George Topârceanu | Balade vesele si triste | Primãvarã, unde esti?

Publicat deMadalina Marcu


***
Balada morþii
Cobora pe Topolog
Dintre munþi, la vale…
ªi la umbra unui stog
A cãzut din cale.

În ce varã? În ce an?
Anii trec ca apa…
El era drumeþ sãrman
Muncitor cu sapa.

Oamenii l-au îngropat
Într-un loc aiurea,
Unde drumul cãtre sat
Taie-n lung pãdurea.

ªi de-atunci, lângã mormânt,
Plopi cu frunzã rarã
S-au zbãtut uºor în vânt,
Zile lungi de varã.

Soarele spre asfinþit
ªi-a urmat cãrarea.
Zi cu zi l-au troienit
Vremea ºi uitarea.

Dimineaþa ca un fum
Urcã pe coline,
Zvon de glasuri dinspre drum
Pânã-n preajmã-i vine.

Peste vârfuri lunecând
În argint, condurii
Înfioarã când ºi când
Liniºtea pãdurii…

Numai colo-ntr-un frunzar
Galben în luminã,
Stã pe-o creangã de arþar
Pasãre strãinã.

Stã ºi-aºteaptã fãrã glas
Parcã — sã mãsoare
Cum se mutã, ceas cu ceas,
Umbra dupã soare…

*

Astfel, tot mai neºtiut
Spre adânc îl furã
ªi-l îngroapã-n sânu-i mut
Veºnica Naturã.

Vara trece; pe cãrãri
Frunza-n codru sunã.
Trec cernite înserãri,
Nopþi adânci cu lunã.

Iar când norii-nvãluiesc
Alba nopþii Doamnã,
Peste groapa lui pornesc
Vânturi lungi de toamnã…

S-ar putea sa iti placa…

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...