Ioan Slavici | Nuvele | Mara | Norocul casei

Publicat deMadalina Marcu

— Lasă, draga mamii, că toate au să iasă bine. Are fiecare norocul lui. Au păţit-o altele şi mai rău decât tine şi tot au ajuns femei cu casăbună. Eşti, la urma urmelor, ca şi când ai fost cununată cu el, şi toatălumea te ştie că i-ai fost soţie credincioasă şi harnică şi multe ai suferitde la dânsul. Femeie ca tine n-are decât să aleagă între cei mai bunica să-şi găsească bărbat.
Aşa vorbea Mara ca să-şi mângâie fata.Trecuse miezul nopţii, şi ele, deşi obosite moarte, nu puteau să doarmă în culcuşurile lor.
— Nu-mi mai trebuie bărbat, răspunse Persida; eu nu mai pot să am bărbat.
Vorba asta Mara nu putea s-o înţeleagă, dar nu putea nici Persida să-i spună de ce adică ea nu mai poate să aibă alt bărbat afară de Naţl.Prea ar fi fost grea lovitura dacă i-ar fi spus că e cununată cu dânsul.
— Prostii! grăi deci Mara, care înţelegea lucrurile cu totul altfel. Poate o femeie ca tine orişicând…
Luată apoi pe dinainte de dorinţa de a o molcomi, ea nu se mai putea stăpâni.
— Banul, draga mamii, urmă ea, banul e mare putere, el deschide toate uşile şi strică toate legile, iar tu ai bani, destui bani, mulţi bani.Uite! urmă ea, făcându-şi mustrări c-a scăpat vorba. Ţi-o spun fiindcănu mai eşti copilă şi trebuie s-o ştii, ca să te simţi: eu am adunat pentru voi puţin câte puţin şi din ce în ce mai mult. M-a ajutat Dumnezeu,şi puţine sunt pe aici prin apropiere fetele care au zestre ca tine.
Persida se ridică puţin în culcuşul ei. Ştiuse ea că are mama ei bani! acum însă ar fi voit să-i vadă faţa, căci din tonul cu care vorbea, banii păreau mulţi, şi parcă din faţa ei ar fi putut să-i numere.Era însă întuneric în casă.
— Câteva mii să fie, grăi Persida, nu se sperie nimeni de ele.
— Nu vorbi, fata mea, de mii, îi zise Mara, ci numără cu zecile de mii. Nu degeaba am ostenit eu; nu degeaba mi-am tras de la gură.Ce-i al tău e al tău; ce-i al lui Trică e al lui Trică; ce-o să mai rămânăveţi împărţi între voi. Asta s-o ştii, ca s-o ştii, dar să n-o spui nimănui.Nu eşti tu orişicine!
Persida tăcu.În zadar! puterea banului e mare, şi ea se simţea cu totul altfel acum, când ştia din gura mumei sale că are zeci de mii puse la oparte şi bine păstrate, cum numai Mara ştia să păstreze.
Doamne! Naţl s-ar mira şi el dac-ar şti-o aceasta şi şi-ar da silinţele să intre în voile bătrânei, s-o îndulcească, s-o momească. Hubăr,bătrânul, ar vorbi şi el cu totul altfel dac-ar şti că feciorul lui ia zestremare.
De ce adică Naţl era mereu posomorât şi răstit? de ce era nerăbdător? de ce bea? de ce juca cărţi? de ce era nemulţumit cu soartalui? Pentru că era deprins să trăiască bogat şi trăia acum sărac, scosde dânsa din averea lui.
Îi venea să se ridice din culcuşul ei şi să alerge la el, ca să-i spună şi să-l roage, să-i moaie, să-i îndulcească firea. În zadar, afară de dânsul nu era pentru dânsa bărbat pe lume, fără de căsnicie nu e viaţă şinumai cu dânsul putea dânsa să-şi închipuiască căsnicia.
Asta trebuia s-o înţeleagă şi mama ei, şi o înţelegea dacă-i spunea că sunt cununaţi.
Acum, în clipa aceasta, putea să i-o spună, era chiar datoare, pentru ca ea să ştie cum stau lucrurile şi să nu-şi mai facă gânduri deşerte.
— Mamă! şopti ea.Mara adormise.
— Mamă! grăi mai tare.Mara dormea pierdută în somnul greu al omului obosit.Persida se ridică speriată din culcuşul ei.Iar se simţea singură, părăsită, nepăzită de nimeni şi, cu o putere neîmblânzită, o cuprinse pornirea de a se duce la el. Nu putea dânsasă doarmă în altă casă când avea casa ei. Ce făcea el singur? Cumputea dânsa să-l lase singur?!
Ca apucată de nebunie, ea se dete jos din pat, se îmbrăcă în pripă şi ieşi tiptil din casă, apoi o luă ca o stafie prin noaptea geroasă dreptspre Sărărie, ţinând drumul peste Murăşul îngheţat după zarea luminii de la cârciumă.
Naţl era dus, nu ştia nimeni unde, şi cârciuma rămăsese în paza lui Bandi, câinele credincios, care sări speriat în picioare când o văzupe Persida în prag.
Iară Persida nici că-l băgă în seamă, îi era parcă a căzut din cer de la mari înălţimi în prăpastie adâncă şi se afla tot în cădere.
Aşa a găsit-o Naţl când s-a întors cam ameţit de vin acasă.
— Aha! grăi dânsul. Tot s-a-ntors doamna! Ştiam eu că nu poţi tu să trăieşti fără de mine: e scris în steaua sub care ne-am născutc-avem să trăim împreună până ce nu ne vom fi mâncat de vii unulpe altul.
Persida se uită la el cuprinsă de înduioşare, cum muma se uită la copilul pornit în căi rele.
Ce putea dânsa să vorbească cu omul acesta?!
— Dar bine c-ai venit, urmă tolănindu-se pe pat, căci tot n-avea cine să-mi tragă cizmele… Trage! adăugă apoi şi-şi întinse piciorul.
Era obişnuită Persida să-i tragă cizmele şi să i le cureţe de noroi. Ea-l învăţase aşa. Niciodată însă pân-acum el nu i-o ceruse asta, şi ease ruşină de starea în care ajunsese faţă de el.
Dar ce putea să facă?! Cu de-a sila, dar le trase, apoi rămăsese uitându-se mâhnită la el.
— Bine, zise ea, nu ţi-e ţie ruşine de ceea ce ai făcut?
— Nu, răspunse el, nu mi-e deloc ruşine. De ce să-mi fie ruşine? Dac-aş fi orb, nu mi-ar fi ruşine; dac-aş fi surd, nu mi-ar fi ruşine;sunt cum m-a lăsat Dumnezeu, aş zice, şi tot aşa zic şi acum. Nu vezitu că mie-mi lipseşte ceva? Nu sunt om în toată firea. E o nenorocire,dar n-am ce face!
Ce mai putea să-i zică?!
— Cum ai putut tu să laşi casa aşa singură? grăi dânsa peste câtva timp.
El se ridică şi se uită la dânsa frământat în luptă cu sine.
— N-am lăsat-o singură, îi răspunse apoi râzând cu amărăciune. A rămas aici fratele meu Bandi. Da! urmă el, să ştii că mi-e frate, frateadevărat, feciorul tatei, întocmai ca mine! Uită-te bine la el şi-o să vezişi tu că aşa este. Mi-e frate! Asta-i izvorul tuturor nenorocirilor!
Persida nu se putea dezmetici.
— Vorbeşti într-aiurea? grăi dânsa.
— Nu! răspunse el. Sunt cam ameţit şi nici nu ţi-aş fi spus-o dacă n-aş fi, dar ştiu foarte bine ce spun: Bandi, băiatul Reghinei, e fratelemeu. Îl văd, îl simt că mi-e frate şi-mi aduc aminte de Reghina… M-aiînţeles? Tata e om bun, dar s-a înrăit, fiindcă nu poate să uite şi să neierte pe mine şi pe mama. Tu eşti suflet bun, Persido, inimă de diamant: ce ai avut să iei asupra ta blestemul căzut pe capul nostru?!
Persida-şi dete seamă de marea asemănare ce era între Bandi şi Hubăr şi nu se mai îndoi că Naţl are dreptate.
— Sărman de tine şi de mine, sărmani de noi toţi! strigă ea cuprinzându-l cu braţele. Să n-o simtă cumva Bandi aceasta, că multţine la răposata lui mumă şi urât lucru se-ntâmplă!
— Să n-o simtă, zic şi eu, grăi Naţl, dar tata trebuie să facă ceva, m-ai înţeles? Trebuie să facă ceva!
— Da! grăi Persida, şi ei începură să stea la sfat, parcă nu s-ar fi certat niciodată-n viaţa lor.
Iară Mara…Visase noaptea toată pe feciorul ei, şi dimineaţa tot cu gândul la el s-a deşteptat din somn. Nu se putea dezmetici cum au venit lucrurile şice a făcut el ca s-o ia pe dinainte şi s-o ducă cu dânsul. Îşi aducea numai aminte că s-a uitat o dată la el, a văzut că nu e chip să-l abată de lahotărârea lui şi a început să bată în palme. Cu totul altfel s-ar fi petrecut însă lucrurile dacă dânsa nu s-ar fi putut mângâia cu gândul că areiar pe fata ei la sine. Ea sări deci speriată din pat când se încredinţă căculcuşul Persidei e deşert şi nici hainele ei nu mai sunt aci.
Le înţelese toate într-o singură clipă.”Neam îndrăcit! strigă dânsa. Dacă şi-au pus odată ceva în gând, nu e chip să-i mai scoţi din ale lor.”
Ea se aşeză îndărătnică pe scaun, nu supărată, nu îndurerată, ci tare hotărâtă de a nu se mişca, de a nu face nimic, de a arăta că nicipe dânsa nu poate nimeni s-o scoată din ale ei.
Ca totdeauna când nu mai ştia ce să facă, şi acum simţământul ei covârşitor era că toate au să iasă în cele din urmă după gândul ei şică copiii ei pot să dea în gropi, pot să sufere, dar nu pot să piară şi totla ea au în cele din urmă să se întoarcă.
De aceea a râs cu un fel de mulţumire răutăcioasă când a aflat, peste câteva zile, că Naţl iar a bătut pe Persida.
Ar fi voit să-i scoată omului aceluia ochii cu ghearele, dar îi părea bine.
“Aşa-i trebuie! zicea. Să-şi vie în fire!”Săptămânile şi lunile treceau. Persida trăia din ce în ce mai rău cu soţul ei, dară Mara nu-şi schimba gândul: putea Persida să rabde,că-i făcea bine răbdarea.
Tot astfel, când a venit ştirea că războiul s-a pornit cu italienii, Mara se ruga mereu la Dumnezeu să aibă în paza lui pe feciorul ei,dar se bucura oarecum când se gândea la suferinţele prin care el trebuie să treacă.
Sunt însă în lumea aceasta cu putinţă şi lucruri care o moaie chiar şi pe Mara.
Mai pe toamnă Mara află că Persida iar e în stare binecuvântată.Nu-i venea să creadă şi nu putea să-şi dea seama dacă e bucurie ori întristare simţământul viu care o cuprinde când se gândeşte cătot ar fi cu putinţă.
“Grozavă nenorocire!” zicea dânsa, şi totuşi îi venea să se ducă şi să-şi ia fata cu puterea de câte ori afla că şi acum tot o mai bate Naţl.I se răscolea toată firea când se gândea că iară s-ar putea întâmpla caîn rândul trecut.
Iar dacă nu, dacă Dumnezeu se îndură, Persida era legată, nedespărţită pe toată viaţa de dânsul, şi Marei îi venea să se ducă la dânsulsă-i spună că-l iartă, că vrea să se împace cu dânsul şi-i dă fată cu zestre,numai să se cunune… Parcă însă tot mai era timp, trebuia să aştepte.
Aşa s-a frământat Mara luni de zile de-a rândul şi nu s-a mişcat decât pe la Sf. Nicolae, când iar a trimis moaşa după dânsa.
— Zice, grăi Talia, să nu te nelinişteşti, că toate sunt bune!Mara era, cu toate aceste, ba tocmai de aceea, foarte neliniştită. Îi venea să-şi smulgă părul din cap, să-şi muşte carnea de pe trup, şimergând cu paşi iuţi şi mărunţi, iar nu rar călcaţi ca altădată, sprecârciuma de la Sărărie, ea îşi zicea mereu: “Nemernico! Ticăloaso!”De mult ar fi trebuit să vină şi nu se putea ierta că n-a venit.
“O, Doamne! grăi în cele din urmă, ca să se mai molcomească ea însăşi pe sine, dar tot om dat de la Dumnezeu e, şi botezul o să-lsfinţească şi pe el.”
Da! botezul sfinţeşte chiar şi pe copiii adunaţi din margine de drum.Ea, cu toate aceste, se opri, ajunsă la intrare, ca în faţa unei primejdii.
— E aci neamţul? o întrebă pe Talia.
— Nu e, răspunse aceasta, a plecat pe-nserate şi nu-i e obiceiul de a se întoarce înainte de cântatul cocoşilor.
Şi nu s-a abătut Naţl nici astă dată de la obiceiul lui. Plecase supărat, muncit de gânduri grele, încât nu mai ştia nici el ce are săfacă şi-şi petrecuse timpul cuprins de viu neastâmpăr.
Târziu după miezul nopţii, când s-a întors istovit şi cam ameţit acasă, toate erau trecute şi în iatacul luminat de o candelă se făcuselinişte adâncă.
Persida dormea cuprinsă de somn întăritor, încât abia i se mai simţea răsuflarea, iară Mara se aşezase pe patul lui şi fusese şi eabiruită de somn.
Văzând pe Mara, el se opri şi stete o clipă, apoi voi să iasă, să plece, să se ducă, să fugă: îi era ruşine, îl cuprinsese un fel de spaimă,parcă o grea pedeapsă îl aştepta.
El însă nu putea să plece: se simţea ca înfipt în pământ.Prin liniştea nopţii se auzea un fel de morfoleală gingaşă: copilul, îmbăiat, înfăşat şi aşezat, după obicei, lângă muma lui, nu dormea,ci îşi dusese mâinile la gură şi îşi sugea pumnii.
Inima lui Naţl se strânse şi mintea lui se lumină deodată, parcă toată noaptea ar fi dormit şi n-ar fi văzut băutura cu ochii lui.
Era un copil acolo, chiar copilul lui.Ah! de ce i l-a dat Dumnezeu?! Ca să-l certe cu toată asprimea.Nu! Copilul acesta nu poate să trăiască! S-a născut numai ca să moară. Chinuită în toată clipa şi mereu bătută, Persida n-a putut sădea viaţă decât unei stârpituri; îl vedea, parcă, stâlcit, cu oaselestrâmbe, cu faţa pocită, o adevărată spaimă, şi, cuprins de fiori, elîncepu să tremure aducându-şi aminte de Reghina şi de copilul ei.
Şi dacă i-ar fi dat, cu toate aceste, să trăiască?Grozavă nenorocire!Şi totuşi…”Doamne! zise el cu ochii plini de lacrimi, ceartă-mă pe mine, ceartă-mă cu toată asprimea, dar lasă-l pe el, păzeşte-l, ţine-l, orb săfie, surd să fie, slut să fie, schilod să fie, numai a om să semene, căcitot al tău este, tot ţie are să ţi-l păstreze sărmana aceasta de femeie.”
Tiptil apoi, pas cu pas, călcând în vârful degetelor, cu inima încleştată şi tremurând în tot trupul, el se apropie de pat, ca să-şivadă copilul.
Ce putea să vadă?Un copil abia născut nu e, la urma urmelor, decât o bucăţică de carne fără ochi, care se mişcă în toate amănuntele ei. El însă nu maivăzuse în viaţa lui ceva atât de frumos ca copilul lui, cu faţa ceearotundă, plină şi viu mişcată şi cu degetele cele lungi şi subţiri lamânuşiţele de om.
Ah! cum ar fi vrut să-l desfăşure, ca să-l vadă întreg, să-l pipăie cu mâna, să se încredinţeze că e întreg, că setea de viaţă, care-l făce să-şisugă cu atâta neastâmpăr pumnii, îi străbătea întreaga fiinţă.
“De ce, Doamne, atâta bunătate? Căci eu nu sunt vrednic de ea”, zise el adânc înduioşat şi nu-şi mai putu stăpâni plânsul.
Persida-şi deschise ochii şi-i deschise mari şi-i îndreptă oarecum dormind, mirată şi nedezmeticită spre el.
— Ah! Doamne! zise el în româneşte. Iartă-mă, Persido, că te-am deşteptat, dar nu mai pot! Nu mai pot! zise el iar şi izbucni în plânsînăbuşit.
Persida-i întinse mâna şi-l apucă de braţ, ca şi când s-ar fi temut că se duce şi-ar fi voit să-l oprească, să-l ţie, să nu-l lase.
— Plângi, că-ţi face bine, zise apoi peste câtva timp. E băiat, urmă iar. O să vezi tu ce băiat! Lasă, c-o să vezi cum toate au de aici înaintesă fie altfel.
— Cum altfel? grăi dânsul deznădăjduit. Eu tot eu rămân; de câte ori mi-am făcut cele mai amarnice mustrări? de câte ori mi-am pustare-n gând să mă-ndreptez?! Tot nemernic am rămas, şi nemernicam să fiu toată viaţa mea!
Persida se uită zâmbind senin la el.Ce-i pasă ei acum dacă el se îndreaptă ori nu?!Da, mai înainte, când toată gândirea, toată simţirea, toată purtarea ei de grijă asupra lui şi numai asupra lui se îndrepta, ea ar fi voitsă nu mai fie om ca dânsul şi-l scotea din răbdare, îl îndârjea prinneîncetatele ei silinţe. Acum însă nu mai vedea păcatele lui şi-i era,aşa cum îl ştia, destul de bun.
Mara se deşteptă şi ea din somn, dar, văzându-l la patul fiicei sale, nu-i mai venea să fugă, ca mai nainte, când se gândise c-ar putea sădea ochi cu el.
Văzându-l plângând, ea se înduioşă.
— Ei, lasă-le acum, zise ea; ce a fost a trecut. Mi-a spus Persida, mi le-a spus toate; toate le ştiu, să-i mulţumim lui Dumnezeu că ni l-adat şi-a rânduit să nu fie copil adunat de pe uliţe.
El a rămas uimit în faţa ei. Ar fi voit să-i răspundă ceva, să meargă şi acum la ea şi să-i sărute mâna, dar nu putea: erau parcă toatede prisos, şi când îşi ridică ochii, el se uită la ea ca şi când nu ar fifost niciodată şi c-ar mai putea să fie supărare între dânşii.
— Sărmana mea mamă! grăi el în cele din urmă, suspinând.
— Are să vină şi ea! zise Mara. Trebuie să vină! Am să mă duc chiar eu să-i spun, s-o chem, s-o aduc: îi este nepot şi ei tot atât debine ca mie; are şi ea să se bucure.
— Dar nu cumva să-i spui, mamă, şi ei că suntem cununaţi, grăi Persida îngrijată.
— Nu! ferit-a Dumnezeu! adause Naţl. N-ar putea să nu-i spună tatei, şi-l ştiţi cum e!
Ei începură apoi să se sfătuiască ce fel ar trebui s-o pornească pentru ca să-l moaie şi pe bătrânul Hubăr, ca la botezul copilului să fieadunaţi cu toţii în dragoste familială.
— Avem, grăi Naţl, să-l botezăm în legea ta şi să rugăm pe părintele Codreanu să vie, ca tot el să-l boteze!
— Da! zise Mara încântată, tot el! Altfel nu se poate!Persida dete din cap şi ochii i se umplură de lacrimi.
— Nu, grăi dânsa, avem să-l botezăm în legea bătrânului Hubăr şi-o să rog, urmă plângând, pe maica Aegidia să-i fie ea naşă. De multîncă mi-am pus-o aceasta în gând, adăugă ea şi plânse înainte.
Mara şi Naţl nu mai îndrăzniră să zică nimic. Aşa era! Tot dânsa era cea mai înţeleaptă. O durea pe Mara că nepotul ei n-o să fie creştinadevărat, dar recunoştea ea că numai aşa se poate îmblânzi Hubărcel îndârjit.
Aşa, stând de vorbă şi sfătuindu-se între dânşii, în fericită unire familială, i-au prins zorile de zi şi i-a apucat şi lumina zilei, pe careHubăroaie o aşteptase cu neastâmpăr.
Nu mai putea, sărmana de femeie!Singură dânsa ştia cât a răbdat şi câte lacrimi a vărsat în tăcere după rarele ei întâlniri cu Naţl. Ţinea să nu treacă peste voinţa soţuluisău; au însă toate un hotar: din clipa în care aflase că se apropie ceasul,ea nu mai aştepta decât să plece soţul ei la măcelărie pentru ca săplece şi ea.
Persida şi Naţl şi Mara tresăriră într-un fel de uimire când ea se ivi în prag.
Era lucru firesc ca ea să vie şi nu se îndoiau că va şi veni: uimiţi erau dar numai pentru că dânsa venise tocmai acum, când vorbeaudespre dânsa.
Mara, cea dintâi, se ridică şi se duse la dânsa. Neştiind ce să-şi mai zică, ele se îmbrăţişară în tăcere, se sărutară şi iar se ţinură îmbrăţişate, în vreme ce copiii lor se uitau la ele oprindu-şi răsuflarea.
Desfăcându-se din braţele Marei, Hubăroaie trecu apoi pe lângă fiul ei şi se duse la Persida, ca să o sărute de mai multe ori tot întăcere, cu dragoste şi cu sfială.
Abia după-aceea ochii ei se opriră asupra copilului şi de la el trecură la Naţl.
— Mult eşti nenorocit, grăi dânsa cu ochii plini de lacrimi, şi mare noroc ai avut! Le ştiu toate, urmă apoi întorcându-se spre Persida.Ştiu cât ai suferit, fata mea. Dumnezeu are să ţi le ţie toate în seamăşi să ţi le răsplătească!
— Lasă-le aceste, întâmpină Mara. Să nu mai vorbim despre cele trecute, ci să vedem de cele viitoare.
Hubăroaie se uită lung la ea.
— Ţi-e uşor ţie, grăi dânsa amărâtă, căci stai singură, poţi să faci cum te trage inima şi n-ai să te temi de nimeni: mie mi-e groază cândmă gândesc la cele viitoare.
Persida se cutremură.
— Să nu fie în ceas rău vorba pe care ai grăit-o fără ca să-ţi dai seama! suspină Mara. Nu e în lumea aceasta nimic mai trist decâtviaţa văduvei, care poartă ea singură greul vieţii şi tot ea singură plânge când are vreo bucurie. Ce-mi este mie că ne vedem adunaţicu toţii aici, când răposatul, sărmanul, nu poate să fie şi el cu noi!urmă dânsa plângând. Nu, din inimă nu puteau să-ţi iasă vorbele.Bărbatul tău e om şi el, e creştin, e părinte şi are să se moaie în celedin urmă.
Nici că-i veniseră din inimă acele vorbe, dar fuseseră grăite, şi ca un fel de săgetare trecuse prin inimile lor simţământul că nu e unireafericită cu putinţă câtă vreme trăieşte el.
O clipă însă numai, apoi începură a se sfătui cum au să pornească lucrurile ca să-l aducă şi pe el în mijlocul lor.
Hubăroaie nu îndrăznea să-i vorbească.
— Ce ar fi dacă m-aş duce eu şi i-aş cere iertare? grăi Naţl.
— Ferit-a Dumnezeu! răspunse muma lui. Ar fi destul să te vadă pentru ca să nu-şi mai poată stăpâni mânia. Nu ştiu ce are, dar de laun timp încoace e din ce în ce mai îndârjit.
— Am să le sufăr toate, întâmpină Naţl, şi mi-e destul să-i spun o vorbă pentru ca să-l potolesc.
Persida, dând cu socoteala care e vorba aceea, clătină din cap.
— Nu! zise ea. Ai face foarte rău. Te rog, mamă, urmă apoi întorcându-se spre Hubăroaie, să te duci la maica Aegidia şi să-i spuic-o rog de iertare şi doresc a vorbi cu dânsa. Are să vie, iar celelaltele lăsaţi pe mine.
Aşa s-a şi făcut.De la cârciumă Hubăroaie s-a dus drept la mănăstire, şi pe la amiazăzi maica Aegidia cea mărunţică şi cu faţa aspră a cerut binecuvântarea stariţei ca să poată merge la fata ei.
Trecuse atâta timp de când nu se mai văzuseră şi atât de multe s-au petrecut în timpul acesta. Era însă la mijloc un suflet nevinovat, şimaica Aegidia intră în cârciuma de la Sărărie ca-ntr-o biserică, sfiicioasă şi cu pas uşor.
Tot aşa a şi ieşit peste vreun ceas, ca să meargă la părintele pleban, care s-a dus apoi fără de întârziere la Hubăr, căci vorba era săscape trei suflete rătăcite.
— Ştiu de ce ai venit şi ce vrei, îi zise Hubăr. Nu mi-a spus nimeni, dar mi-e destul să te văd ca să ştiu. Uite, i le iert toate, toate le treccu vederea, toate le uit ca şi când n-ar fi fost niciodată: nu-l pot însăierta că nepotul meu e copil nelegiuit.
— Tocmai de aceasta e vorba, grăi plebanul aşezat. E o nenorocire că aşa au venit lucrurile, dar trebuie să ne ferim de alta mai mare:să-i cununăm cât mai curând, pentru ca copilul să fie botezat ca născutdin părinţi care trăiesc în căsnicie binecuvântată de sfânta biserică.
— Minciuni! strigă Hubăr. Pata tot rămâne. Grozav am fost pedepsit eu pentru câteva clipe de uşurinţă! Nu mi-e destul că trebuiesă-mi ştiu copilul de pripas, dar am ajuns să am şi un nepot nelegiuit.
— Despre aceasta să nu vorbim, grăi plebanul cu oarecare asprime. Ţi-ai făcut datoria şi trebuie să ţi-o faci până la sfârşit. Copilul născutdin adulter nu găseşte milă nici la oameni, nici la Dumnezeu: el n-areloc în rândul creştinilor şi e suferit numai în tinda bisericii. Născutdin greu păcat, viaţa lui nu poate să fie decât o grea osândă. N-ai să-lştii, n-ai să-l vezi!
— Dar îmi iese mereu în cale! strigă Hubăr deznădăjduit.
— E în adevăr de necrezut cum a ajuns el la casa lui Naţl, grăi plebanul. N-ai însă să ţii seama de el şi n-ai mai ales să pui alătureacu dânsul pe nepotul tău, care nu din adulter, ci numai din căsnicielipsită de binecuvântare e născut.
— Dar ce este vinovat el?!Preotul clătină zâmbind din cap.
— Fără de voinţa lui Dumnezeu, zise el, nici un fir de păr nu se clatină: cum s-ar putea oare ca om să se nască fără de a lui voinţă?!Era de mai nainte vinovat şi pentru vina lui osândit să se nască dinpăcat, pentru ca să treacă dispreţuit de semenii săi prin lume. Şi osândit, pentru vina ta, erai şi tu să-l zămisleşti, pentru ca să nu mai poţitrăi liniştit. Poartă-ţi osânda cu umilinţă şi cu răbdare îndelungă, pentru ca să ţi se ierte vina. Toate ai să le treci cu vederea şi să te gândeştinumai la împlinirea datoriei tale, pentru ca copilul să fie botezat înlegea ta şi primit în sânul singurei biserici în adevăr mântuitoare. Dacă ei nu sunt cununaţi, botezul are să se facă în legea mamei şi copiluleste pierdut pentru biserică.
Acesta era un lucru peste care Hubăr nu putea să treacă.Nu mai era vorbă dacă vrea ori nu vrea, poate ori nu poate; trebuia să voiască şi să poată, să se siluiască însuşi pe sine, ca să fieocrotit ca fiu supus de sfânta biserică şi să afle iertare înaintea luiDumnezeu.
A rămas dar vorba ca plebanul să-l aducă pe Naţl, pentru ca să ceară iertare şi părinteasca binecuvântare.
Era hotărât Hubăr să le facă toate după cum le rânduise preotul, dar prea suferise multe, tot nu se împăcase cu gândul că nepotul săue copil nelegiuit şi, când se văzu faţă-n faţă cu fiul său, sângele îinăvăli spre cap şi ochii i se împăienjeniră.
— Nemernicule! Cum ai putut tu să-mi faci şi ruşinea aceasta?! strigă el ca ieşit din fire şi-i trase fiului său două palme.
Plebanul ridică mâna.
— Rabdă, fiule, zise el, că ţi se cuvine şi ţi-e părinte.Naţl îşi plecă capul, apoi făcu un pas înainte, apucă mâna care-l lovise şi o sărută.
Uitându-se în ochii tatălui său, el fu cuprins de simţământul că în zadar sunt toate, căci trai liniştit cu acest om nu se poate.
— Loveşte-mă, alungă-mă, grăi, ceartă-mă cu cea mai mare asprime, dar să aibi inimă de părinte pentru copilul meu, care nu enăscut, precum văd că crezi, din căsnicie nelegiuită.
— Cum nu e?! întrebară plebanul şi Hubăr deodată.
— Persida, răspunse Naţl ridicându-şi capul, nu e femeia care poate să trăiască în căsnicie nelegiuită. A venit cu mine fiindcă în stareadeznădăjduită în care mă aflam se temea să mă lase singur. Ar fi murit însă mai bucuros, dară nu ar fi venit dacă nu s-ar fi găsit un preotcare era gata să ne cunune. Suntem cununaţi!
— Cum? În taină? Fără de învoirea părinţilor? întrebă preotul.
— Cu învoirea mumei, răspunse Naţl cam în silă; învoirea tatei nu o puteam cere fiindcă eram în duşmănie.
— Dacă aşa este, grăi preotul întorcându-se spre Hubăr, atunci căsătoria e neatinsă şi copilul e legiuit. Dar tot trebuie să fie binecuvântată căsnicia de amândouă bisericile.
Hubăr nu se putea dezmetici. Se simţea uşurat, dar tot nu putea să-l ierte pe Naţl că s-a căsătorit fără de învoirea lui.
— Să fie, zise el, să fie binecuvântată de amândouă, dar copilul e al nostru, numai al nostru.
— Da, tată, răspunse Naţl, şi ei rămaseră câtva timp într-un fel de încordare.
Părintele pleban ar fi aşteptat ca ei să-şi dea mâna, să se îmbrăţişeze, să se sărute, să arate că s-au împăcat. Naţl nu îndrăznea însă săse apropie de tatăl său, iar Hubăr nu putea să se uite în ochii fiului său.
— Te rog, tată, grăi în cele din urmă Naţl, dacă se poate, să vii să vezi copilul.
Hubăr îşi ridică ochii. Nu putea să zică ba şi îi era foarte greu să se ducă.
— Am să viu, zise el, da! am să mă duc. Să ştii însă că nu la tine mă duc, ci la femeia aceea, care e prea bună pentru un nemernic ca tine.
Naţl îşi plecă iar capul. Era şi el de părerea tatălui său şi nu sendoia că Persida va îndulci firea bătrânului.
— Am să viu mâine dimineaţă, zise iar Hubăr întorcându-se spre părintele pleban. Azi e prea târziu şi trebuie să mă mai gândesc şi eu.
Seara apoi Hubăr a vorbit cu nevastă-sa, care era foarte fericită văzându-l din ce în ce mai muiat şi mai fericită încă se simţea când elîi spuse că dânşii sunt cununaţi.
— E femeie foarte înţeleaptă şi foarte cumsecade, grăi dânsa.
— Nu e nici Naţl băiat rău, întâmpină el înduioşat. Au venit însă lucrurile aşa că nu mai ştia băiatul ce să facă. Vinovat sunt numai eu.
Hubăroaie se uita lung şi cu ochii plini de lacrimi la soţul ei. N-ar fi crezut niciodată că el poate să facă asemenea mărturisire, şi acumar fi voit să cadă în genunchi la picioarele lui şi să-i sărute mâna.
— Sărmana femeie! urmă el. Cât a suferit şi cât a ştiut să rabde! Mie parcă nu-mi vine să cred că poate o femeie să fie cununată şi să trăiască ani de zile de-a rândul fără ca s-o spună aceasta. Mâine,adăugă el, mergem amândoi, în ziua mare, ca să ne vadă toată lumea,şi toată lumea trebuie să afle adevărul.
Aşa au şi făcut.N-avuse Hubăr în viaţa lui zi mai mare decât aceasta. Se pregătise parcă s-ar duce să se cuminece şi parcă tot nu era gata.
Un dar pentru nou-născut. Un semn de iubire pentru nora lui.El se duse la dulap şi luă din lădiţa de fier zece, apoi douăzeci şi cinci şi în cele din urmă toţi galbenii pe care-i strânsese, peste treisute, apoi scoase şi cutia cu argintărie.
— Să le-o dăm lor, că noi tot degeaba o ţinem.
— Să le-o dăm! răspunse Hubăroaie râzând cu mulţumire.Şi tot astfel, ca de zi mare, aşteptau şi Naţl cu Persida.Se vede însă că zi cu desăvârşire senină nu e în lumea aceasta cu putinţă.
Mara era şi ea mulţumită, dar nu se bucura cu toată inima; prea îi era drag copilul acela pentru ca să se poată împăca cu gândul că elare să fie papistaş. Îi era parcă mai bucuros l-ar şti aşa, nebotezat, şisingura ei vorbă era: ” Voi faceţi cum ştiţi; al vostru e copilul!”
Apoi mai era la mijloc şi Bandi, care se uita la copilul Persidei ca la un nou soare răsărit pe cer. În mintea lui nu putea să intre gândulcă Hubăr va atinge copilul acesta. Nu era în lumea aceasta, pentrudânsul, om mai urgisit decât acel Hubăr, de care răposata lui mumăfugea înspăimântată, care-şi alungase feciorul şi-i făcuse Persidei atâtde multe zile amare. Îi venea deci să fugă când a aflat că vine Hubăr.Nu! niciodată n-ar fi crezut că poate să fie Persida atât de nemernicăca să stea de vorbă cu un om ca Hubăr, şi acum, când ştia că dânsa-laşteaptă, îi era parcă n-a mai rămas pentru el nimica în lumea aceasta. Şi totuşi ar fi voit să se ducă în lume şi nu putea; şedea posomorâtîntr-un colţ şi nu era în stare să se mişte.
Hubăr şi Hubăroaie au trecut pe lângă el fără ca să-l bage în seamă.Era şi frumoasă şi grea clipa în care ei au intrat la Persida. Păcat numai că Mara nu era şi ea de faţă.
Naţl stătea umilit la căpătâiul patului şi se dete puţin la o parte când părinţii lui intrară, iar Persida îi aştepta cu faţa râzătoare.
Hubăr, deşi cam strâmtorat, era om trăit în lume şi ştia ce voieşte.El se duse la Persida şi o sărută pe frunte.
— Iartă, fata noastră, toate supărările pe care ţi le-am făcut şi fii încredinţată despre iubirea noastră părintească, grăi apoi uitându-seîn ochii ei.
— Nu suntem vrednici noi, răspunse ea sărutându-i mâna, dar copilul acesta?!
Hubăr desfăcu punga şi vărsă galbeni peste copil.
— Belşug să se reverse şi binecuvântare asupra ta! grăi el şi se plecă să sărute copilul.
Apoi Hubăroaie îi dete Persidei cutia de argintării. Hubăr îşi îmbrăţişă şi feciorul, şi ei petrecură mai departe ca oameni care seiubesc şi de mult nu s-au văzut. Atât era Hubăr de încântat de norasa, încât luă hotărârea de a merge chiar acum la Mara, ca s-o roagesă vie deseară şi ea şi să petreacă cu toţii împreună; atât era de încântat, încât chiar acum hotărî ca de la Sf. Gheorghe înainte Naţl săpărăsească birtul şi să vie acasă.
Pe când însă ei petreceau în casă, Bandi se plimba neastâmpărat prin cârciumă. Îi era parcă s-a sfârşit viaţa lui şi-i venea să sară, să-lapuce de gât, să-l omoare pe Hubăr, care s-a pus între el şi singuriioameni pe care-i avea în lumea aceasta.
Când Hubăr ieşea, Bandi stătea în calea lui şi se uita la el drept în faţă, îndrăzneţ, fără ca să-şi ascundă mânia, gata de a-l înhăţa, maimult smintit decât om în toată firea.
Hubăr se cutremură şi se opri cuprins de groază în loc, încât nevastă-sa trecu înainte pe lângă băietanul care din calea ei se dete la oparte şi-l lăsă apoi şi pe Hubăr să treacă.
“Doamne! ce am eu să fac?!” grăi el după ce se văzu trecut.
— Du-te tu singură la Mara, urmă apoi peste puţin, întorcându-se spre nevastă-sa. Spune-i c-o rog şi eu, c-o rugăm amândoi. Eu trebuiesă mă duc la părintele pleban. Trebuie, acum, neîntârziat.

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...