George Topârceanu | Migdale amare | Popularã

Ah, rãzboiul blestematCâte vãduve-a lãsatÎn durere — ºi câþi prunciAu rãmas orfani de-atunci! Dar când stai sã te gândeºti,Toate cele pãmânteºtiSunt ca umbra norilor,Ca mireasma florilor. Nu-i mirare cã, de-atunci,Au crescut sãrmanii prunciªi vãd încã soareleToate...