Ion Luca Caragiale | O scrisoare pierduta | Actul IV | Scena VIII

Publicat deMadalina Marcu

ACEIAŞI – CETĂŢEANUL TURMENTAT cu pălăria albă a lui Caţavencu

CETĂŢEANUL

(intrând şi coborând foarte bine dispus)

Nu e Ghiţă, eu sunt…

ZOE

Ce cauţi?

CAŢAVENCU

(aparte)

Pălăria mea!

CETĂŢEANUL

Pe d-voastră, coană Joiţico!

ZOE

Ce vrei cu mine?

CETĂŢEANUL

Ei! Uite şi d. Nae. Salutare onorabile!

ZOE

(nervoasă)

Ce vrei? Spune ce vrei?

CETĂŢEANUL

Ce vreu eu, bine vreu. Eu am o vorbă: o mie de ani pace! (gest de impacienţă din partea femeii.) Eu, coană Joiţico, am găsit o scrisoare.

ZOE

Pe care ai lăsat-o să ţi-o fure onorabilul d. Caţavencu…

CAŢAVENCU

(zdrobit)

Doamnă!

CETĂŢEANUL

Las-o aiai;… am mai găsit una!…

ZOE

Ei, ce-mi pasă!

CETĂŢEANUL

Nu vă supăraţi, coană Joiţico, să vedeţi… nu v-am spus tot. Eu până să nu intru în politică, cum am zice, care va să zică până să nu deviu negustor şi apropritar, am fost împărţitor… la poştie… mă cunoaşte conul Zaharia!

ZOE

Ei! Ieşi odată şi lasă-mă… Ghiţă!

CETĂŢEANUL

Şi d-atunci, care va să zică, eu dau scrisoarea după andresă. Dacă nu găsesc andrisantul, scriu pe ea cu plaivaz: “adrisantul necunoscut”, ori “nu se află”, ori “mort”, care va să zică fiecare după cum devine… (Zoe se plimbă impacientată în fund) dar dacă găsesc andrisantul, i-o dau andrisantului… Bunioară acuma… Eu am găsit alaltăieri, în învălmăşeala de la primărie, o pălărie…

ZOE

(coborând)

O pălărie?

CAŢAVENCU

(aparte)

Mizerabilul…

CETĂŢEANUL

O pălărie, da, asta… şi astăzi tot îndesând-o pe capul meu s-o potrivesc – că mi-era strâmtă – am vrut să-i scot căptuşeala s-o mai lărgesc… când colo în căptuşeală peste ce dau?

ZOE

O scrisoare!

CAŢAVENCU

O scrisoare

CETĂŢEANUL

O scrisoare, da, domnule Nae… Nu mai mergem pe la o ţuică?…

ZOE

(foarte emoţionată)

S-o vedem!

CETĂŢEANUL

E de la conul Fănică: andrisantul sunteţi d-voastră.

ZOE

Dă-mi-o, dă-mi-o degrabă!

CAŢAVENCU

Sunt în adevăr pierdut!

ZOE

Degrabă, dacă o ai.

CETĂŢEANUL

O am, n-am pierdut-o… nu m-am mai întâlnit (sughite şi arată pe Caţavencu) cu onorabilul! (scoate scrisoarea din căptuşeala pălăriei şi i-o dă Zoii.)

CAŢAVENCU

(aparte)

A! Mizerabilul!

ZOE

(care a smucit scrisoarea)

A!

CAŢAVENCU

(încet către Cetăţeanul turmentat, care a trecut lângă el)

Nenorocitule! Ţi-ai aruncat norocul în gârlă: te făceam om!

CETĂŢEANUL

Nu puteam… andrisantul cu domiciliul cunoscut. (arată pe Zoe.)

ZOE

(care s-a remis de prima emoţie)

Domnule, domnule, eşti un om onest, eşti un om admirabil, fără pereche. Cum te cheamă, mă rog? Spune-mi… recunoştinţa mea…

CETĂŢEANUL

Ce trebuie să mai spui cum mă cheamă? Mă cunoaşte conul Zaharia de la 11 fevruarie! Iacă un cetăţean şi eu…

ZOE

Cum să-ţi mulţumesc! Ce ceri de la mine?

CETĂŢEANUL

Să-mi spui d-ta, pentru cine votez. Iaca mai e un sfert de ceas şi se închide alegerea… Eu… pentru cine votez?…

CAŢAVENCU

(cu amărăciune)

Pentru d. Agamiţă Dandanache..

ZOE

(întorcându-se spre el cu o privire de dispreţ şi ameninţare)

Domnule Caţavencu! Tot mai poţi vorbi? Şi încă ironic. A! Eşti tare, drept să-ţi spui…

CETĂŢEANUL

Coană Joiţico, adevărat?

ZOE

Da, adevărat, pentru d. Agamiţă Dandanache: da, adevărat; poate că e singurul adevăr pe care d. Caţavencu l-a spus în viaţa d-sale…

CETĂŢEANUL

Atunci mă duc să votez… (vrea să plece) dar cum îi zice?

ZOE

D-le Caţavencu, fii bun, scrie-i, mă rog, votul acestui onest cetăţean. (Caţavencu stă pe loc.) Te rog… (îi arată scrisoarea. Caţavencu trece la masă, scrie un buletin şi i-l dă Cetăţeanului turmentat.) Îmi dai voie? (ia buletinul.) “Agamiţă Dandanache”… Bravo, d-le Caţavencu, eşti un om de bună-credinţă…

CETĂŢEANUL

(luând buletinul)

Mă duc, nu mai e vreme.

ZOE

(conducându-l)

Te rog, să crezi, domnule, că oricând recunoştinţa mea…

CETĂŢEANUL

(foarte grăbit)

Nu mai e vreme… se-nchide alegerea. (iese ducând sus biletul.)

(Zoe l-a condus cu multă amabilitate până la ieşire; se-ntoarce, se opreşte în fund, îşi deschide corsajul, pune scrisoarea în sân, se încheie la loc şi coboară încet şi ţintă spre Caţavencu. La fiece pas al Zoii, Caţavencu se-ndoaie de încheieturi; când ea s-a apropiat bine, se opreşte ţapăn înaintea lui; el cade în genunchi.)

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...