George Topârceanu | Balade vesele si triste | Rapsodii de varã

Publicat deMadalina Marcu


I

Cine-ar putea sã spunã
Câþi secoli au trecut
De-o lunã,
De când nu te-am vãzut?…

Salcâmii plini de floare
Se uitã lung spre sat,
ªi-n soare
Frunziºul legãnat

Le-atârnã ca o barbã…
Acolo mi-am gãsit
În iarbã
Refugiul favorit.

Acolo, ca-ntr-un templu,
De-atâtea dimineþi
Contemplu
O tufã de scaieþi.

Pe când departe-n zare,
Mirat ca un copil,
Rãsare
Un astru inutil…

II

Iubito, fãrã tine
Începe-o nouã zi…
Dar cine
Le poate socoti?

Cã zilele-n restriºte
Se-nalþã ºi apun
Ca niºte
Baloane de sãpun…

Cu mâinile sub tâmplã
Cum stau aºa culcat,
Se-ntâmplã
Un fenomen ciudat:

Privirea mea distratã
Prin negre rãmuriºti
Mi-aratã
Doi ochi adânci ºi triºti

ªi-n orice strop de rouã
Vãd douã braþe, mici
Ca douã
Picioare de furnici.

Dar dacã o lãcustã,
Din verdele talaz,
Robustã
Îmi sare pe obraz, —

Din ochii mei dispare
Mirajul interpus,
Pe care
L-am zugrãvit mai sus,

ªi-n ochii mei deodatã,
Ca-n alte dimineþi,
S-aratã
O tufã de scaieþi…

III

Acum natura-ncepe
Cu tainicul ei glas
Din stepe
Sã cânte-ncet pe nas.

Prin ierburile crude,
Sub cerul fãrã fund,
S-aude
Un bâzâit profund

ªi pânã la amiazã
Pãmântul încropit
Vibreazã
Adânc ºi liniºtit.

Sunt gâze ºi gângãnii
Ce sar ºi fac mereu
Mãtãnii
Când trec prin dreptul meu,

ªi-mpreunându-ºi zborul,
În ierburi îºi ascund
Amorul
Multiplu ºi fecund.

IV

ªi-n vremea asta, oare,
Când eu visez mereu
La soare —
Ce face dorul meu?

Iubirea mea nebunã,
De-abia trezitã-n zori,
Adunã
Mãnunchiuri mari de flori.

Se-ntreabã — ce sã facã?
ªi fãr-a pregeta,
Ea pleacã
Întins, la casa ta.

ªi nici nu bagi de seamã
Cum pasu-i furiºat
Cu teamã
S-apropie de pat,

Ci doar treasari deodatã
ªi parcã-þi pare rãu.
Miratã,
Te uiþi în jurul tãu…

Iar ea-ntr-un suflet vine
Cu pãrul desfãcut
La mine,
Sã-mi spuie ce-a fãcut…

Aºa, spre zarea largã,
Pe zi de-atâtea ori
Aleargã
Pe drumuri lungi de flori.

V

Târziu, când peste lanuri
Coboarã spre câmpii
Noianuri
De umbre argintii;

Când luminosul crainic,
Luceafãrul stingher
ªi tainic
S-aprinde iar pe cer

ªi cu lumina nouã
Sclipeºte ca un strop
De rouã
Pe vârful unui plop,

Iubirea mea fugarã
De-abia s-a liniºtit,
ªi-afarã,
Ca un copul trudit,

Pe-un maldãr de sulfine,
Cu cel din urmã gând
La tine,
Adoarme suspinând.

S-ar putea sa iti placa…

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...