George Topârceanu | Migdale amare | Cãlimara

Mi-ai dãruit, frumoasã doamnã, o cãlimarã de argintCu douã guri întunecate, ca douã porþi de labirint,Prin care gândurile mele s-or afunda neºtiutoareªi-adesea n-or gãsi ieºire din bezna umedã, la soare.Cu douã guri ca de fântânã, din care ultimul meu vis,Scafandru...