Titu Maiorescu | Poeti si critici

Sunt de-abia 14 ani (acum sunt 36), de când prin câteva articole sub numele Direcţia nouă în poezie şi proză ne-am încercat să arătăm ce trebuie să se ceară de la o mişcare sănătoasă a literaturei române.Acele articole erau purtate de oarecare speranţă, dar de mai...
Titu Maiorescu | Eminescu şi poeziile lui

Titu Maiorescu | Eminescu şi poeziile lui

Tânăra generaţie română se află astăzi sub influenţa operei poetice a lui Eminescu.Se cuvine dar să ne dăm seama de partea caracteristică a acestei opere şi să încercăm totdeodată a fixa individualitatea omului care a personificat în sine cu atâta strălucire ultima...