PSIHOLOGIE APLICATA IN MEDIUL MILITAR – 2006 – Volumul III | Valorile profesionale ale elevilor din Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” sub influenta procesului instructiv-educativ (Cercetare)

Traian Ciupitu*Iuliana Iacob**Emilia Grajdan*** Motto:”Destinul este consecinta caracterului nostru”.Octavian PALERÎn ultimele câteva decenii, în psihodiagnoza, a fost reînviata preocuparea pentru studierea valorilor, inclusiv a celor profesionale....