Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Cel de-al doilea “stâlp” al Tratatului asupra Uniunii europene, consacrat P.E.S.C. înlocuieste titlul trei al Actului Unic European care reglementa Cooperarea politica europeana si pe care T.U.E. îl abroga. Termenul de “politica” substiutit celui de “cooperare” indica o evolutie spre o mai mare coerenta a ceea ce ramâne totusi o cooperare.

Aceasta politica ale carei obiective sunt definite este pusa în aplicare prin proceduri ale caror actori sunt statele membre, Consiliul, dar si celelalte institutii comunitare. Pentru actiunile U.E. având implicatii în domeniul apararii se recurge la U.E.O..

P.E.S.C. este reglementata prin titlul 5 al tratatului de la Maastricht (articolele J-J11) completat printr-o declaratie relativa la U.E.O.

Obiectivele definite se caracterizeaza prin generalitate (art.J1-1): întarirea securitatii, cooperare internationala, salvgardarea valorilor comune, dezvoltarea democratiei, a drepturilor omului). Acest câmp de aplicare extrem de larg atesta dorinta de suveranitate a statelor membre.

Ca obiectiv final, Uniunea a fixat afirmarea identitatii sale pe scena internationala prin punerea în aplicare a unei P.E.S.C. si definirea progresiva a unei politici de aparare comuna care ar putea conduce la o aparare comuna-ambiguitate diplomatica care sa permita toate interpretarile fiind un text de compromis ce menajeaza susceptibilitatile sefilor de stat.
Cooperarea prevazuta nu priveste decât aspectele P.E.S.C. care nu tin de competenta rezervata a statelor conform principiului subsidiaritatii. Nici o dispozitie a titlului 5 nu determina domeniile de interes comun. Se vorbeste de diplomatie si de securitate, dar în lipsa unei prevederi exprese în tratat, orientarile Consiliului European de la Lisabona din 27 iunie 1992 permit determinarea contururilor P.E.S.C. 1

Sase domenii se preteaza unei actiuni comunitare:
– respectarea drepturilor omului si mai ales ale minoritatilior;
– promovarea stabilitatii regionale;
– contributia la o coordonare internationala mai eficace în caz de situatii de urgenta;
– lupta împotriva criminalitatii transfrontaliere.

Instrumentele P.E.S.C. sunt actiunea comuna si pozitia comuna.

Prima forma a instrumentelor de interventie în domeniul P.E.S.C. este “cooperarea sistematica” a statelor membre, în determinarea politicii lor (art J, 1-3) putând ajunge pâna la definirea unor pozitii comune. Însa articolul J 2, care organizeaza aceasta cooperare demonstreaza ca politica straina ramâne nationala.

Cooperarea consta în mod esential în informarea mutuala si în concertarea în sânul Consiliului. Ea va trebui sa favorizeze “convergenta” actiunilor si sa asigure “influenta combinata” a statelor membre. Cu toate acestea ea poate sa mearga pâna la definirea de catre Consiliu, atunci când considera necesar, a unor pozitii comune. Dar acesta nu are ca efect decât sa impuna statelor membre sa vegheze la coformitatea “politicilor lor nationale” cu aceasta pozitie comuna.2

A doua forma a instrumentelor de interventie în domeniul P.E.S.C. este reprezentata de actiunile comune.

În cadrul orientarilor generale fixate de Consiliul european în domeniile în care exista “interese importante în comun” (articolul J1-3) Consiliul poate decide asupra actiunilor comune ale carei conditii si proceduri sunt definite prin art.J3. Urmând orientarile generale definite de Consiliul european, Cosiliul poate decide daca o problema va face obiectul unei actiuni comune.

El fixeaza durata, obiectivele, mijloacele si procedura actiunilor comune.
În ce priveste procesul de decizie în Consiliu se recurge la unanimitate cu câteva derogari de la regula atunci când Consiliul defineste (cu majoritate de voturi) problemele cu privire la care deciziile pot fi luate cu majoritate calificata (dupa repartizarea voturilor conform articolului 148-2 din T.U.E.)

P.E.S.C. înseamna în acelasi timp si aparare. Aceasta necesitate de includere a apararii în domeniul politicii comunitare este exprimata prin art J4, dar în termeni foarte prudenti: P.E.S.C. include “definirea la termen a unei politici de aparare comuna, care ar putea conduce, odata sosit momentul, la o aparare comuna.3

Acestei prudente îi corespund dispozitii deosebit de vagi: “decizii”, “actiuni ale Uniunii pot avea implicatii în domeniul apararii”; pentru asemenea probleme, U.E. cere U.E.O. sa puna în aplicare aceste decizii si actiuni. U.E.O. “face parte integranta din dezvoltarea U.E.” 4
Aceasta dispozitie trebuia sa fie clarificata, tratatul marginindu-se sa delege organizarea raporturilor dintre U.E. si U.E.O. prin intermediul unor acorduri semnate de Consiliu si U.E.O.(articolul J4)

Doua declaratii anexe tratatului fixeaza câteva principii: este definit rolul U.E.O. în cadrul U.E. precum si în cadrul N.A.T.O.

Astfel, U.E.O. trebuia sa devina “pe etape” o componenta a Uniunii, pentru aceasta ea trebuind sa puna în aplicare deciziile Uniunii. De asemenea, un alt obiectiv fixat privea întarirea partii europene a Aliantei Nord-Atlantice prin relatii strânse între institutiile celor doua organizatii, prin armonizarea metodelor de lucru si sincronizarea datelor si locurilor reuniunilor.


F. Verdier – note de curs la Colegiul Juridic franco roman – 2000
Louis Cartou – op. cit., pagina 625
3 Vlad Constantinesco, Kovar Jacque, Simon – Traites instituant la CEE commentaire article par article, Economica, Paris, 1992
Philippe Moreau Defarges – op. cit., pagina 35

Material elaborat de Oana