REFERAT INFORMATICA | INFORMAŢIA – OBIECT AL COMUNICĂRII PRIN CALCULATOR

Publicat de: Madalina Marcu

Informaţia este fundamentată pe date care au dobândit, prin prelucrare (procesare), semnificaţie, scop sau utilitate.

Deoarece informaţia constituie obiectul principal al comunicării, trebuie să atingă urmatoarele calităţi:
• Consistenţa – suficient de cuprinzătoare încât să poată furniza cât mai multe cunoştinţe;
• Relevanţa – să poată furniza acele cunoştinţe care lipsesc, în vederea luării unei decizii;
 Exactitate – continutul ei să reflecte situaţia reală a fenomenului;
• Oportunitate – să fie furnizată în timp util;
• Accesibilitate – să fie clară, uşor de înteles.

Dezvoltarea activităţilor sociale, care au ca obiect transmiterea, memorarea sau tratarea informaţiei, a generat o diversificare fără precedent a naturii informaţiilor, concomitent cu creşterea exponenţială a volumului acesteia. Se impune astfel clasificarea informaţiei atât după forma sa cât şi după natura şi suportul utilizat.

Clasificarea informaţiei după forma sa:
1. Forma analogică a informaţiei constă în reprezentarea fenomenelor fizice, imagini fixe, sunete şi imagini în mişcare aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare, fără a fi necesară o conversie sau codificare a acestora înainte de transmiterea sau memorarea pe suporturile tehnice de informaţii.
Exemple de reprezentare analogică a informaţiei:
• înregistrarea mesajelor şi a altor informaţii sonore pe bandă magnetică sau casetă magnetică cu ajutorul echipamentelor audio de tip analogic (magnetofon, casetofon) precum şi a dispozitivelor de captare a sunetului (microfon);
• înregistrarea imaginilor unor documente sau filmarea unor activităţi, operaţii, procese prin folosirea echipamentelor analogice pentru imagine şi sunet de tip videorecorder şi a camerei de luat vederi adecvate.
2. Forma digitală a informaţiei se realizează, fie pornind de la fenomenul real, fie de la forma analogică a acestuia, în ambele cazuri având loc o codificare numerică, o evaluare cantitativă, o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezentării. Pe suportul tehnic informaţia se prezintă ca o succesiune de valori binare (0 si 1) ordonate dupa un sistem de reguli (cod) si prin urmare introdusa în sistemul de calcul se transmite şi se memorează direct.

Clasificarea informaţiei după natura sa:
1. date: numerice, alfabetice, alfanumerice.
2. texte organizate sub formă de documente, pagini de texte, paragrafe, fraze, cuvinte şi caractere, destinate a fi prelucrate cu programe adecvate de editare şi tehnoredactare a textelor, control gramatical şi semantic al cuvintelor, punerii în formă şi apoi în pagină a textului redactat.
3. documente grafice ce pot conţine reprezentări grafice, desene schiţe tehnice etc. şi care pot fi vizualizate prin afişare pe monitorul calculatorului, tipărirea lor la imprimantă sau la dispozitivul de realizare desene (plotter) etc.
4. secvenţe audio generate de vocea umană, fenomene din realitate, instrumente muzicale sau sintetizoare electronice de voce şi acustice.
5. secvenţe video de natură animată sau film, însoţite de cele mai multe ori de informaţie sonoră: voce sau sunet.

Clasificarea informaţiei din punct de vedere al suportului tehnic utilizat

1. informaţie aflată pe suporturi tehnice :
– suporturi magnetice : banda magnetică, caseta magnetică, discul magnetic, discul flexibil, cartela magnetică etc.
– suporturi cu lectura optică : discurile optice a caror informaţie este citită optic cu dispozitive lasser.
2. informaţie aflată pe suporturi grafice:
– suporturi opace realizate din hârtie, cum sunt : documentele clasice, documentele informatice obţinute la imprimantă, documentele realizate cu ajutorul mesei de desen (plotter).
– suporturi transparente realizate din peliculă fotografică, peliculă film, microfilm etc.


“Înainte de a vă organiza propriul serviciu de informaţii, nu trebuie să uitaţi că dumneavoastră puteţi deveni o sursă de informaţii pentru concurenţă. A te separa cu prea multă usurinţă de un colaborator poate, uneori, să coste foarte scump”.

NOTA IMPORTANTA:
 ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

Referat trimis de: Dana Achim

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Telescopul optic

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Cuptor cu creuzet pentru topire Al

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | Influenta factorilor fizici

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | OCHIUL OMENESC – APARAT OPTIC

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | CONDENSATOARE ELECTROLITICE

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Iluzii optice

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Istoria telescopului

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Instrumente optice specializate

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Un atom in spatiu

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Instalatii electrocasnice

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Lasere

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Energia eoliana

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Calorimetrie

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Avioanele

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Despre seisme si consecintele lor

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Executarea bransamentelor aeriene

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA | Principiul conservarii energiei

REFERAT FIZICA  |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA |Fotonul | Efectul fotoelectric

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Bomba cu neutroni

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Telefonul | Alexander Graham Bell

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | Poluarea sonora

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | TIPURI DE BAROMETRE

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | STUDIUL TENSIUNII SUPERFICIALE A LICHIDELOR

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | Studiul efectului Seebeck

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE VÂSCOZITATE AL UNUI LICHID CU VÂSCOZIMETRUL OSTWALD

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Determinarea vitezei sunetului

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Studiul propagarii caldurii

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Determinarea constantei Boltzmann

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Proiect “Automat de impachetat chibrituri”

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Redresarea curentului alternativ

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Amplificarea

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Undele mecanice

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Ultrasunetele

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Comanda releului prin calculator

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | Marie Curie si Pierre Curie

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

REFERAT FIZICA | ALBERT EINSTEIN

Filozofie

Filozofie

Geografie

Biologie de clasa 6

Lectie virtuala Drept

S-ar putea sa iti placa…

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Nuvela „În vreme de război” apărută în 1898 este o operă realistă cu adănci ecouri din sfera naturalismului.Tema acestei excelente nuvele desi autorul o subtitulase „Schită” este obsesia.Hangiul Stavrache, mostenitorul fratelui său, preotul Iancu din Podeni, plecat pe...

I. L. Caragiale | Nuvelele lui Caragiale | In vreme de razboi

Nuvelele lui Caragiale pun în lumină un Caragiale cu totul nou, diferit de marele dramaturg, atât de bine înzestrat pentru comic în comediile sale. În nuvele Caragiale se dovedeşte a fi un foarte bun analist al stărilor obscure ale subconştientului. Deci suntem în...

I. L. Caragiale | In vreme de razboi

Alaturi de Ioan Slavici, Caragiale este in literatura noastra creatorul nuvelei realist psihologice. Universului comic din piesele de teatru si schite i se substituie in nuvela “In vreme de razboi” dimensiunea tragica a existentei umane.Tema nuvelei este obsesia....