Noapte de toamnã

Murmur lung de streºini, risipite ºoapteCresc de pretutindeni ºi se pierd în noapte.Rareori prin storuri o luminã scapãDe-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apãªi-mi trimite-n faþã raza ei rãsfrântã…Ploaia bate-n geamuri, streºinile cântã. Dar treptat, cu larmã...