Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

SISTEME ALE ORGANIZARII RETELEI COMERCIALE ÎN CADRUL

“S.C. BRAU UNION ROMANIA S.A.”

2.1. PREZENTAREA “S.C. BRAU UNION ROMANIA S.A.”

S.C. Brau Union Romania S.A., societate cu capital integral privat, s-a înfiintat în ianuarie 1998, ca subsidiara a celui mai important grup din industria berii din Austria – BBAG. Concernul austriac achizitionase anterior, în 1997, pachetele majoritare de actiuni ale fabricilor de bere Arbema S.A. Arad, Malbera S.A. Constanta si S.C. Bere Craiova. În prezent, Brau Union Romania dispune de sapte facilitati de productie, situate în Arad, Constanta, Craiova, Reghin, Bucuresti, Miercurea Ciuc si Hateg. Începând din anul 1997, când a fost achizitionata prima fabrica de bere, si pâna în prezent, peste 100 de milioane de dolari au fost investiti în România.
S.C. Brau Union Romania S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române, statutul si contractul societatii.
Obiectul de activitate al societatii consta în:
– fabricarea de bere;
– fabricarea maltului;
– îmbuteliere bere la sticle si butoaie;
– comert intermediar cu bere;
– comert cu ridicata sau cu amanuntul cu bere.
În relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau, în lipsa acestuia, de catre vicepresedintele sau cei împuterniciti în acest sens de catre director.
Membrii Consiliului de Administratie vor pune în aplicare orice act care este legat de administrarea societatii în interesul acesteia, în limitele conferite de lege.
S.C. Brau Union Romania S.A. este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), care decide asupra activitatii acesteia, asigurând strategia economica a societatii.
Adunarea Generala a Actionarilor alege membrii Consiliului de Administratie si Comisia de Cenzori, pe o perioada de patru ani, respectiv de trei ani.
Comisia de Cenzori formata din trei membri si trei membri supleanti (care vor înlocui în conditiile legii cenzorii titulari) va controla gestiunea societatii, activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor acesteia.
Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din trei membri: presedintele (care este si directorul societatii), vicepresedinte si un membru simplu.
Presedintele Consiliului de Administratie numeste un secretar al consiliului, fie din membrii Consiliului, fie din afara acestuia. Presedintele Consiliului de Administratie mai numeste:
– directorul comercial;
– inginerul sef;
– contabilul sef.
Consiliul de Administratie întocmeste organigrama societatii, care este aprobata apoi de Adunarea Generala a Actionarilor.
Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
Conform organigramei prezentate în figura 2.1., societatea are urmatoarea structura de productie:
– sectii de productie;
– ateliere de productie si întretinere;
– centrale pentru productia proprie si puncte de primire a agentului termic si a energiei electrice.
Activitatea în ateliere se desfasoara pe schimburi, fiecare unitate fiind condusa de un sef de sectie (sau atelier) ajutat în cadrul fiecarui schimb de inginerul tehnolog si maistru (seful formatiei de lucru).
În cadrul societatii sunt constituite urmatoarele sectii si ateliere:
-sectia malt: siloz – casa masinilor, înmuiere oarze, germinare, uscare malt;
-sectia laborator – cercetare;
-sectia fierbere;
-sectia fermentare I si captare CO2;
-sectia fermentare II;
-sectia filtrare si linistire bere;
-sectia îmbuteliere: îmbuteliere bere la sticla, îmbuteliere bere la butoi;
-ateliere întretinere si reparatii: mecanic, electric, AMC;
-centrala pentru producerea si distribuirea aerului si a agentului de racire;
-punctul de primire si distribuire a agentului termic.
Pentru asigurarea unei activitati corespunzatoare, societatea are si urmatoarele compartimente functionale:
-Biroul prognoze, organizare, personal, normare, salarizare, administrativ;
-Oficiul juridic;
-Biroul de cercetare – dezvoltare;
-Directia logistica;
-Compartimentul de marketing, aprovizionare, desfacere;
-Biroul contabilitate, preturi, financiar, încasari;


Figura 2.1.
Organigrama societatii “S.C. Brau Union Romania S.A.”La S.C. Brau Union Romania S.A., ca în toate celelalte întreprinderi, structura organizatorica este necesar sa fie privita din doua puncte de vedere si anume structura de productie si structura functionala.


Structura de productie este reprezentata de forma de organizare a procesului de productie. În cadrul S.C. Brau Union Romania S.A. operatiile tehnologice se desfasoara în cadrul sectiilor (dupa cum se prezinta în organigrama). Sectiile se subdivid la rândul lor în functie de volumul productiei în ateliere, iar acestea, la rândul lor, în formatii.
Structura functionala este reprezentata de sectorul administrativ, care are drep scop administrarea si conducerea întreprinderii în ansamblul sau si cuprinde o serie de organisme functionale (servicii, birouri).
Pentru a se ajunge la aceasta forma centralizata timp de mai multi ani s-au determinat masurile corecte, oportune si necesare prin care s-a încercat a nu se afecta activitateade baza , aplicând metode de comunicare mai ales formale deci, s-a întarit în special organizarea formala. Desi aceasta nu a presupus numai comunicarea interna de sus în jos, folosindu-se tot de metode formale, s-a adaugat si comunicarea interna de jos în sus care a avut un grad destul de ridicat de tehnicitate, pentru ca, în final, desi a dat impresia ca se doreste realizarea unui feed-back, dar si de construire a unei culturi organizationale bazata pe sentimentul valorii personale a angajatilor care apartin organizatiei, nu a reusit sa satisfaca si sa vina în sprijinul activitatilor prin care performanta si calitatea sa devina criterii de urgenta. Pe moment angajatii se preocupa mai mult de asimilarea noilor ordine si nu au devenit la rândul lor emitatori ai noilor valori din punct de vedere al organizarii.
Sistemul nou adoptat abunda în birocratie exprimata printr-o multitudine de proceduri care nu oriunde si oricând devin functionale. Viziunea este moderna, cu programe specializate dar, care nu sunt operationale pentru toata organizatia.
Desi în ultimul an s-a încercat, asa cum am subliniat mai devreme, si implicarea factorului uman, acesta a fost mai mult centrat pe apartenenta la organizatie mai ales prin prisma pozitiei pe piata si a rezultatelor, cu alte cuvinte pe îndeplinirea obiectivelor, care de multe ori s-au realizat cu sacrificii. Metodele de comunicare interna s-au bazat pe organizarea anumitor evenimente (conferinte nationale, evenimente speciale dar si ordinare: sedinte de comunicare – orizontal, sedinte de lucru – operative pe doua sau trei nivele, deplasari în teren), unde s-a accentuat comunicarea informala pe lânga cea formala. Aceasta (comunicarea informala) a devenit pozitiva, a eliminat zvonurile nereale si daunatoare, a permis crearea unui flux de comunicare mult mai dinamic nu numai pe orizontala cât si între subordonati si pozitiile ierarhice superioare. Aceste evenimente sunt complexe, incluzând în program si deconectarea salariatiilor. Succesul cel mai mare îl are comunicarea de marketing, care fiind vârful de lance al unei asemenea organizatii, a reusit o adaptare atât pe plan intern cât si extern. Datorita marcilor care reprezinta firma si definesc destul de mult cultura organizationala, modul în care acest departament reuseste sa-si comunice din ce în ce mai bine actiunile (promotiile) pe care le întreprinde conduce la succesul si îndeplinirea misiunii companiei. Daca acum un an implementarea unei promotii se facea ca “peste noapte”de sus în jos (maxim 1 – 2 zile), în ultimul an acestea au parcurs un plan bine definit ceea a condus la cunoasterea de catre toti promotorii, distribuiti pe întreg teritoriul national, a tehnicii actiunii. De multe ori au loc sedinte de instruire în care se discuta orice aspect, precum si problemele care se anticipeaza a aparea si modul în care acestea se vor contracara. Aceasta comunicare a devenit deosebit de importanta deoarece piata este din ce în ce mai pretentioasa si solicita actiuni din ce în ce mai inovatoare si complexe.
În aceasta structura si departamentul de productie se afla într-o permanenta schimbare deoarece retehnologizarea capacitatilor de productie este angrenata într-o strategie pe diferite termene, având loc chiar anticiparea pasilor urmatori înspre care se îndreapta întreg domeniul în cauza, datorita vitezei de dezvoltare a tehnologiilor si a diversificarii pietei.
Domeniul informatizarii este supus, la rândul sau, adaptarii standardelor moderne drept pentru care achizitionarea unor programe performante, care pot determina si mai ales prezenta în timp si spatiu situatiile de ansamblu, dar si pe componente, este liantul de baza în vederea fluidizarii comunicarii cu preponderenta interna atât de sus în jos, de jos în sus, cât si pe orizontala.
Din punct de vedere al culturii organizationale, se încearca impunerea unor limbaje specializate, a unor reguli de comportament ale organizatiei, diferentierea ca marime a acesteia si, nu în ultimul rând, constientizarea respectului fata de valorile companiei (renumele acesteia, sigla, marcile), fata de cultura definita de tip “Sarcina”, care include raporturile dintre autoritate – putere – responsabilitate si raspundere, fapt bine difuzat prin specializarea manageriala, prin sistemul de recompense adoptat, competitiv, crearea unui spirit de echipa, dinamism, abilitati de negociere, analiza, comunicare buna si, nu în ultimul rând, obiectivul cel mai important – eficienta.
Departamentul financiar se afla în schimbari ca urmare a schimbarilor interioare, dar si a schimbarilor economice nationale. Acest departament financiar, prin intermediul celor responsabili, este informat, poate, cu si mai multa atentie asupra oricaror modificari aparute, fiind unul din compartimentele unde se finalizeaza activitatea si care poate da fotografia reala a sanatatii organizatiei si pe baza carora se poate planifica mai departe ansamblul de decizii si control.
Oamenii sau resursele umane, o componenta importanta a organizatiei, care în mod obligatoriu se articuleaza tuturor schimbarilor pe care le-am enumerat în structura, au fost cei care au suportat nu numai fizic, ci si psihic, social aceste schimbari. Adaptarea la noile cerinte a însemnat un efort deosebit mai ales în ceea ce priveste schimbarea atitudinii atât fata de organizatie, cât si fata de mediu. În urma acestui proces de selectie, fie impusa, fie naturala, au devenit din ce în ce mai specializati, mai performanti, dinamici, pregatiti pentru a percepe schimbarea ca fiind un proces natural, evolutiv.
Misiunea organizatiei, per ansamblu, în ultimul an este aceea de a se mentine “numarul 1 pe piata produselor în care activeaza în România”.
Fiind vorba de produse de consum, aceasta misiune se poate transpune în urmatoarele elemente:
1. cea mai buna cota de piata: informari pe directia de comunicare de sus în jos, prin prezentarea studiilor de piata întocmite de firma specializata în cadrul fiecarei sedinte a tuturor departamentelor;
2. cresterea volumului de vânzari: prezentarea cu preponderenta în forma grafica si tabelara a situatiilor volumului de vânzari la zi, dar si situatii comparative;
3. exigenta din punct de vedere al calitatii produselor: urmarirea respectarii parametrilor optimi de fabricatie a produselor;
4. cresterea notorietatii marcilor, lansare de noi produse: prezentarea planului de marketing al fiecarei marci;
5. obtinerea unui profit mai mare decât cel din anii anteriori: planificarea procentului de crestere în functie de potentialul si resursele de care se va dispune.
În principiu, misiunea organizatiei nu a suferit schimbari care sa necesite un plan de actiune diferit fata de anii anteriori.
Biroul “MARKETING”, înfiintat în anul 1995, are menirea de a sustine prin mijloace moderne sectorul de desfacere bere; este o “punte de legatura” între fabrica si mediul extern care formeaza piata berii.
Pentru a se asigura bunul mers, s-a rationalizat activitatea de desfacere prin: asigurarea acoperirii productiei cu contracte (contracte care se încheie în perioada de iarna pentru anul care vine), arondarea beneficiarilor în functie de cantitatile contractate, de zone etc. (la fabrica sau la unul dintre depozitele fabricilor), urmarirea riguroasa a respectarii contractelor, asigurarea cu materiale promotionale care sa pastreze vie imaginea fabricilor de bere în rândul consumatorilor, strategii si tehnici adecvate de vânzare etc.
Gratie politicii de marketing, produsele sunt prezente pe întreg teritoriul tarii, urmând a se face eforturi pentru mentinerea cotei de piata si chiar cresterea acesteia.
Tot în cadrul biroului “MARKETING” functioneaza si serviciul tehnic de întretinere echipamente de racire a berii, serviciu operativ dotat cu un laborator specializat pentru activitatea de service si având mijloace de transport la dispozitie pentru deplasari în timp util.