REFERAT LIMBA SI LITERATURA ROMANA | Barbu Ştefănescu Delavrancea | Apus de soare

Publicat de: Madalina Marcu

Accentuarea interesului pentru trecutul naţional, sub influenţa ideologiei paşoptiste, conduce şi în domeniul dramaturgiei la depăşirea unor etape a căutărilor (reprezentate de încercările lui Gh. Asachi, N. Istrati, M. Şoimescu, Al. Depărăţeanu în prima jumătate a secolului al XIX-lea), ca primă izbândă a genului impunându-se în 1867 drama lui B.P. Haşdeu, Răzvan şi Vidra. Pe drumul deschis acum vor păşi în anii următori Vasile Alecsandri, cu Despot-Vodă (1880), Al. Davila, cu Vlaicu-Vodă (1902), B. Şt. Delavrancea, cu Apus de soare (1909). Din istoria naţională autorii vor extrage modele şi semnificaţii pentru contemporaneitate. Ecoul evenimentului de la 1877 încă stăpânea conştiinţa românească la începutul veacului nostru, aşa încât personalitatea lui Ştefan, domnitorul ales de Delavrancea în Apus de soare, reprezintă răspunsul ideal pentru preocuparea de consolidare a independenţei naţionale, evidenţiind totodată mândria unui neam care ştie să-şi preţuiască eroii.
Istoria Moldovei este urmărită de autor în etape succesive într-o trilogie care pleacă de la vremea lui Ştefan cel Mare, în Apus de soare, continuă cu domnia lui Ştefăniţă în Viforul şi se încheie cu cea a lui Petru Rareş, în Luceafărul. În acest triptic, Apus de soare rămâne o adevărată capodoperă a dramei romantice româneşti, anunţând chiar – prin complexitatea eroului, prin problematica profund umană – orientări ulterioare ale teatrului modern. Sunt evidente sursele folosite în dimensiunea legendară a eroului, dar informaţiile legate de personajele istorice şi de evenimentele timpului sunt culese din Letopiseţele moldoveneşti publicate de M. Kogălniceanu, din Cronica românilor şi a mai multor neamuri de Gh. Şincai, din cartea lui C. Esarcu, Ştefan cel Mare, Documente publicate în arhivele Veneţiei, sau din contribuţiile istoricilor contemporani, ca B.P. Haşdeu şi N. Iorga.
Metafora din titlu conotează echivalenţa morţii lui Ştefan cu apusul soarelui Moldovei.
Structurată în patru acte, drama prezintă într-o gradaţie ascendentă evoluţia unui conflict politic între domnul autoritar şi câţiva boieri care plănuiesc încălcarea hotărârilor testamentale ale lui Ştefan, dar, concomitent, evidenţiază un conflict interior generat de limitele fiinţei umane, de confruntarea spiritului cu bătrâneţea şi boala. Eroicul nu este deci domeniul absolut al dramei şi nu eclipsează problematica general umană.
Subiectul cunoaşte momentele specifice: expoziţia, în actul I – în cetatea Sucevei, învăluită în lumina toamnei, personaje feminine surprinse în îndeletniciri casnice, evocă personalitatea lui Ştefan, care va apare ulterior însoţit de boierii credincioşi; intriga, în actul al II-lea – dezvăluirea complotului celor patru boieri; desfăşurarea acţiunii care adânceşte conflictele până la punctul culminant din actul al III-lea – împlinirea voinţei lui Ştefan prin înscăunarea lui Bogdan, tensiunea deosebită a momentului fiind accentuată de o natură dezlănţuită: vorbele domnitorului se însoţesc cu tunetele, iar figura îi este aureolată de lumina fulgerului; deznodământul, în actul al IV-lea – pedepsirea paharnicului Ulea şi trecerea în odihna veşnică a domnitorului Moldovei, cu numele ţării pe buze.
Personajul central, cu o psihologie complexă (conducătorul, părintele, bătrânul fiind ipostazele sale alternative) se conturează iniţial prin replicile celorlalte personaje; perspectiva este a unei colectivităţi profund ataşate domnitorului. Autocaracterizările sunt numeroase, culminând cu acea prezentare a politicii sale interne şi externe, subliniind permanent identitatea voinţei ţării cu aceea a domnitorului. Pe alocuri, un umor discret converteşte tonul grav.
Puternicul, viteazul, nemuritorul voievod este dublat permanent de bătrânul bolnav, de omul care are conştiinţa limitelor sale. Remarcăm că aureola eroului nu-şi diminuează strălucirea prin trimiterile la o condiţie umană precară, care dimpotrivă, îi asigură autenticitate, depăşind astfel schematismul personajului realizat de V. Alecsandri în Dumbrava Roşie.
Faptele sunt puţine, dar luminează acelaşi sentiment al iubirii de ţară: grija pentru viitorul Moldovei prin asigurarea unui urmaş demn. Într-un efort suprem, Bogdan este încoronat; rana de la picior îi este arsă şi Ştefan suportă cu bărbăţie durerea; Ulea este ucis.
Antiteza contribuie la individualizarea personajului, căci patriotismul domnitorului se conturează, în opoziţie cu interesele meschine ale boierilor potrivnici, iar vigoarea şi duritatea sa sunt mai evidente în vecinătatea blândei doamne Maria. De asemenea, comportamentul necruţător cu boierii necinstiţi i se opune duioşia relaţiei cu cei apropiaţi.
Natura este şi ea invocată în scopul iluminării eroului central; săgeţile privirilor către grupul lui Ulea se amplifică în fulgerele de afară, tunetul vorbelor se contopeşte cu cel ce însoţeşte ploaia, conferind personajului dimensiuni hiperbolice. Furtuna din sufletul său este preluată de natură, ceea ce duce la potenţarea sentimentelor eroului.
Drama îşi justifică apartenenţa la romantism nu numai prin apelul la istoria naţională, prin personajul excepţional sau prin stilul retoric, dar şi prin elementele de legendă, prin prezenţa în conştiinţa personajelor a credinţelor populare care creează o atmosferă fantastică ce aminteşte de Ibsen.
George Călinescu sintetiza astfel consideraţiile sale asupra dramei lui Delavrancea: “o capodoperă a dramaturgiei poetice şi oratorice şi nu mai puţin o dramă de observaţie a tipicului, singura din literatura noastră în care toate aceste aspecte se unesc prin armonie”. (Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent).
 
 


NOTA IMPORTANTA:
 ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

Referat trimis de: Ioana Bacan
REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA  |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

Filozofie

Filozofie

Geografie

Biologie de clasa 6

Lectie virtuala Drept

S-ar putea sa iti placa…

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Nuvela „În vreme de război” apărută în 1898 este o operă realistă cu adănci ecouri din sfera naturalismului.Tema acestei excelente nuvele desi autorul o subtitulase „Schită” este obsesia.Hangiul Stavrache, mostenitorul fratelui său, preotul Iancu din Podeni, plecat pe...

I. L. Caragiale | Nuvelele lui Caragiale | In vreme de razboi

Nuvelele lui Caragiale pun în lumină un Caragiale cu totul nou, diferit de marele dramaturg, atât de bine înzestrat pentru comic în comediile sale. În nuvele Caragiale se dovedeşte a fi un foarte bun analist al stărilor obscure ale subconştientului. Deci suntem în...

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Alaturi de Ioan Slavici, Caragiale este in literatura noastra creatorul nuvelei realist psihologice. Universului comic din piesele de teatru si schite i se substituie in nuvela “In vreme de razboi” dimensiunea tragica a existentei umane.Tema nuvelei este obsesia....