În drum

Peste firea mutã doarmeCerul plin de stele.Patru plopi ascund în umbrãCasa dragii mele. Dar mi-a fost pesemne caleaDe-un duºman ursitã:Am gãsit lumina stinsã,Uºa zãvoritã… De trei nopþi aceeaºi caleBate cãlãtorul.Cine n-are dor pe valeNu-mi cunoaºte dorul....