REFERAT INFORMATICA | DEZVOLTAREA SITE-URILOR WEB

Publicat de: Madalina Marcu

Oportunitatea crearii unui site web al organizatiei

La prima vedere, crearea si dezvoltarea unui site web al organizatiei reprezinta o problema deja rezolvata. Într-adevar, din punct de vedere strict tehnic, crearea acestuia nu mai constituie un obstacol în fata organizatiilor care doresc acest lucru. Microsoft FrontPage Express (un program specializat în crearea de pagini web integrat în cadrul Internet Explorer) sau Netscape Composer (un alt program specializat integrat în cadrul Netscape Communicator) au rezolvat problema.

Din punct de vedere al marketingului, crearea si dezvoltarea unui site web trebuie însa sa aiba ca suport existenta unor nevoi specifice, concrete, legate în cea mai mare parte de modul în care se desfasoara comunicatia de marketing a organizatiei. Este important de retinut în acest context ca un site web nu face minuni peste noapte în domeniul marketingului: în general, acesta nu creeaza produse, nu stabileste preturi, nu expediaza produse la beneficiarul acestora, nu dubleaza notorietatea organizatiei si nu îi tripleaza vânzarile.

Site-ul web poate contribui semnificativ la maniera în care organizatia realizeaza schimbul de informatii cu mediul sau de marketing, preponderent cu clientii (efectivi si potentiali) si cu concurentii sai.

În primul caz este vorba despre furnizarea unui volum de informatii atractive si suficiente pentru a determina o reactie favorabila a clientilor: cumpararea sau comandarea produselor (serviciilor) promovate sau cel putin solicitarea de informatii suplimentare despre acestea.

În al doilea caz este vorba despre diferentierea organizatiei în raport cu competitorii sai, în general si în special din punct de vedere al comunicatiei de marketing.

Site-ul web al organizatiei trebuie sa fie perceput astfel ca un instrument de marketing on-line, cu caracter strategic, al acesteia. Acesta nu poate fi creat pentru a raspunde unor necesitati de moment, pentru a limita sau elimina anumite situatii tactice nefavorabile, sau pentru ca, în ultima instanta, este de bon-ton pentru “o firma care se respecta”. Crearea sa implica, din partea organizatiei, angajamentul clar pentru:
(1) integrarea si utilizarea acestuia în comunicatia de marketing a organizatiei;
(2) alocarea unor resurse specifice (tehnologie, bani, oameni si timp) pentru actualizarea si extinderea continutului sau.
Iata câteva întrebari ale caror raspunsuri pot orienta organizatia în încercarea sa de a crea un site web:
(a) Este piata suficient de larga din punct de vedere al ariei pentru a presupune acoperirea acesteia si prin intermediul Internetului?
(b) În ce masura consumatorul / utilizatorul potential are acces la Internet si, respectiv, îl utilizeaza pentru a obtine informatii sau a cumpara diferite produse sau servicii?
(c) Este piata suficient de mare din punct de vedere al capacitatii sale pentru a asigura rentabilitatea promovarii si, eventual, vânzarii prin intermediul Internetului a produselor si serviciilor organizatiei?
(d) În ce masura produsele (serviciile) pentru care urmeaza sa fie creat site-ul pot fi promovate adecvat utilizând Internetul si, ca instrument specific, site-ul web?
(e) Dispune organizatia de capacitatea logistica necesara pentru a expedia (presta) efectiv produsele (serviciile) promovate prin intermediul site-ului web?
(f) Care va fi efectul generat asupra vânzarilor produselor (serviciilor) prin crearea site-ului web?
(g) Care va fi efectul generat asupra imaginii organizatiei prin crearea site-ului web?

Ce este un site web?

– o colectie de pagini web construite în raport cu o anumita structura predefinita si având ca obiective principale crearea suportului pentru realizarea comunicatiei de marketing a organizatiei în spatiul virtual si/sau crearea platformei pentru desfasurarea comertului electronic cu produsele si/sau serviciile organizatiei
– site-urile web reprezinta la ora actuala forma cea mai comuna de proiectare si desfasurare a marketingului on-line
– din punct de vedere tehnic, paginile web sunt create preponderent cu ajutorul limbajului HTML (Hypertext Markup Language) reprezentând în esenta un ansamblu de instructiuni folosite pentru a construi si reprezenta texte, imagini, link-uri sau orice alte componente ale unei pagini web
– structura unei pagini web cuprinde elementele care se regasesc cel mai frecvent în continutul unei pagini web. Acestea sunt:
– titlul paginii: apare în bara de titlu a programului de navigare pe Internet utilizat si serveste atât la identificarea paginii si a continutului acesteia cât si pentru facilitarea cautarii acesteia în spatiul virtual;
– subtitlurile (titlurile interne): servesc la structurarea logica a continutului paginii în sectiuni distincte facilitând parcurgerea acesteia în raport cu interesul celui care o vizualizeaza;
– continutul paginii: cuprinde informatiile pe care organizatia intentioneaza sa le transmita publicului vizat. Pentru prezentarea acestora pot fi utilizate diferite texte, imagini, elemente grafice, sunete sau alte elemente de continut, de obicei în combinatie astfel încât efectul asupra publicului sa fie maxim;
– lista: reprezinta nu atât un element de continut cât mai ales un mod de prezentare (formatare) care poate fi utilizat pentru structurarea si prezentarea informatiilor incluse în paginile web. Utilizarea acesteia confera mai multa claritate si concizie în prezentarea si urmarirea informatiilor incluse în paginile web;
– hyperlink-urile: ofera posibilitatea urmaririi doar a acelor sectiuni de care este interesat “navigatorul” (în cadrul aceleiasi pagini), alte pagini (având un continut similar sau asociat paginii vazute initial) sau chiar alte site-uri având legatura directa cu continutul informatiilor prezentate în pagina accesata (vizualizata) initial;
– informatiile de contact: numele, prenumele si elementele de localizare (adresa postala, numar de telefon sau fax, adresa de e-mail, etc.) ale persoanei (persoanelor) care au creat, administreaza sau detin pagina accesata.
– Structura unui site web include:
– Pagina de introducere
– Paginile de produs (serviciu)
– Formularul de comanda
– Chestionarul
– Pagina de noutati
– Newsletterul
– Pagina FAQ

Alegerea unui “web designer”

– problema-cheie: sa fie din interiorul firmei sau din exteriorul acesteia?
– În raport cu ce elemente va fi selectat web designerul organizatiei?
– Preturi si tarife
– Reputatia profesionala
– Recomandarile unor clienti ai acestuia

Alegerea (obtinerea) unui nume de domeniu
Gasirea unui server-gazda pentru site-ul organizatiei (criterii de selectie):

– stocarea de date: cu cât spatiul oferit de furnizorul de Internet este mai mare cu atât probabilitatea de selectie a acestuia creste); nu este suficienta cunoasterea volumului spatiului disponibil ci si “chiria” platita pentru acesta (exprimata uzual în dolari/MB); de asemenea, intereseaza si conditiile în care poate fi obtinut un spatiu suplimentar pentru stocarea de fisiere ale organizatiei (texte, imagini, sunete, etc.)

– transmiterea de date: elementele de referinta sunt reprezentate de viteza de transfer de date si de cantitatea de date apte a fi transmise catre cel care acceseaza site-ul organizatiei; exista limite tehnice sau contractuale referitoare la aceste aspecte? Cu cât cantitatea de informatii care se doreste a fi disponibilizata pentru publicul vizat este mai mare, cu atât este necesara o viteza de transfer mai mare si absenta oricaror limitari în transferul acestora

– urmarirea traficului: este un element-cheie în evaluarea eficientei utilizarii site-ului web ca instrument de marketing on-line; intereseaza existenta unor facilitati cum ar fi contorizarea numarului de accesari, repartitia acestora pe intervale temporale (ore, zile, etc.) si identificarea acestora (de exemplu identificarea motoarelor de cautare de pe care a fost accesat site-ul)

– reexpedierea postei electronice: permite retransmiterea tuturor mesajelor de posta electronica de catre administratorul (detinatorul) server-ului gazda catre organizatia care a închiriat spatiu pe acesta într-un cont de posta electronica specificat de aceasta

– natura conexiunii la Internet a serverului-gazda: tipul conexiunii si viteza de transfer sunt esentiale pentru “vizibilitatea” site-ului web al organizatiei în spatiul virtual. Cu cât site-ul este mai accesibil, cu atât eficienta si utilitatea sa vor fi mai mari pentru organizatie.
Alegerea serverului-gazda este rezultatul unei analize comparative a facilitatilor oferite de catre diferitii furnizori avuti în vedere si a facilitatilor vizate ce catre organizatie.

Promovarea site-ului web

– simpla existenta a unei colectii de pagini web undeva în spatiul virtual nu reprezinta prea mult din punct de vedere al marketingului on-line
– pentru a beneficia de impactul generat de crearea, dezvoltarea si utilizarea site-ului web al organizatiei este necesara îndeplinirea a cel putin doua cerinte:
– site-ul sa fie cunoscut de catre publicul vizat
– site-ul sa fie accesat de catre publicul interesat
– respectarea acestor cerinte presupune desfasurarea unor actiuni (campanii) de marketing distincte, atât on-line cât si off-line, urmarind ca obiectiv principal (sau, în anumite cazuri, secundar) informarea publicului despre existenta site-ului, crearea de trafic catre site sau ambele concomitent
– exemple de actiuni de marketing care pot fi avute în vedere pentru promovarea site-ului web:

A. actiuni de marketing on-line
– campanii de direct e-mail, transmiterea de e-mail-uri catre publicul vizat, potential interesat în raport cu existenta si continutul site-ului web al organizatiei
– inserarea unor informatii minimale privind site-ul si link-ul de acces la acesta pe principalele motoare de cautare pe Internet
– inserarea unor bannere publicitare pe motoarele de cautare pe Internet cele mai utilizate sau pe site-urile unor organizatii cu ale caror produse sau servicii exista un anumit grad de asociere în cumparare, consum sau utilizare
– inserarea unor link-uri de acces la site-ul web al organizatiei incluse în cele mai importante site-uri de resurse existente în spatiul virtual

B. actiuni de marketing off-line
– desfasurarea unor campanii de publicitate urmarind promovarea site-ului web al organizatiei în mediile traditionale (presa, radio, televiziune, afisaj)
– includerea unor informatii minimale privind existenta site-ului web în mesajele publicitare specifice comunicatiei traditionale (de exemplu, mentionarea adresei Internet a organizatiei, www.organizatia.ro, într-un anunt publicitar tiparit)
– organizarea unor actiuni de relatii publice ocazionate de lansarea si dezvoltarea site-ului web al organizatiei (de exemplu, o conferinta de presa desfasurata cu ocazia lansarii site-ului sau publicarea unor articole referitoare la continutul site-ului în publicatiile de specialitate sau în rubricile specializate existente în diferitele publicatii cotidiene sau periodice)

De foarte multe ori, promovarea site-ului web presupune integrarea actiunilor de marketing on-line si off-line în vederea atingerii celor doua obiective. Cele mai bune exemple în acest sens le constituie:
– organizarea si desfasurarea unor concursuri cu premii care rasplatesc cunoasterea si accesarea site-ului web al organizatiei sau
– participarea la un târg specializat pe tehnologia informatiei sau chiar Internet cu un stand cuprinzând mai multe posturi de lucru de la care poate fi accesat site-ul web al organizatiei
 

NOTA IMPORTANTA:
 ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA  |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

Filozofie

Filozofie

Geografie

Biologie de clasa 6

Lectie virtuala Drept

S-ar putea sa iti placa…

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Nuvela „În vreme de război” apărută în 1898 este o operă realistă cu adănci ecouri din sfera naturalismului.Tema acestei excelente nuvele desi autorul o subtitulase „Schită” este obsesia.Hangiul Stavrache, mostenitorul fratelui său, preotul Iancu din Podeni, plecat pe...

I. L. Caragiale | Nuvelele lui Caragiale | In vreme de razboi

Nuvelele lui Caragiale pun în lumină un Caragiale cu totul nou, diferit de marele dramaturg, atât de bine înzestrat pentru comic în comediile sale. În nuvele Caragiale se dovedeşte a fi un foarte bun analist al stărilor obscure ale subconştientului. Deci suntem în...

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Alaturi de Ioan Slavici, Caragiale este in literatura noastra creatorul nuvelei realist psihologice. Universului comic din piesele de teatru si schite i se substituie in nuvela “In vreme de razboi” dimensiunea tragica a existentei umane.Tema nuvelei este obsesia....