Despre Etena (etilena)

Despre Etena (etilena)

Etena este prima hidrocarbură din seria  hidrocarburilor aciclice nesaturate.   În molecula etenei, cei doi atomi de carbon sunt uniţi între ei prin două legături, care au însă energii diferite, deoarece una dintre ele se poate rupe mult mai uşor decât cealaltă....