În drum

Peste firea mutã doarmeCerul plin de stele.Patru plopi ascund în umbrãCasa dragii mele. Dar mi-a fost pesemne caleaDe-un duºman ursitã:Am gãsit lumina stinsã,Uºa zãvoritã… De trei nopþi aceeaºi caleBate cãlãtorul.Cine n-are dor pe valeNu-mi cunoaºte dorul....

Singuri

Dormi!… Un val de aer umed am adus cu mine-n casã.Tremurând s-a stins vãpaia lumânãrii de pe masã,Iar acuma numai ochiul de jãratic din cãminLicãreºte-n umbra dulce, ca o piatrã de rubin.Bate vânt cu ploaie-n geamuriªi e noapte neagrã-afarã…Plânsul...

Noapte de iarnã

Cad din cer mãrgãritarePe oraºul adormit… Plopii, umbre solitareÎn vãzduhul neclintit,Visãtori ca amoreziiStau de veghe la fereastrã,ªi pe marmura zãpeziiCulcã umbra lor albastrã. Iarna!… Iarna tristã-mbracãStreºinile somnoroase,Pune vãl de promoroacãPeste...

Noapte de mai

Sãrman cizmar!Ce demon te-a ursit sã staiPe trepiedul tãu barbar,În noaptea limpede de mai?… O ºoaptã prinde sã-nfioareUmila ta singurãtate.Prelung ºi rar, în depãrtareUn clopot miezul nopþii bate.Coboarã vremea ca o apãNestãvilitã-n lunga-i cale,ªi fiecare ceas...