Constantin Cantacuzino | Istoria Tarii Romanesti | Hunii, au cum le zic alţii unii, den cari ungurii să trag şi sunt şi pănă astăzi, de unde au pogorât şi cum au descălecat Ţara Ungurească; şi ce voievozi întâi au venit cu dânşii

Véde-se dară, cum toţi istoricii într-aceasta unindu-se, adeverează că hunii sânt schithi, adecă tătari. Însă den care parte a Schithiei au pogorât a descăleca părţi, între dânşii, iaste osebită părere; pentru că unii zic că sunt veniţi din Schithia cea mare a Asii,...

Constantin Cantacuzino | Istoria Tarii Romanesti | Dupre ce au rămas rumânii în dachia moşnéni, cât supt ascultarea împăraţilor romani au stătut şi apoi la ce au mai ajuns

Aşa deci rămâind romanii în toată Dachia păzitori şi moşténi pen cetăţi şi pen ţinuturi, împărţindu-şi pământuri şi locuri, având voievozii lor, câtăvaşi vreme s-au tras aşa şi au stătut. Însă nici numele lor într-alt feliu să mai mutase şi să mai schimbase, să le...

Constantin Cantacuzino | Istoria Tarii Romanesti | Vlahii de unde să zic vlahi, sau alt nume iar mai tot aşa, căruia scriitoriu cum i-au plăcut puindu-le numele şi mai ales de unde să trag ei

Întâi Antonie Bonfinie, într-a doao decadă a apatra-i cărţi, zice aşa: den legheoanele lăcuitorilor ce de Traian şi alţii ai romanilor împăraţi era duse în Dachia, valahii au izvorât. Cărora Pius zice că de la Flac, cuvântare nemţească, vine vlahos, că aşa au vrut să...