Noapte de toamnã

Publicat deMadalina Marcu

Murmur lung de streºini, risipite ºoapte
Cresc de pretutindeni ºi se pierd în noapte.
Rareori prin storuri o luminã scapã
De-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apã
ªi-mi trimite-n faþã raza ei rãsfrântã…
Ploaia bate-n geamuri, streºinile cântã.

Dar treptat, cu larmã potolitã scade
Cântecul acestui tremur de cascade.
Tot mai des în preajmã umbre vii rãsar,
Ploaia peste case picã tot mai rar
ªi-n grãmezi de neguri apele se strâng…
Lumea-ntreagã doarme, streºinile plâng.

Pânã când o razã de argint în zare,
Lãmurind pe boltã straturi de ninsoare,
Lin desface umbra ºi de crengi aninã
Scânteieri albastre, boabe de luminã.
Iar acum din taina cerului deschis,
Peste firea mutã cad lumini de vis
ªi-n troiene albe norii se desfac…

Dar când iese luna, streºinile tac.

*

Dormi, iubire dulce!…
Numai eu întârziu, singur pe cãrare,
Farmecul acestei clipe cãlãtoare…
Gândurile mele vin sã te deºtepte,
Din pridvorul tainic sã cobori pe trepte.
Sã cobori în toamna limpede ºi rece
ªi, visând cu mine clipa care trece,
Sã-mi sporeºti tristeþea ceasului târziu
Când, strãin de tine, sufletu-mi pustiu
Va porni zadarnic, rãtãcind pe drum,
Sã sãrute urma paºilor de-acum.

***

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...