LIMBA SI LITERATURA ROMANA | George Coşbuc | Poezia evocarii trecutului de luptă şi a războiului de independenţă

Publicat de: Madalina Marcu

Pe urmele poeţilor de la 1848, D. Bolintineanu si V.Alecsandri, si în continuare lui Eminescu , G. Cosbuc a evocat într-un număr de poezii trecutul de luptă pentru libertate al poporului nostru din cele mai vechi timpuri si pînă în zilele lui. Cosbuc vede istoria ca o luptă neîncetată pentru libertate socială si naţională. Simboluri umane ale acestei lupte sunt Decebal, legendarul Gelu, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu (Decebal către popor, Moartea lui Gelu, Paşa Hassan, Oştenii lui Tudo
În Decebal către popor, regele formulează cunoscuta maximă atribuită dacilor: „E rău destul că ne-am născut”, numai pentru a sublinia că viaţa în stare de robie ar mări chinul: „Mai vrem şi-al doilea rău?”. De aceea, Decebal, cheamă întreg poporul dac la luptă împotriva cotropitorilor romani. Lupta înseamna jertfă, -jertfa- moarte demnă. Motivarea este patetică, de sublim patriotism:
„Din zei de-am fi scoborâtori
C-o moarte tot sîntem datori!
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori mos îngîrbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câne-nlănţuit.”
„Eu nu mai am nimic de spus
Voi braţele jurînd le-aţi pus
Pe scut! Puterea este-n voi
Şi-n zei! Dar vă gîndiţi, eroi,
Ca zeii sînt departe, sus,
Duşmanii lîngă noi!”
O ură fără margini nutreşte poporul dac impotriva asupritorilor romani, cărora Un cântec de barbar le striga ameninţări înfricoşătoare:
„Vom face pe-ai vostri părinţi
S-ascundă trufaşul lor chip
În togă, plîngînd de ruşine
I-am trece sub furci candine
I-om pune cu fruntea-n nisip.”
Spre deosebire de reprezentanţii curentului latinist, Coşbuc nu uită că romanii au venit in Dacia in calitate de cuceritor. Rând pe rând, sunt evocate apoi din istoria patriei figurile de eroi populari, luptători pentru libertatea naţională şi socială, începând cu voievodul Gelu.
Gelu din poezia Moartea lui Gelu, rănit, cere calului, ca în balada populară Toma Alimoş, să-l îngroape „pe margini de apă”,ca apele Cernei să-l jelească, nădăjduind în vremuri de biruinţă:
„Şi-armat voi ieşi eu afară
Şi veseli vom trece noi iară
Prin suliţi şi foc înainte,
Să ţie protivnicii minte
Că-s vii, când e vorba de tara
Şi morţii-n morminte!”
Mihai Viteazul ia în balada Pasa Hassan, publicata in „Vatra”(1894), proporţii uriaşe, pe măsura bravurii sale şi lupta de la Călugareni, povestită şi de Nicolae Bălcescu:
„Sălbatecul vodă e-n zale şi-n fier
Şi zalele -i zuruie crunte,
Gigantică poart-o cupolă pe frunte
Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger
Iar barda din stânga-i ajunge la cer, Şi vodă-i un munte.”
Inspirată după Cartea a doua, Călugarenii, din Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul a lui N. Bălcescu, poezia Paşa Hassan glorifică, prin hiperbolă şi în antiteza cu Paşa Hassan (Conducătorul ariergăzii turceşti în lupta de la Călugareni), pe Mihai Viteazul, sugerând bărbaţia, capacitatea de sacrificiu a domnitorului pentru apărarea independenţei patriei, şi a oştenilor care:
„Turcimea-nvrăjbtă se rupe deolaltă
Şi cade-n mocirlă, un val după val
Iar fulgerul Sinan,izbit de pe cal
Se-nchină prin balta.”
În Tudor Vladimirescu, Coşbuc vedea întâi de toate pe răzvrătitul împotriva ciocoilor şi pe eliberatorul social al marelor asuprite:
„Zboară corbi pe sus, băiete,
Cârduri negre se-nvîrtesc,
Şi se zbat de-atâta sete
Şi de foame se izbesc:
N-au s-aştepte-oltenii ruga
Să le dea de hrană-n văi
Oh, ciocoi, te ajung în fugă
Toţi răzbunătorii tăi!”
Volumul de versuri întitulat „Cântece de vitejie” (1904) reuneşte poeziile cu tema erotică publicate de Coşbuc începând din 1896. Cele mai multe din ele cinstesc eroismul ostaşilor români in Războiul de Independenţă din 1877.
Poetul reconstitue momente dramatice, rememorizează episoade eroice, nescrise în istoria glorioasă a Războiului, si evocă vitregia războiului în modalitatea scrisorii populare, în cele mai multe poezii (O scrisoare de la Muselim-Selo) cu înţelegerea cu care ţăranul ostaş a luptat pentru dezrobirea ţării. Alte poezii sunt scrise sub formă de cântec (Cantecul redutei) sau de povestiri (Povestea căprarului). Indiferent de forma sub care sunt ele redactate, emoţionează prin dramatismul lor, prin simplitatea limbajului care reflectă modul de a gândi şi a simţi al ostasilor care au câştigat independenţa ţării.
În Povestea căprarului este vorba despre un „căprar” care,încercănd să-şi ridice fratele mort , ucis de gloanţe, cade răpus, „părând c-ar vrea / să-l apere pe mort aşa”, iar Trei, Doamne, şi toţi trei este povestea unui bătrân zdrobit de durere, pentru că trei feciori a avut şi toţi trei au murit pe câmpul de luptă. Simbolic şi zguduitor uman este preţul de sânge al ostaşilor români, pe care-i evocă poetul, în chipul înpietrit şi demn în durere al bătrinului tată.
O scrisoare de la Muselim-Selo a fost publicata întâia oară in Gazeta săteanului din 20 Mai 1901, fiind reprodusă în acelaşi an în reviste şi ziare din Arad, Braşov, Blaj, Oradea si Oraştie, iar in anii următori în diferite calendare, în volumul „Ziarul unui pierde-vară” şi „Cântece de vitejie”.
Concepută sub formă de scrisoare, poezia emoţionează prin omenescul ei, spus simplu, fară de artificiu, in caracteristica vorbirii şi scrierii populare.
Poetul îşi imaginează că, dintr-un spital militar, din satul Muselim, de lingă Dunăre, un ostas, căprarul Nicolae, trimite „o carte” către maicuţa unui soldat, la rugămintea acestuia făcută când mai era înca în viaţă. Ion este chinuit de dorul de casă. El urează mai întâi ca scrisoarea s-o găsească în pace pe măicuţă, apoi povesteşte ce-l impresionează mai mult,suferinţa soldatului Anton al Anci, bolnav de patru luni, rămas numai cu sufletul. În război au căzut mulţi.A fost rănit şi el de un glonţ în piept, dar speră că se vindeca într-o lună. E mândru însă de faptul că i-am înfrânt pe duşmani şi că
însuşi nebiruitul Osman a fost luat prizonier. E îngrijorat însă pentru cei rămaşi acasă şi care-i sunt dragi. Are nevastă şi copil. El stie că nevestei îi este greu fără dânsul, ca feciorului, pe care-l lăsase „cu creştetul cît masa”, i-ar trebui o caciulă. Se interesează dacă preotul şi-a vândut juncanii căci ar fi vrut să-i cumpere, şi n-are acum banii. Si-ar mai dori o coasă s-o aibă când se va întoarce. O roagă pe măicuţa să pună preotul să-i citească o slujba pe care o va plăti el, la întoarcere. Toate acestea , sunt gânduri care frământa pe rănit, si-n ele e un dor imens de viaţă, dar şi înţelegere pentru cei care suferă, şi delicată grijă , ca să nu întristeze pe ai săi, pentru starea în care se află. Din ultimele rânduri ale căprarului Nicolae rezultă că dorinţa camaradului său nu s-a îndeplinit, scrisoarea având un deznodământ tragic. Este preţul de sacrificiu pe care l-a dat ostaşul român in Râzboiul pentru independenţa ţării.
 


NOTA IMPORTANTA:
 ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

Referat trimis de:  Sanda Sarau
REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA  |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

Filozofie

Filozofie

Geografie

Biologie de clasa 6

Lectie virtuala Drept

S-ar putea sa iti placa…

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Nuvela „În vreme de război” apărută în 1898 este o operă realistă cu adănci ecouri din sfera naturalismului.Tema acestei excelente nuvele desi autorul o subtitulase „Schită” este obsesia.Hangiul Stavrache, mostenitorul fratelui său, preotul Iancu din Podeni, plecat pe...

I. L. Caragiale | Nuvelele lui Caragiale | In vreme de razboi

Nuvelele lui Caragiale pun în lumină un Caragiale cu totul nou, diferit de marele dramaturg, atât de bine înzestrat pentru comic în comediile sale. În nuvele Caragiale se dovedeşte a fi un foarte bun analist al stărilor obscure ale subconştientului. Deci suntem în...

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Alaturi de Ioan Slavici, Caragiale este in literatura noastra creatorul nuvelei realist psihologice. Universului comic din piesele de teatru si schite i se substituie in nuvela “In vreme de razboi” dimensiunea tragica a existentei umane.Tema nuvelei este obsesia....