Studiul diodei semiconductoare

Studiul diodei semiconductoare

Teoria metodei Aplicând o tensiune exterioarã continuã pe joncþiune, astfel încât polul pozitiv sã fie la partea p ºi polul negativ la partea n, se constatã cã prin joncþiune trece un curent electric, a cãrui intensitate creºte cu creºterea tensiunii...