LIMBA SI LITERATURA ROMANA | George Bacovia | Cuptor

LIMBA SI LITERATURA ROMANA | George Bacovia | Cuptor

Sunt câţiva morţi în oraş, iubito, Cei vii se mişcă şi ei descompuşiChiar pentru asta am venit să-ţi spun; Cu lutul de căldură asudat;Pe catafalc, de căldură-n oraş, – E miros de cadavre, iubito,Încet, cadavrele se descompun. Şi azi, chiar sânul tău e mai lăsat.Toarnă...