George Topârceanu | Balade vesele si triste | Broastele

Publicat deMadalina Marcu

Am ascultat din umbrã cântarea lor înaltã.
Buchetele de trestii dormeau cu foºnet lin.
Era o lunã plinã în fiecare baltã,
ªi-n fiecare undã o piatrã de rubin.

Iar nuferii, pe care lianele-i dezgroapã
Când i-a-nchegat în tremur lumina unui val,
Pãreau luceferi galbeni, cãzuþi adânc în apã
Sã-nsemne calea lunii spre-ntunecatul mal.

Ostroave mari de umbrã închipuiau corãbii,
Iar papura, miºcatã în treacãt de zefiri,
Nãlþa mãnunchi în aer tremurãtoare sãbii,
Prin pânza de luminã a undelor subþiri.

ªi broaºtele semeþe cântau cu glasuri multe
Pe când, din înãlþime, privindu-ºi faþa-n lac,
Un nour singuratic stãtea uimit s-asculte
Cum bat ca toaca toate ºi-o clipã toate tac.

Se ridicau departe prelungi bãtãi din palme
ªi note-adânci de flaut ieºeau de jos, din stuh.
Pãrea cã lapideazã tãcerea nopþii calme
O grindinã de note zvârlite în vãzduh.

ªi cum deasupra apei s-amestecau întruna
Umplând singurãtatea de freamãt viu, pãrea
Cã toate laolaltã apostrofeazã luna.
Cã fiecare broascã se ceartã cu o stea.

Erau ocãri în larma lunaticei orchestre
ªi rugã arzãtoare în tainicul ei zvon.
Spuneau Nemãrginirii durerile terestre
Cu imnul lor zadarnic, solemn ºi monoton…

Cum le-ascultam din umbrã acvatica fanfarã,
Sub cerul vast al nopþii cu ele-am retrãit
O noapte luminoasã din era terþiarã.
Nefericit ºi singur ca primul troglodit.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...