George Topârceanu | Migdale amare | Prefatã

Prin ce þinuturi rãtãceºtiPribeagã?În care grotã din poveºtiAi hibernat — o varã-ntreagã? O, Muza mea cu nasul micªi coapse fine,Abia sculptate din nimic,De ce te-ai dus de lângã mine?… þi-am prins în pãrul inelatVreo floare artificialã?Te-am ofensatCu vreo...