Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

1. Misiunile Uniunii Europene

A. Art 2 al Tratatului C.E.E. în versiunea Tratatului de la Roma din 1957
Acesta identifica 5 obiective:1
– promovarea unei dezvoltari armonioase a activitatilor economice în ansamblul C.E.: aceasta ambitie a justificat crearea unei politici regionale (ale carei instrumente financiare sunt fondurile structurale) destinata reducerii diferentelor de dezvoltare între diverse regiuni ale C.E.;
– garantarea unei expansiuni continue si echilibrate: ne situam în perioada cresterii economice care a însotit efortul de reconstructie dupa al doilea razboi mondial ;
– asigurarea unei stabilitati crescute : stabilitatea este înteleasa în toate elementele sale: economica sociala si politica.
– o ridicare accelerata a nivelului de viata: este ideea ca popoarele care au suferit de pe urma razboiului trebuie sa culeaga fructele cresterii la care au contribuit; este ideea ca stabilitatea (sociala si politica-al treilea obiectiv) nu poate fi garantata daca nivelul de viata al popoarelor ramâne insuficient ;
– relatii mai strânse între statele membre: era deja scopul care determina crearea Consiliului Europei. Aici, acest obiectiv ia o alta dimensiune, pentru ca Comunitatea este o organizatie de integrare si nu una de cooperare precum Consiliul Europei.

B.Articolul 2 al Tratatului de la Maastricht
Noul art 2 redefineste obiectivele Comunitatilor pentru a tine cont de noile preocupari ale statelor membre la începutul anilor 1990. Este vorba de a favoriza:
– promovarea unei dezvoltari armonioase si echilibrate a activitatilor economice în ansamblul Comunitatilor: se regasesc aici obiectivele 1 si 2 din versiunea tratatului de la Roma;
– o crestere durabila si neinflationista, respectând mediul înconjurator;
– un înalt grad de convergenta a performantelor economice, conditie prealabila instaurarii U.E.M.;
– un nivel al gradului de ocupare a fortei de munca si al protectiei sociale ridicat ;
– coeziune economica si sociala – constituie sinteza obiectivelor 1,2 si 3 în versiunea Tratatului de la Roma;
– solidaritatea între satele membre, adica în practica cea pe care cei mai bogati trebuie sa o manifeste în directia celor mai saraci.

2. Mijloacele comunitatilor Europene


A. Articolul 2 C.E.E. în versiunea tratatului de la Roma prevede doua mijloace în serviciul obiectelor pe care le-a definit: stabilirea unei piete comune si apropierea progresiva a politicilor economice ale statelor membre.
B. Articolul 2 C.E. în versiunea Tratatului de la Maastricht redefineste mijloacele Comunitatilor Europene:
– stabilirea unei piete comune si a unei uniuni economice si monetare, aceasta din urma constituind noutatea;
– punerea în aplicare a politicilor sau actiunilor vizate la articolul 3 si 3A: eliminarea drepturilor vamale si a restrictiilior cantitative la schimburi, o piata interna, o politica agricola comuna, o politica comuna în domeniul pescuitului, transporturilor, o politica comerciala comuna, un regim asigurând concurenta loiala pe piata comuna, alinierea legislatiilor nationale, o politica în domeniul social si în domeniul mediului înconjurator, întarirea coeziunii economice si sociale, întarirea competitivitatii industriei comunitare, promovarea cercetarii si a dezvoltarii tehnologice, retele transeuropene, un nivel ridicat de protectie a sanatatii,…
 


 1 J. M. Favret – op. cit., pagina 54

Material elaborat de Oana