George Topârceanu | Migdale amare | Scrisoare

Publicat deMadalina Marcu

Rãspuns dlui Al. O. Teodoreanu

…Ba mata eºti tip ridicol!
Eu n-am scris nici un articol
Întru apãrarea Muzii,
Despre cel care
Pare
Cã-mi faci treizeci de aluzii…

Criticul pe care-aici
Îl ataci în versuri mici
Nu-i, desigur, mãscãrici,
Colibri sau licurici…
Însã nici
Bou sau vacã, precum zici.

E profesor (onorabil),
Autor (interminabil),
Om politic (execrabil),
Critic (foarte vulnerabil,
Dar pasabil),
Preºedinte (incurabil).

Când îºi laudã ciracii,
Îi comparã cu toþi dracii.
Fãrã spirit diplomatic,
Cu-ale lui precepte
Drepte,
Are cioc, dar e simpatic.

*

Cel pe care-n adevãr
L-am luat cândva-n rãspãr
E un tip mai fistichiu.
Când îl iei în pripã,
þipã…
Lasã-mã sã þi-l descriu.

Are-o mutrã anodinã
De frizer cu mandolinã,
O privire clandestinã,
Nas de parafinã
Finã,
ªi la gurã vaselinã.

Braþ rotund ºi crupã plinã,
Organism de gelatinã,
Cu structurã androginã, —
Iar la-nfãþiºare
Pare
O statuie de slãninã.

ªi mai are… Ce mai are?
Când se duce la culcare
E de genul feminin,
Dar când scrie prozã
Rozã,
Iscãleºte masculin.

În al Criticii domeniu
Orice Eu se crede geniu,
Dacã-i secondat de proºti…

Alte semnalmente?
Niente!
Trebuie sã-l recunoºti.

*

Deci scriind el prin reviste
Cronici impresioniste
Cu dantele împrejur,
Într-o zi ºi-a zis cã
Riscã
Sã rãmâie prea obscur.

Cum avuse þara pace,
El ieºi din carapace,
ªi cu pagini din rãzboi,
Dup-acel masacru
Sacru,
S-a vârât printre eroi.

ªtiu, pe astfel de specimeni
Astãzi nu-i condamnã nimeni,
Au ajuns la apogeu.
Ei, dar ãsta sã mã-nfrunte?…
Pun’te
Un moment în locul meu!

Cã mã ºtie fiecare,
Sunt sfios ca fata mare
ªi blajin de obicei, —

Însã când mã apãr
Scapãr
Ca din cremene scântei!

În cuptor îmi vâr colacii
Când s-aratã vârcolacii.
Spada-mi gata de atac,
Luminoasã ca o dârã,
Vârã
Spaima-n orice vârcolac!

*

Ce folos avui de-acolo?…
Cu sãgeata lui Apollo
În zadar l-am sãgetat,
Cãci o epidermã
Fermã
Este greu de perforat…

Nimeni pace nu-þi dã dacã
Ai nevoie de dãdacã.
Dragul meu, de-aceea zic
Cã scriind sudalme
Calme
Nu poþi câºtiga nimic.

Ci, mai bine, — Muzei cale
Sã-i deschizi cu muzicale
Rime, ca de obicei, —
Iar pe pãr sã-i scuturi
Fluturi
De imagini ºi idei.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...