Ion Barbu | După melci

Publicat deMadalina Marcu

Dintr-atîţia fraţi mai mari:
Unii morţi,
Alţii plugari;
Dintr-atîţia fraţi mai mici:
Prunci de treabă,
Uzi, peltici,
Numai eu răsad mai rău
(Mai năuc, mai nătărău).
Dintr-atîţia (prin ce har?),
Mă brodisem un hoinar.

Eram mult mai prost pe-atunci…

Cînd Păresimii, prin lunci,
Răspîndeau pietriş de-albine,
Ne părea la toţi mai bine:
Ţînci ursuzi,
Desculţi şi uzi,
Fetişcane
(Cozi plăvane),
Înfăşate-n lungi zăvelci,
O porneau în turmă bleagă,
Să culeagă
Ierburi noi, crăiţe, melci…

Era umed în bordei…
Şi tuleam şi eu cu ei

I

Tot aşa o dată, iar,
La un sfînt prin Făurar,
Ori la Sfinţii Mucenici,
Tîrla noastră de pitici
Odihnea pe creastă, sus.
Eu voinic prea tare nu-s.
Şi din fugă,
Subt o glugă
De-aluniş, pe-o buturugă
Odihnii
Şi eu curînd…

Vezi, atunci mi-a dat prin gînd
Că, tot stînd şi alegînd
Jos, în vraful de foi ude,
Prin lăstari şi vrejuri crude,
S-ar putea să dau de el :
Melcul prost, încetinel…
Din ungher adînc, un gînd
Îmi şoptea că melcul blînd
Subt mormînt de foi, pe-aproape,
Cheamă omul să-l dezgroape…

Şi pornii la scormonit
(Cu noroc, căci l-am găsit).

Era, tot, o mogîldeaţă:
Ochi de bou, dar cu albeaţă.
Între el şi ce-i afar’
Strejuia un zid de var.
” Ce să fac cu el aşa ? “
Vream să-l văd cum se dezghioacă,
Pui molatec, din ghioacă ;
Vream să-l văd cum iar învie
Somnoros din colivie…

Şi de-a lungul, pe pămînt,
M-aşezai ca să-l descînt :
” Melc, melc,
Cotobelc,
Ghem vărgat
Şi ferecat ;
Lasă noaptea din găoace,
Melc nătîng, şi fă-te-ncoace ;
Nu e bine să te-ascunzi
Subt păreţii grei şi scunzi ;
Printre vreascuri cerne soare,
Colţi de iarbă pe răzoare
Au zvîcnit, şi muguri noi
Pun pe ramure altoi.
Melc, melc,
Cotobelc,
Iarna leapădă cojoace,
Şi tu încă subt găoace !
Hai, ieşi
Din cornoasele cămăşi !
Scoate patru firişoare
Străvezii, tremurătoare,
Scoate umede şi mici
Patru fire de arnici ;
Şi agaţă la feştile
Ciufulite de zambile
Sau la fir de mărgărint
Îmbălatul tău argint…

Peste gardurile vii
(Colo-n vii),
Ori, de vrei, şi mai la vale,
Pe tarlale,
Hai, întinde brîu de bale… “

După ce l-am descîntat,
L-am pus jos,
Şi-am aşteptat…
Înserase mai de-a bine ;
Crengi uscate, peste mine,
Bîzîind la vîntul strîmb,
Îmi ziceau răstit din drîmb…

Năzdrăvana de pădure,
Jumulită de secure,
Pe furiş
Şi pitiş
Tot scurta din luminiş.

Din lemnoase văgăuni,
Căpcăuni
Îi vedeam pieziş
Cum cască
Buze searbăde de iască ;

Şi, vîrtoşi,
Ochi buboşi
Înnoptau subt frunţi pestriţe
De păroase
Şi bărboase
Joimariţe.

Şi cum stam subt vînt şi frig,
Frînt cîrlig,
Iscodind cu ochii treji
Mai în sus de brînă drumul
Unde seara ţese fumul
Multor mreji,
Pe subt vreascuri văzui bine
Repezită înspre mine
O guşată cu găteji.

Chiondorîş
Căta la cale ;
De pe şale,
Cînd la deal şi cînd la vale,
Curgeua betele tîrîş.
Iar din plosca ei de guşe
De mătuşe
Auzeai cum face ” hîrrşi “…
Plîns prelung, cum scoate fiare,
Plîns dogit,
Cînd vreun şarpe-i muşcă gheara,
Muget aspru şi lărgit,
De vuia din funduri seara…

Mi-a fost frică, şi-am fugit !

II

Toată noaptea viscoli…
În sat încă n-ajunsesem,
Că porni, duium, să vie
O viforniţă tîrzie
De Păresimi.
Vîntura, stîrnind gîlceavă,
Albă pleavă ;
Şi cădeau şi mărunţei
Bobi de mei…
(Ningea bine, cu temei).

În bordei,
Foc vîrtos mînca năprasnic
Retevei.
Pe colibă, singur paznic,
M-au lăsat c-un vraf de pene…
Eu… le culegeam alene ;
Moşul Iene
Tot venea de prin poiene,
Să-mi dea genele prin gene,
Şi, trudit,
Lîngă vatră prigorit,
Privegheam prelung tăciunii,
Umbre dese,
Ca păunii,
Îmi roteau prin hornul şui
Leasa ochilor verzui…
Şi-mi ziceam în gînd :
” Dar el,
Melcul, prost, încetinel ?
Tremură-n ghioacă, vargă,
Nu cumva vrun vînt să-l spargă ;
Roagă vîntul să nu-l fure
Şi să nu mai biciuiască
Bărbi de muşchi, obraji de iască
Prin pădure.
Roagă vîntul să se-ndure. “

De la jarul străveziu,
Mai tîrziu,
Somnoros venii la geam.
(Era-nalt, nu ajungeam.)
Dar prin sticla petecită
Şi prin gheaţa încîlcită
Fulgera cînd des, cînd rar,
Prăpădenia de afar’ ;
Podul lumii se surpase,
Iar pe case,
Pînă sus, peste colnic,
Albicioase
Şi foioase,
Cădeau cepi de arbagic.

Mi-adusei atunci aminte
C-auzisem mai-nainte
De o noapte între toate
Urgisită,
Cînd pe coate
Guri spurcate
Suflă vînt,
Să dărîme
Din pămînt…
Cînd pe un sloi, rupînd din pită,
Baba Dochia-nvălită
Cu opt sărici
Stă covrig,
Stă de-nghite
Şi sughite
Şi se vaicără
De frig.
Hei, e noapte-aceea, poate !

Înapoi
La fulgii moi,
Cumpenind a somn, pe coate,
Cu tot gîndul sus, la el,
Şoptii :
– Melc încetinel,
Cu n-ai vrut să ieşi mai iute !
Nici viforniţă, nici mute
Prin păduri nu m-ar fi prins…
Iar acum, cînd focu-i stins,
Hornul nins,
Am fi doi s-alegem pene,
Şi alene
Să chemăm pe moşul Iene
Din poiene,
Să ne-nchidă :
Mie gene,
Ţie
Cornul drept,
Cel stîng,
Binişor,
Pe cînd se frîng
Lemne-n crîng.
Melc nătîng,
Melc nătîng !

III

Dintre pene şi cotoare,
Gata nins,
Cum mijea un pic de soare
Pe întins
(În cîmpie
Colilie,
Războind cu lunecuşul ;
Şi pieziş
La povîrniş,
Din ţăpoi săltînd urcuşul),
Mă-ntorsei subt aluniş…
Şi-l zării lîngă culcuşu-i
De frunziş…

Era, tot, o scorojită
Limbă vînătă, sucită…
O nuia, ca un hengher,
Îl ţinea în zgărzi de ger !
Bale reci
(Aspre benţi ce se-ntretaie)
Sus, pe vreascurile seci,
Îl prindeau :
O frunză moartă, cu păstaie.
Şi pe trupul lui zgîrcit
M-am plecat,
Şi l-am bocit :
– Melc, melc, ce-ai făcut,
Din somn cum te-ai desfăcut ?
Ai crezut în vorba mea
Prefăcută… Ea glumea !
Ai crezut că plouă soare,
C-a dat iarbă pe răzoare,
Că alunu-i, tot, un cîntec…
Astea-s vorbe şi descîntec !
Trebuia să dormi, ca ieri,
Surd la cînt şi îmbieri,
Să tragi alt oblon de var
Între trup şi ce-i afar’…
Vezi ?
Ieşişi la un descîntec ;
Iarna ţi-a muşcat din pîntec…
Ai pornit spre lunci şi crîng,
Dar pornişi cu cornul stîng,
Melc nătîng,
Melc nătîng !

Iar cînd vrui să-l mai alint,
Întinsei o mînă-amară
De plîns mult…
Şi, dîrdîind,
Două coarne de argint
Răsucit se fărîmară.
Că e ciunt nu m-am uitat…
Ci, în punga lui de bale,
Cu-nsutite griji, pe cale
L-am purtat
Legănat :
Pungă mică de mătasă…
Iar acasă
L-am pus bine
Sus, în pod
(Tot lîngă mine),

Ca să-i cînt din cînd în cînd
Fie tare,
Fie-n gînd :

” Melc, melc,
Cotobelc,
Plouă soare
Prin fînaţuri şi răzoare,
Lujerii te-aşteaptă-n crîng,
Dar n-ai corn –
Nici drept,
Nici stîng ;
Sînt în sîn la moşul Iene
Din poiene ;
Cornul drept,
Cornul stîng…
Iarna coarnele se frîng,
Melc nătîng,
Melc nătîng ! “


SFÂRŞIT

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...