Noapte de mai

Sãrman cizmar!Ce demon te-a ursit sã staiPe trepiedul tãu barbar,În noaptea limpede de mai?… O ºoaptã prinde sã-nfioareUmila ta singurãtate.Prelung ºi rar, în depãrtareUn clopot miezul nopþii bate.Coboarã vremea ca o apãNestãvilitã-n lunga-i cale,ªi fiecare ceas...