastard son to...

WILLIAM SHAKESPEARE | HAMLET

DRAMATIS PERSONAE (PAGINA 1) CLAUDIUS king of Denmark. (KING CLAUDIUS:)HAMLET son to the late, and nephew to the present king.POLONIUS lord chamberlain. (LORD POLONIUS:)HORATIO friend to Hamlet.LAERTES son to Polonius.LUCIANUS nephew to the king.VOLTIMAND ||CORNELIUS...

S-ar putea sa iti placa…