George Topârceanu | Migdale amare | Albumul

O, blestematã curiozitate!Deunãzi, cu gânduri indiscrete,Am profanat odaia unei fete, —Acest muzeu de lucruri parfumate. Albumul ei cu scoarþe violeteE plin de cãrþi poºtale ilustrate:Vederi din þarã ºi strãinãtate,Oraºe, fluvii, parcuri ºi portrete. Pe una scrie:...