Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Anamaria Bobolocu

Scopul cercetarii a fost de a face o analiza asupra colectivului de elevi si de a depista cauzele demotivarii unor elevi pentru cariera militara, precum si sprijinirea acestora în vederea prevenirii esecurilor la concursurile de admitere în institutiile militare de învatamânt.


I. Date preliminare

Cercetarea de fata contine rezultatele unui studiu efectuat în cadrul Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” având ca scop identificarea eventualor cauze care determina anumite insatisfactii si care implicit duc la scaderea motivatiei pentru cariera militara. Studiul reprezinta mai degraba o radiografie a starii actuale, urmând a fi investigate mai amanuntit acele aspecte care ar putea determina scaderea motivatiei pentru cariera militara.
Scopul principal a fost de identifica acele motive care tin de colegiu si asupra carora se poate interveni înca dintr-o faza incipienta pentru a preveni cauzele demotivarii unor elevi pentru cariera militara. Au fost excluse în mod intentionat motivele care deriva din modul de organizare si restructurare a învatamântului militar, cum ar fi: numar de locuri, lipsa unor specialitati. Aceste motive au fost confirmate atât cu ocazia cercetarilor efectuate pe parcursul anilor, cât si în urma discutiilor individuale si colective purtate cu elevi în cadrul orelor de consiliere.
Sondajul a vizat elevii Colegiului Militar Liceal ,,Dimitrie Cantemir” Breaza si s-a adresat în mod exclusiv elevilor de clasa a XII-a. Cercetarea a fost întreprinsa în perioada 30.01.2006 – 03.02.2006 si s-a realizat pe baza de chestionar. Chestionarul a cuprins un numar de 6 întrebari închise si a fost anonim. ( Anexa 1).
Esantionul a fost reprezentat de 108 elevi (prezenti în momentul respectiv) din 124 de elevi, ceea ce reprezinta 87% din totalul elevilor de clasa a XII-a.

II. Premisa studiului

Orice activitate, orice profesiune sunt determinate de anumite cauze, se desfasoara într-un anumit context motivational. Nu exista actiune fara scop, fara motiv, un interes de moment sau de perspectiva, nemijlocit sau superior, fara o anumita aspiratie. În activitatea curenta încercam adesea sa cautam explicatii pentru orice fapta omeneasca, ne întrebam de ce întreprinde o persoana o anume actiune, ce îl determina sa reactioneze într-un anumit fel. Motivatia este o forta motrice a activitatii si a dezvoltarii individului. Individul actioneaza de regula sub influenta unei constelatii motivationale, comportamentul este plurimotivat. Aceste motive se compun ca într-un paralelogram al fortelor, dând o rezultanta care capata expresie într-un anumit nivel de activare sau mobilizare energetica. Mai precis, în functie de experienta, ea sensibilizeaza diferit persoana la stimulii exteriori, ceea ce face ca aceeasi situatie, aceeasi solicitare sa produca reactii deosebite unor persoane diferite.


Motivatia are în aria ei de cuprindere atât interesele, cât si aspiratiile care nu sunt altceva decât manifestari pornite din lautrul fiintei umane, ce se manifesta în contact cu mediul în care traieste sau îl cunoaste. Între interese, aspiratie si motivatie se stabileste un gen de relatii care, atunci când coincid, devin o sursa de realizari de un nivel deosebit.


La elevii colegiilor militare liceale, care sunt tineri în formare si a caror sarcina de baza consta în însusirea unei culturi generale temeinice si a unor deprinderi care sa-i faca apti pentru a urma cu succes pregatirea în cadrul institutiilor militare de învatamânt, accentul va trebui pus pe formarea si dezvoltarea motivelor învatarii. Este un fapt cunoscut ca posibilitatile egale, intelectuale, psihice si fizice, sunt mai eficient valorificate de elevii care au dezvoltate suficient interesele si motivele învatarii, decât de cei carora le lipsesc aceste interese. Chiar în cazul elevilor cu bune aptitudini intelectuale, lipsa unei motivatii corespunzatoare diminueaza rezultatele sub nivelul celor cu posibilitati mai modeste, dar animati de dorinta unei pregatiri temeinice. Din acest motiv, cunoasterea în profunzime a motivelor activitatii elevilor, a devenit pentru toti cei implicati în procesul instructiv-educativ o cerinta si un scop în sine. Cunoasterea si dezvoltarea motivatiei pentru cariera militara reprezinta deasemenea un obiectiv fundamental în activitatea de instruire si educare a elevilor de colegiu militar liceal.

III. Obiectivele cercetarii

1. Identificarea procentuala a elevilor de clasa a XII -a, care doresc sa urmeze o cariera militara.
2. Identificarea cauzelor demotivarii unor elevi în alegerea unei cariere militare.

Ipotezele elaborate în contextul acestor obiective sunt:

1. Motivatia elevilor pentru cariera militara nu este influentata de perioada petrecuta pe parcursul celor 4 ani.
2. Motivele invocate de elevi, nu sunt suficient de solide si se regasesc în sfera beneficiilor materiale pe care le-ar putea obtine daca ar alege aceasta profesie.

IV. Analiza si interpretarea rezultatelor obtinute

4.1 Modul de apreciere a perioadei petrecute în colegiul militar liceal


Perceptia pe care o au elevii cu privire la colegiul militar, dupa cei 4 ani petrecuti în colegiu, poate constitui un factor de motivare sau demotivare pentru alegerea carierei militare. Gradul de satisfactie poate constitui un imbold, un factor mobilizator si de ce nu, motiv pentru alegerea profesiei de ofiter. În cele ce urmeaza este reprezentat sub forma grafica, procentual, numarul celor care apreciaza ca satisfacatoare sau nesatisfacatoare perioada petrecuta pâna în prezent în colegiul militar liceal.

Grafic nr. 1 : Aprecierea perioadei petrecute pâna în prezent în colegiul militarDupa cum se poate observa cei mai multi elevi apreciaza satisfacatoare perioada petrecuta pâna în prezent în colegiul militar. Gradul de satisfactie este reprezentat cel mai adesea, în viziunea lor, prin prisma conditiilor pe care le ofera colegiul ( baza materiala, conditii de cazare si hranire).

4.2. Importanta pe care a avut colegiul militar pentru elevi, în dezvoltarea lor ca personalitati

În cadrul colegiului militar liceal accentul cade cu desavârsire pe formarea si dezvoltarea cunostintelor, pe însusirea unei culturi generale temeinice, dar si a unor deprinderi care sa-i faca apti pentru a urma cu succes pregatirea în cadrul institutiilor militare de învatamânt. Motivatia învatarii alaturi de motivatia pentru cariera militara constituie o cerinta si un scop în sine. Raspunsurile elevilor cu privire la aprecierea pregatirii pe care o ofera colegiul militar sunt redate sub forma grafica, astfel:


Grafic nr. 2 : Aprecierea colegiului din perspectiva pregatirii pe care o oferaDupa cum se poate observa procentul celor care apreciaza colegiul ca factor motivant în alegerea carierei militare este foarte redus. Cei mai multi elevi considera ca, colegiul militar liceal a constituit mai mult o pregatire pentru viata si a contribuit la dezvoltarea lor personala.

4.3 Aprecierea profesiei de ofiter

Au existat doua criterii de apreciere a profesiei de ofiter. Modul de apreciere reflecta, într-o anumita masura, respectul pe care îl au elevii vizavi de aceasta profesie. Ofiterul reprezinta pentru cei mai multi elevi, un model si ca atare au tendinta de a-l aprecia functie de asteptarile pe care le au fata de modelul respectiv.

Grafic nr. 3: Aprecierea profesiei de ofiterDupa cum se observa, numarul celor care apreciaza pozitiv profesia de ofiter este mult mai mare decât al celor care apreciaza negativ aceasta profesie.

4.4. Criteriile care stau la baza alegerii carierei militare


Imaginea profesiei se constituie dintr-un ansamblu de perceptii individuale si sociale ( formate si transmise prin intermediul altor oameni sau prin anumite surse de informare publica), privind mediul si viata persoanelor care practica profesia respectiva.
Pentru identificarea motivelor ce stau la baza alegerii carierei militare au fost selectate 6 criterii, elevii fiind rugati sa indice importanta, pentru ei, a fiecarui criteriu.Grafic nr. 4: Motivele pentru care elevi opteaza pentru cariera militara


Dupa cum se observa, motivele care i-ar determina sa aleaga o cariera militara, în ordinea ierarhizarii lor sunt: siguranta serviciului, partea materiala, dezvoltare individuala ( fizica si psihica), pozitie sociala, patriotism, curiozitate si alte motive care însa nu au fost precizate. Motivele pentru care ar alege cariera militara, dupa cum se observa, sunt plasate în sfera beneficiilor pe care le-ar putea obtine daca ar alege aceasta profesie.

4.5. Gradul de apreciere al pregatirii scolare

Se observa la elevi tendinta de a aprecia pregatirea scolara prin prisma rezultatelor pe care au reusit sa le obtina pe parcursul anilor. Unii elevi care nu au obtinut rezultatele dorite au tendinta, de a-si justifica rezultatele, facând apel la calitatea pregatirii de care au beneficiat. În graficul nr. 5 este prezentat gradul de apreciere al pregatirii scolare în viziunea elevilor, mai mult sau mai putin obiectiva.


Grafic nr.5: Aprecierea pregatirii scolare oferita de colegiul militar liceal, în vederea alegerii carierei militare
 Dupa cum se poate observa în graficul prezentat mai sus cei mai multi apreciaza pregatirea scolara ca fiind buna si foarte buna. Fiind astfel apreciata pregatirea scolara, indica faptul ca, nu se constituie într-un motiv care sa îi demotiveze pe elevi pentru cariera militara.

4.6. Optiunea elevilor dupa absolvirea colegiului militar liceal

Criteriile utilizate au vizat principalele categorii de institutii din învatamântul militar pentru care pot opta elevii dupa absolvirea colegiului militar liceal. Printre aceste criterii a fost inclus si învatamântul civil .Grafic nr. 6: Optiunea elevilor dupa absolvirea colegiului militar liceal


Dupa cum se observa cei mai multi elevii si-au exprimat dorinta de a urma o institutie militara dupa absolvirea colegiului, astfel: Academia Fortelor Terestre, Academia de Aviatie si Aparare Antiaeriana, Academia Tehnica Militara, Academia Navala, scoala de Maistri Militara si Subofiteri, Institutul Medico-Militar.
Cei care au ales ca varianta de raspuns ” altele” si-au exprimat dorinta de a urma Academia de Politie. Aceasta varianta este preferata de unii elevi datorita numarului mult mai mare de locuri scoase la concurs precum si a posibilitatilor pe care le ofera dupa terminarea Academiei.

V. Concluzii rezultate în urma analizei chestionarelor

Marea majoritate a elevilor sunt multumiti de perioada petrecuta în colegiul militar liceal, dar cu toate acestea, numarul celor care considera colegiul ca reprezinta un factor motivant în alegerea carierei militare este destul de redus. Conditiile pe care le ofera colegiul militar liceal, fata de care sunt multumiti, nu influenteaza alegerea carierei militare.
Cei mai multi apreciaza pozitiv profesia de ofiter, dar exista si elevi care nu au o perceptie buna vizavi de aceasta profesie.
Principalele motive care iar determina sa aleaga o cariera militara, sunt legate de beneficiile pe care considera ca le-ar putea obtine ( siguranta serviciului, salarizare, pozitie sociala). Sentimentul de patriotism se regaseste la un numar de elevi destul de redus.
Pregatirea scolara este apreciata ca fiind buna si foarte buna, ca atare nu constituie un impediment în alegerea carierei militare.
Numarul celor care opteaza pentru o forma de învatamânt militara este mai mare, dar nu cu mult, în comparatie cu cel al carora, opteaza pentru institutii civile. Cei care au ales ca varianta de raspuns la întrebarea nr. 6 alte institutii decât cele prezentate ca variante de raspuns, si-au exprimat dorinta de a urma Academia de Politie. Din rândul acestora, multi au ales aceasta varianta pentru numarul mult mai mare de locuri scoase la concurs. Desi am încercat sa excludem cauza numarului de locuri redus la institutiile militare de învatamânt, aceasta ramâne o realitate si înca mai constituie principala cauza a demotivarii unora pentru cariera militara. Deasemenea teama de esec reprezinta un alt factor care îi determina pe unii elevi sa se orienteze spre alte domenii. Multi sunt atrasi de cariera militara nu din pricina a ceea ce presupune exercitarea profesiei ca atare, ci din prisma beneficiilor pe care le ofera. Din cei care opteaza pentru alte forme de învatamânt decât cele militare, exista elevi care au o perceptie gresita vizavi de pregatirea scolara dobândita si profesia de ofiter. Numarul celor care se orienteaza spre scolile de Maistri Militari si Subofiteri este foarte redus, datorita perceptiei gresite pe care înca o au unii elevi cu privire la statutul de subofiter.
În concluzie, am obtinut o imagine care permite familiarizarea cu domeniul cercetat si care poate deschide noi directii de cercetare, ajuta la stabilirea prioritatilor în prvinta problematicii studiate.

VI. Propuneri pentru prevenire demotivarii unor elevi pentru cariera militara si de sprijinire a acestora în vederea sporirii sanselor de reusita în institutiile militare de învatamânt

În elaborarea acestor propuneri am considerat ca, ar fi benefic sa se acorde o mai mare atentie modului de pregatire personal al elevilor, informarii lor, familiarizarii lor în legatura cu mediul militar. Astfel se impune:

1. O mai mare responsabilizare a elevilor în plan scolar, în vederea constientizarii dificultatii pe care o presupune admiterea în institutiile militare de învatamânt.

2. Formarea deprinderii de a se autoevalua, pentru a preîntâmpina fenomenul de superficialitate si de supraevaluare a posibilitatilor intelectuale si aptitudinale reale.

3. Formarea deprinderii de a muncii suplimentar si stimularea elevilor în acest sens prin recompensarea muncii suplimentare.

4. Posibilitatea de a efectua excursii, prevazute în planificari, la diferite institutii militare înca din primul an, pentru a se familiariza cu mediul militar, cu ceea ce presupune întocmai exercitarea profesiei de ofiter.

5. Posibilitatea de a intra în contact cu elevi care au absolvit colegiul militar liceal si care în momentul de fata sunt studenti militari, pe parcursul fiecarui an de studiu de cel putin doua ori. În cadrul acestor întâlniri obiectivul principal sa fie prezentarea în mod real a ceea ce presupune optiunea pentru cariera militara. Efectul pe care îl poate avea asupra elevilor, prin discutiile purtate cu persoane din aceeasi generatie poate fi maxim. În acest fel se poate mentine viu interesul si curiozitatea elevilor pe parcursul celor 4 ani.

6. Posibilitatea de a intra în contact cu cei care nu au reusit sa intre în sistem, pentru a li se împartasii eventualele greseli pe care acestia si le reproseaza în privinta pregatirii pe care depus-o.

7. Acordarea unuei mai mari atentii si sprijin acelor elevi care întâmpina dificultati de învatare si evitarea situatiilor de “marginalizare” a acestora prin constrângerea lor de a muncii cât mai mult suplimentar.

8. Sporirea încrederii elevilor în fortele proprii pentru a putea evita situatiile de genul ” teama de esec” datorita numarului redus de locuri scos la concurs de catre institutiile militare de învatamânt.

9. Consolidarea colectivelor de elevi în vederea acordarii sprijinului reciproc si înlaturarii tendintei de a se creea individualism. Un colectiv bine închegat permite membrilor grupului sa se sprijine reciproc, sa înlature animozitatile si individualismul.

10. Stimularea elevilor prin recompense atât pe cei care obtin rezultate foarte bune, cât si pe cei care înregistreaza o mai buna evolutie în plan scolar ( cazul elevilor cu rezultate scazute la învatatura).

11. Consolidarea pozitiei cadrelor militare întrucât aceasta categorie reprezinta un model pentru colegiul militar si constituie un bun factor motivant în alegerea carierei militare.

12. Organizarea de tabere militare gen ” cercetasi” cu prilejul carora elevi se pot familiariza cu activitatile specific militare.

Aceste recomandari au fost formulate si ca urmare a analizelor si studiilor efectuate pe parcursul anilor, precum si a discutiilor individuale si colective purtate cu elevi în cadrul orelor de consiliere si de orientare scolara si profesionala.

Anexa nr. 1
Data ANONIM!

CHESTIONAR


1. Cum apreciati perioada petrecuta pâna în prezent în colegiul militar liceal ?
a) satisfacatoare.
b) nesatisfacatoare.
2. Colegiul militar liceal a constituit pentru dvs. un prilej de:
a) dezvoltare personala;
b) pregatire pentru viata;
c) un factor motivant pentru alegerea carierei militare.
3. Cum apreciati profesia de ofiter ?
a) pozitiv.
b) negativ.
4. Care sunt principalele motive care v-ar determina sa alegeti o cariera militara ?
a) patriotism;
b) pozitie sociala;
c) siguranta serviciului;
d) dezvoltare individuala ( psihica si fizica);
e) curiozitate;
f) parte materiala;
g) altele——————————————–
5. Cum apreciati pregatirea scolara oferita de colegiul militar liceal, în vederea alegerii carierei militare, ca fiind:
a) foarte buna;
b) buna;
c) mai putin buna;
d) slaba.
6. Care este optiunea dvs. dupa absolvirea colegiului militar liceal ?
a) Academia Fortelor Terestre;
b) Academia Tehnica Militara;
c) Academia de Aviatie si Aparare Antiaeriana;
d) Institutul Medico-Militar;
e) scolile de Maistri Militari si Subofiteri;
f) Institutii civile;
g) Altele—————————————–
 Bibliografie

1. ” Profesiune si motivatie”, Ioan Capâlneanu, Edit. Militara 1976
2. ” Ancheta sociologica si sondaje de opinie”, I. Rotariu si P. Ilut, Edit. Polirom, Iasi, 1997
3. ” Introducere în psihologia contemporana”, Prof.( coordonator) dr. I. Radu, I. Drutu, V.Mare, M. Miclea, T.Podar, V. Preda , Edit. ,, Sincron” 1991

 


* Psiholog, U.M. 02525 Breza