George Topârceanu | Migdale amare | Singur

Publicat deMadalina Marcu


Cu cea din urmã razã ce tremurã-n amurg,
Se-ntunecã palatul bãtrânului Habsburg.
E noapte. Vântul toamnei aduce de departe
Un freamãt de suspine prin sãlile deºarte,
Cãci a pornit monarhul încovoiat ºi chel
Oºtiri din ºapte neamuri sã moarã pentru el!

Fãclia lumineazã fantastice vitraiuri
ªi-n umbra coloratã ca umbra din seraiuri,
În liniºtea capelei pe-o treaptã-ngenuncheat,
Cu fruntea-n mâini se roagã bãtrânul împãrat:
— Stãpâne, codrii urlã ºi râurile gem,
Din fiece colibã se-nalþã un blestem
ªi-n inima mea scrumã pãrerile de rãu!
Stãpâne, slobozeºte de-acum pe robul tãu…

Dar vântul geme-n noapte:
“E prea târziu, bãtrâne!
Pe þãrmurile noastre de-a pururi va rãmâne!
Pe þarinile noastre de-a pururi va rãmâne
Sinistrã, ca o pânzã de doliu, umbra ta.
O, dacã El te iartã, noi nu te vom ierta!…”

Tresare împãratul. Miºcând încet din buze,
Încearcã sã-ºi adune gândirile confuze…
Dar douã diamante strãlucitoare curg
Încet-încet pe nasul bãtrânului Habsburg,
ªi-n liniºtea solemnã, cum picã pe parchet,
Par douã lacrimi grele ºi mari — de spermanþet.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...