Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Autor: psiholog Cerasela SÎRBU
Coautori: Viorica OSNAGA, Mihai SÎRBU

REZUMAT

Cunoasterea psihologica a militarilor angajati pe baza de contract reprezinta un demers longitudinal complex, care debuteaza cu examinarea psihologica de la angajare, continua cu examinarea psihologica de cunoastere din unitate si cu cea de la reînnoirea de contract.
Prezentam un model de valorificare a tuturor datelor oferite de examinarile psihologice efectuate acestei categorii de personal si propunem câteva masuri de interventie ameliorativa.
Psihologul de unitate are sarcina de a cunoaste, de a interveni si de a optimiza adaptarea acestei categorii profesionale la cerintele activitatii pe care o desfasoara. Am elaborat un model secvential pe un lot de 69 de militari angajati pe baza de contract.


CUVINTE CHEIE

1. cunoasterea psihologica longitudinala;
2. atitudinea fata de oameni si munca;
3. optimizarea ergonomica a activitatii militare;
4. scopul – dezvoltarea responsabilitatii subiectilor;
5. constientizarea implicatiilor psihologice în domeniul militar.I. INTRODUCERE

Profesionalizarea Armatei României se constituie ca o componenta esentiala a reformei în sistemul militar, cu un caracter amplu, vizând transformari profunde în ansamblul sistemului, al entitatilor luptatoare si în fiecare element structural – functional. Aceasta este ceruta cu necesitate atât de procesul de democratizare si modernizare a societatii românesti, cât si de contextul politic, economic si militar international, marcat de integrarea în NATO si evolutia în plan general a armatei profesioniste.


Activitatea instructiv-educativa din armata este organizata astfel încât sa contribuie la dezvoltarea capacitatii militarilor de a transforma cunostintele din achizitii anterioare în mecanisme interioare de activitate intelectuala, în instrument de autoperfectionare.


Pe parcursul derularii sale, procesul de instructie asigura însusirea corecta, treptata a cunostintelor, fixarea si întiparirea acestora în structuri cu o anumita durabilitate, sistematizarea si resistematizarea continua a informatiilor în functie de esalonarea lor în timp si de raporturile cu celelalte informatii.


Procesul pregatirii pentru lupta este conceput si se desfasoara potrivit principiilor si regulilor generale ale oricarei activitati, în structura sa fiind esentiala dimensiunea formativa. Problematizarea, învatarea prin descoperire ocupa o pondere însemnata, contribuind la formarea acelor deprinderi de autoorganizare a informatiilor prin introducerea cunostintelor noi în structuri întemeiate pe elemente cunoscute la cultivarea aptitudinilor de investigare a situatiilor si de asumare a riscului adoptarii unor decizii în situatii limita.


Conceperea si desfasurarea procesului de instruire în conditii cât mai apropiate de realitatea luptei ofera câmp prielnic de manifestare a initiativei fiecarui militar în rezolvarea operativa a situatiilor create pe timpul aplicatiilor si exercitiilor tactice.

II. ABORDARI TEORETICE

1. ROLUL SI SPECIFICUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN ARMATA ÎN DEZVOLTAREA CAPACITATILOR COGNITIV-INTELECTUALE

Procesul de instructie si educatie antreneaza si dezvolta la militarii angajati pe baza de contract capacitatea acestora de a utiliza în plan mental, cu usurinta si eficienta urmatoarele operatii: comparatie, analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea, concretizarea, sistematizarea si clasificarea. Randamentul utilizarii acestor operatii este dat însa, cu precadere, de calitatile gândirii (vezi anexe, figura nr. 6) si ele sunt solicitate în procesul de instructie. Pe parcursul pregatirii profesionale, odata cu însusirea cunostintelor se modeleaza, se structureaza si caracteristicile personalitatii.


În cadrul acestui demers se produc achizitii nu numai în plan cognitiv, ci si în plan verbal(vezi anexe, figura nr. 3). Militarii angajati pe baza de contract ajung sa-si formeze un limbaj specializat propriu mediului militar, categoriilor de instructie, dar si propriu comunicarii dintre ei.


Încep sa dispara din limbaj cuvinte parazite, expresiile sablon, cliseele verbale, neglijenta în vorbire, dar, în schimb pot apare jargoane militare cu specific local. Limbajul devine, de asemenea, concis, în unitati verbale mai reduse concentrându-se o cantitate mai mare de informatii. El câstiga în expresivitate, îndeosebi din punct de vedere al intonatiei si al mijloacelor lingvistice semantice.


Imaginatia este solicitata si în organizarea si desfasurarea actiunilor specifice pregatirii pentru lupta, tocmai pentru ca „stimuleaza” pe cele ce probabil se vor derula pe timp de razboi, solicita la maxim capacitatea imaginativa, îi obliga sa gândeasca si sa puna în aplicare idei si programe eficiente, originale, care sa raspunda adecvat solicitarilor de intensitate incerta si schimbatoare ale câmpului de lupta.


Memoria logica, dar si cea mecanica se afla în strânsa interactiune si interdependenta cu toate celelalte procese, însusiri si capacitati psihice ale individului, îndeplinind un rol esential în organizarea si reglarea comportamentului, în echilibrarea organismului în raport cu mediul înconjurator. Ea se dezvolta sporindu-si volumul resistematizând si coordonând informatiile si fixând produsele celorlalte procese psihologice – idei, notiuni etc.


În procesul de instructie, atentia este si ea o conditie indispensabila pentru însusirea cunostintelor. Ea se dezvolta si se modeleaza pe parcursul procesului instructiv- educativ.

2. PERSONALITATEA ÎN REALIZAREA PERFORMANTELOR MILITARE

Personalitatea umana poate fi considerata ca o structura stabila si complexa ce implica un ansamblu de substructuri ce opereaza cu urmatorii termeni: temperament, aptitudini si caracter. Dar însusirile psihice de personalitate nu sunt aferente uneia sau alteia dintre procesele psihice, ci au un caracter sintetic implicând conlucrarea tuturor sau mai multor procese psihice. Desigur, personalitatea nu se schimba în ceea ce are semnificativ, dar anumite însusiri sunt valorificate, altele sunt estompate.


Caracterul, ca latura a personalitatii, detine controlul asupra celorlalte doua. Temperamentul poate favoriza sau împiedica dezvoltarea aptitudinilor si atitudinilor, motiv pentru care el trebuie cunoscut si modelat.


Pentru ca personalitatea sa se valorifice, trebuie ca temperamentul si aptitudinile sa se afle în strânsa legatura cu caracterul – nucleul personalitatii – în perimetrul caruia atitudinile reprezinta a fi „componenta reprezentativa”. Aceste particularitati aptitudini si caracter – sunt cele care definesc valoarea omului, ca subiect creator si moral.


Dupa cum se stie, temperamentul reprezinta latura dinamico- energetica a personalitatii, componenta care sta la baza tuturor reactiilor comportamentale, fiind concomitent, cauza si fundamentul pentru explicarea acestora, suport al dezvoltarii atitudinilor si factor favorizant sau, dimpotriva, obstacol în calea valorificarii aptitudinilor. Fiecare temperament prezinta aspecte pozitive, dar si negative, puncte forte, dar si slabe, acestea reflectându-se în conduita sa, putând fi cu usurinta observate. Nu se poate afirma ca exista temperamente bune sau rele. Se poate însa spune ca, în cadrul mediului militar, tipurile temperamentale existente îsi dovedesc eficienta în mod diferit, unele fata de altele, fiind mai mult sau mai putin compatibile cu activitatile sau misiunile solicitate militarilor (vezi anexe, figura nr. 7).


În schimb, atitudinile devin proprii subiectului si se manifesta, se exteriorizeaza în opiniile si actiunile acestuia, în urma interiorizarii, interpretarii si evaluarii relatiilor sociale obiectiv existente. Ele apar ca fiind trasaturi umane relativ constante, trasaturi ce se manifesta în acelasi mod în situatii asemanatoare(vezi anexe, figura nr. 8).


Spre deosebire de temperament – fiecare atitudine, prin continutul si sensul manifestarilor sale, poate fi apreciata ca pozitiva sau negativa, dezirabila sau indezirabila social. În delimitarea sa valorica trebuie sa se tina seama de rolul îndeplinit, de complexul operational al aplicarii si efectele rezultate la un moment dat.


Întreaga activitate militara, individuala sau colectiva, este influentata de atitudinile militarilor. Practica demonstreaza ca realizarea performantelor militare este puternic dependenta de orientarea si trainicia atitudinilor celor implicati în obtinerea lor, de aportul trasaturilor de caracter pozitive.

III. DIRECTII PROPRII DE CERCETARE

3. 1. OBIECTIVELE CERCETARII

Teoretice:
1. Cunoasterea personalitatii militarilor angajati pe baza de contract în evolutia sa longitudinala si surprinderea unor aspecte stabile si diferentiatoare.

Practice:

1. Valorificarea informatiilor obtinute la examinarea psihologica de selectie cu ocazia angajarii si reînnoirii de contract;
2. Aprofundarea cunoasterii psihologice a militarilor angajati pe baza de contract prin aplicarea instrumentelor psihologice de catre psihologul de unitate;
3. Descrierea unor caracteristici ale personalitatii militarilor angajati pe baza de contract.

3. 2. IPOTEZA DE LUCRU A CERCETARII
Presupunem ca persoanele care presteaza activitati de natura militara reprezinta o serie de trasaturi comune de personalitate prin care se diferentiaza în mod semnificativ de persoanele care activeaza în afara sistemului profesional militar.

3. 3. METODE SI INSTRUMENTE UTILIZATE
Extinzând aria determinarii psihologice de la angajare si prelungire de contract care se centreaza pe surprinderea celor doua dimensiuni, nivelul psiho- atitudinal general – inteligenta si trasaturile structurii de personalitate, în cercetare am implementat urmatoarele modalitati de cunoastere:
1. cunoasterea dimensiunii inteligentei generale aplicate în contexte sociale;
2. cunoasterea dimensiunii dinamico- cognitive;
3. cunoasterea dimensiunii atitudinal- valorice si a atribuirii sociale a personalitatii.


A. METODE DE CERCETARE
– metoda observatiei – utilizata pe parcursul diferitelor activitati militare ale militarilor angajati pe baza de contract (trageri cu armamentul individual, exercitii si aplicatii tactice etc.);
– ancheta pe baza de interviu – metoda utilizata în cabinetul psihologic al unitatii(vezi anexe, figura nr. 3).


B. INSTRUMENTE PSIHOLOGICE ADMINISTRATE
– proba povestirilor absurde si corecte – P. A. C.;
– chestionarul de temperament – S. T. I. – R. R. A.;
– scala de atitudini si valori caracteriale – S. A. V. C.

3. 4. LOTUL DE SUBIECTI
Scopul acestei cercetari a vizat demararea unei actiuni de constientizare, cunoastere si întelegere a implicatiilor psihologice în domeniul militar asupra personalitatii militarilor angajati pe baza de contract, actiune formativa de dezvoltare a abilitatilor intelectuale si aptitudinale, temperamentale în unitatea lor structurala.
S-au folosit ca subiecti pentru aceasta cercetare un total de 69 militari angajati pe baza de contract. Acestia au o vârsta cuprinsa între 22 si 38 de ani; starea civila: 57, 97% necasatoriti, 42, 03% casatoriti (vezi anexe, figura nr. 1); nivelul de instruire al acestora este: 4, 35% – scoala profesionala, 86, 96% liceu, 2, 90% scoala postliceala, 2, 90% colegiu si 2, 90% studii superioare(vezi anexe, tabelul nr. 2).

3. 5. ANALIZA SI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBTINUTE

3. 5. 1. Analiza rezultatelor obtinute la probele psihologice aplicate cu ocazia angajarii militarilor angajati pe baza de contract(vezi anexe, figura nr. 4).


Sintetizând rezultatele obtinute am constatat ca un procent foarte mic de 1, 45% la proba NMA- 94 (vezi anexe, Tabelul nr. 3)se situeaza în stanina 3 ceea ce demonstreaza ca au fost selectionati militari care dispun de capacitati intelectuale ce le asigura asimilarea rapida a informatiilor si cunostintelor de specialitate deoarece 79, 71% detin scoruri situate în staninele 5, 6 si 7. La proba de nivel mental D- 48 (vezi anexe, Tabelul nr. 3) nu se situeaza nici un subiect pe staninele critice 1, 2 sau 3, subiectii situându-se (100%) în stanine medii si optime.


Analiza statistica în procente a probelor de personalitate ne permite sa avem o imagine generala asupra caracteristicilor structural- functionale ale acesteia în lotul studiat. Scorurile obtinute în urma aplicarii chestionarului de personalitate, E. P. Q., demonstreaza ca au fost selectionate persoane echilibrate din punct de vedere emotional, fara acuze semnificative sau tendinte de a încalca normele sociale (vezi anexe, tabelul nr. 4), 0% în staninele 1, 2, 3 – critice. În plaja de stanine medii si optime situându-se un procent de 100%, procent ce reprezinta un argument statistic pentru afirmatiile anterioare. Procentul de 10, 14% la scala P, ce se afla în stanina 4, atrage totusi atentia psihologului de unitate, deoarece în aceasta clasa se pot regasi persoane care prezinta usoare fragilitati în structura de personalitate. Acest lucru este sustinut si de cei 2, 90%, în stanina 3, la scala N. Factorul predominant care a putut sa determine aceasta diminuare poate fi scos în evidenta de suprapunerea mai multor activitati care s-au desfasurat pe o perioada cu efective reduse, datorita numarului mare de personal aflat în misiuni, concedii de odihna si recuperari, precum si de un factor subiectiv – oboseala, motiv pentru care psihologul de unitate trebuie sa puna în accent deosebit pe cunoasterea si asistenta psihologica, pe implicarea si prezenta acestuia în desfasurarea activitatilor procesului instructiv- educativ.


3. 5. 2. Examinarea psihologica de cunoastere cu ajutorul testelor psihometrice, precum si a metodelor de observatie si interviu vine sa valideze rezultatele obtinute cu ocazia angajarii. Cunoasterea psihologica efectuata de psihologul de unitate reprezinta un demers mai profund, care se desfasoara în conditii naturale, într-un mediu apropiat subiectului fara motivatia impusa de selectie, ceea ce ne determina sa avem o încredere sporita în rezultatele obtinute.


Multitudinea mijloacelor investigative – observatii, interviu, teste – ne permit o cunoastere mai complexa a personalitatii decât cea efectuata la angajare. Desigur, noi nu ignoram rezultatele obtinute la angajare, deoarece, pentru psihologul de unitate reprezinta un reper esential în demersul întreprins de catre acesta în cunoasterea psihologica a militarilor angajati pe baza de contract.


Din analiza rezultatelor obtinute în urma examinarii psihologice – cunoastere – de catre psihologul de unitate, îmi permit sa avansez câteva concluzii partiale si empirice.


În urma interviurilor (vezi anexe, figura nr. 3) realizate individual am observat ca un procent de 87% prezinta un limbaj viu si dotat cu un ansamblu de mijloace de expresivitate, exprimarea vorbirii fiecaruia având un caracter adresativ pregnant, ceea ce face sa creasca eficienta comunicarii, iesind în evidenta expresivitatea si intonatia. Absenta expresivitatii intonative 13% face ca cele spuse sa apara fara relief, sa fie greu întelese si percepute, sa nu determine, de fapt nimic. Deci, în cadrul procesului de instructie s-au produs achizitii în plan verbal, limbajului militar fiindu-i caracteristic functia cognitiva si de comunicare, acesta fiind dezvoltat prin însusirea unor termeni, notiuni si expresii noi atât specifice domeniului militar, cât si cu caracter general. În raport cu experienta subiectului, problemele ce intervin pot fi vechi sau noi, respectiv pot beneficia de un prototip de rezolvare deja însusit s-au pot sa nu beneficieze de o astfel de pregatire si sa necesite eforturi creatoare. Rutina, deprinderile de gândire osificate reprezinta un dusman al progresului. Dar, chiar rezolvarea problemelor se sprijina pe deprinderi intelectuale si cunostinte deja acumulate, fara de care nu se poate avansa.


Din punct de vedere cognitiv (P. A. C.) (vezi anexe, figura nr. 6) 26% din subiecti prezinta o buna capacitate de a întelege, de a aborda si solutiona eficient diverse sarcini si situatii problematice. Memoreaza cu usurinta sarcinile complexe, se adapteaza usor la situatii cu grad ridicat de dificultate, adopta o strategie optima pentru rezolvarea problemelor, prezinta rezistenta ridicata în munca intelectuala, spirit de observatie dezvoltat si capacitate mare de concentrare a atentiei. Pentru aproximativ 67% din subiecti abordarea unei strategii optime pentru rezolvarea problemelor depinde, în mare masura, de intensitatea motivatiei subiectului si complexitatea sarcinii cu care se confrunta. În schimb 7% prezinta o eficienta scazuta în solutionarea sarcinilor, retin cu dificultate informatiile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor, tind sa simplifice informatiile obtinute, au o slaba capacitate de concentrare a atentiei (vezi anexe, tabelul nr. 5 – Calitate %).


Aproximativ 15% acorda o mai mare importanta solutionarii calitative a sarcinilor, si o mai mica importanta, rapiditatii aplicarii strategiilor de rezolvare a problemelor. 84% dintre subiecti acorda o mai mare importanta abordarii rapide a sarcinilor si o mai mica importanta calitatii si modului de îndeplinire a acestuia. 1% este posibil sa nu fie motivati pentru actiune, sau sa se afle într-o dispozitie care nu permite obtinerea unui randament maxim (vezi anexe, tabelul nr. 5 – Mobilitate %).


În urma aplicarii chestionarului de personalitate S. T. I. – R. R. A., 44 % au un temperament sanguin, 14% – melancolic, 23% – coleric si 19% – flegmatic (vezi anexe, figura nr. 7). Temperamentul slab nu este apt si nu ofera suficienta garantie pentru specialitatile militare care implica o mare desfasurare energetica. Pot fi folositi uneori în specialitati care necesita acuitati senzoriale mai ales daca sunt mobili. În schimb, au greutati în ceea ce priveste, adoptarea unor decizii în timp minim. temperamentul slab nu rezista la un tratament dur. Ei pot deveni pasivi sau chiar se pot pierde. Este necesar sa se faca maxim de efort pentru apropierea emotionala, sa se lucreze cu deosebit tact, sa se introduca în chip treptat exigentele. Flegmaticii sunt mai buni pentru întretinerea tehnicii militare, pentru servicii administrative si economice. Acestia nu prezinta mari dificultati în actiunile de disciplinare. Pot fi oameni de nadejde în actiuni ce nu implica o mare rapiditate. Sunt sensibili si au un ascutit simt al demnitatii personale. Sanguinii ocupa locul dominant. Sunt bine educati, devin executanti ideali, au reactii rapide. Ajutati de inteligenta ajung sa se descurce foarte bine în situatiile complicate. Însa nu trebuie sa se confunde vioiciunea lor naturala cu spiritul activ. Daca nu li se formeaza înclinatii spre activitati profesionale majore, risca sa se piarda în treburi marunte. Colericii sunt buni pentru actiuni temerare, sunt apti în cazul în care sunt pozitiv orientati caracterial. Rezista la un tratament mai tare, dar exista si primejdia dezvoltarii unei încrederi nelimitate în fortele proprii, ceea ce poate duce la actiuni rationale (vezi anexe, tabelul nr. 6).


Prin aplicarea scalei de atitudini si valori caracteriale S. A. V. C. (vezi anexe, figura nr. 8), 87% din subiecti pot fi caracterizati prin atitudini dezvoltate si structurate armonios fata de munca, fata de propria persoana si fata de ceilalti. Acorda importanta si valorifica activitatea profesionala, sunt consecventi si se apreciaza cu obiectivitate. Sunt persoane care dispun de energie, prezinta o buna stapânire emotionala, toleranta la frustrare. Au încredere în propriile forte si atribuie corect cauzele diverselor fenomene si evenimente din viata lor. Diferenta de procente se considera ca se supraevalueaza, încercând sa se prezinte într-o lumina mai favorabila. Sau sa se subevalueze determinând o imagine de sine deformata. Aceasta situatie poate sa apara în urma unor esecuri recente în plan profesional, familial, de grup care au produs stari de anxietate, depresii recurente diminuând posibilitatea de a se evalua obiectiv (vezi anexe, tabelul nr. 7).

IV. CONCLUZII

1. Examinarea psihologica trebuie sa fie un demers continuu, care sa surprinda longitudinal aspectele dezvoltarii personalitatii militarilor angajati pe baza de contract;
2. Cunoasterea psihologica efectuata de catre psihologul de unitate reprezinta un factor esential în procesul instructiv- educativ. El asigura valorificarea potentialului psihologic, ameliorarea unor usoare disfunctionalitati pe structura de personalitate si cresterea motivatiei pentru domeniul militare;
3. Psihologul de unitate nu se limiteaza doar la cunoastere psihologica – repere teoretice sau practice, ci si la determinarea unui profil psihologic al fiecarui militar;
4. Demersul de cunoastere psihologica este în mod necesar urmat de elaborarea unor masuri ameliorative destinate procesului de adaptare la cerintele profesiei militare.

V. MASURI

1. Cunoasterea particularitatilor psiho- socio- profesionale a personalului unitatii;
2. Monitorizarea disfunctiilor comportamentale ale personalului;
3. Gestionarea asistentei de specialitate, în sistemul gradual;
4. Optimizarea relatiilor interumane.
BIBLIOGRAFIE


1 Sectia de Psihologie a S. M. G., Instructiuni tehnice privind cunoasterea si asistenta psihologica a militarilor angajati pe baza de contract, Bucuresti, 2003
2 Capitan-comandor psiholog dr. Constantin- Edmond CRACSNER, Elemente de psihologie militara, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucuresti, 2003
3 Capitan-comandor psiholog dr. Constantin- Edmond CRACSNER, Istoria psihologiei militare, Editura PSYCHE, 2005
4 Ursula schiopu, Introducere în psihodiagnostic. Curs litografiat.,
Universitatea Bucuresti, 1976
5 Mielu Zlate, Eul si personalitatea, Editura Trei, 1997
6 *** Pregatirea psihica pentru lupta – manual, Editura MILITARa, 1994


VII. ANEXE


* U.M. 01043 Craiova