Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Comandor dr. psiholog Constantin Edmond CRACSNER
psiholog principal drd. Claudia DANILIUC,
maior psiholog drd. Ioan Sorin ROSU

I. Introducere

Scopul fundamental al selectiei psihologice – asigurarea resursei umane corespunzator cerintelor mediului militar – a determinat organizarea unui sistem structurat pe etape si pe categorii profesionale. La nivelul M.Ap.N., un rol fundamental în organizarea si gestionarea sistemului de selectie revine Sectiei de Psihologie, care se instituie ca for metodologic (prin elaborarea de norme, reguli, instructiuni, metodologii), având, totodata, rol de coordonare, îndrumare si control.


Acesta lucrare îsi propune sa prezinte situatia examinarilor psihologice de selectie efectuate în anul 2004, pe etape si categorii profesionale, în fiecare centru militar, în parte si pe ansamblu în armata, considerând drept indicator al activitatii psihologice analiza produselor muncii.


Având în vedere ca în compunerea sistemului de selectie o mare parte din componente sunt de natura executorie, am considerat oportun sa va comunicam, în primul rând, aspectele legate de examinarile psihologice.


Concluziile privind modul de functionare a sistemului, în conformitate cu normativele, reglementarile, metodologiile si dispozitiile forului profesional, vor face obiectul unei prezentari ulterioare, folosind ca surse de referinta: controalele efectuate în anul 2004; evaluarile de cunostinte profesionale; examenele de specialist de clasa; rapoartele de activitate ale psihologilor din centrele militare pentru anul 2004, precum si seminariile organizate cu ocazia convocarilor de specialitate din luna februarie 2005.

II. Obiective


Lucrarea prezinta situatia de fapt, amanuntita si exacta, a examinarilor psihologice efectuate în centrele militare în anul 2004 si are în vedere doua mari directii:
1. Corelarea tipurilor si cantitatii de sarcini cu resursele umane (specializate – psihologi si nespecializate – auxiliare) de executie alocate.
2. Proiectarea ulterioara de sisteme de selectie integrale si integrate, plecând de la examinarile care se efectueaza în acest moment si care constituie indicatorul numeric fundamental si fundamentat.

III. Categorii de examinari

Majoritatea activitatilor desfasurate de psihologi, în cadrul centrului militar, sunt executorii si constau în examene efectuate:
– tinerilor la recrutare;
– recrutilor la încorporare;
– tinerilor sau recrutilor, în vederea stabilirii coeficientului de inteligenta;
– absolventilor de învatamânt superior, pentru efectuarea stagiului militar cu termen redus;
– rezervistilor, pentru înaintarea în grad;
– candidatilor, în vederea angajarii cu contract;
– militarilor angajati cu contract, în vederea reînnoirii contractului.


Resursa umana specializata (psihologi) executa activitati specifice, plecând de la administrarea probelor, corectarea foilor de raspuns si pâna la analiza si interpretarea rezultatelor si stabilirea avizului psihologic, dar si nespecifice, tinând de organizarea examenului, asigurarea suportului material si a conditiilor de examinare, realizarea bazei de date etc.


Resursa umana specializata este utilizata în conformitate cu „Conceptia privind activitatea de selectie, cunoastere si asistenta psihologica în Armata României”, aprobata de seful Statului Major General cu nr. 274/ 25.02.2002 în „Dispozitia privind masurile ce se iau pentru perfectionarea sistemului de selectie, cunoastere si asistenta psihologica în armata.” (SMG 14/ 1.03.2002) si cu „Atributiile psihologilor de la centrele militare judetene, municipale, de sector”, aprobate de adjunctul sefului Statului Major General cu numarul 592/13.07.1998.


Resursa umana nespecializata (auxiliara), care nu exista în prezent, ar trebui utilizata pentru secventele cu grad scazut de dificultate (supraveghere, corectare, asigurarea de materiale pentru examen) si care nu necesita calificare sau specializare în psihologie.


În prezent, situatia personalului angajat în centrele militare, pentru a desfasura activitati de selectie psihologica, se prezinta astfel:
 

    Tip de personalCorpuriSpecializat(psihologi)Nespecializat(auxiliar)
C1AT350
C4AT290
Total640


Alocarea resursei umane (specializata sau nu) trebuie privita în corelatie cu activitatile functionale necesare si suficiente îndeplinirii atributiilor profesionale.
 

IV. Analiza

Prezentam, în continuare, situatia numerica a examinarilor psihologice efectuate de cei 64 de specialisti, numai în anul 2004, pe categorii de personal/tipuri de activitati.

A. Militari în termen

Aceasta categorie comporta doua tipuri de examinari: cele realizate cu ocazia recrutarii si cele efectuate în vederea încorporarii.
Baza metodologica pentru efectuarea acestor examinari este reprezentata de „Reguli pentru examinarea psihologica în vederea repartitiei pe arme si unitati militare a tinerilor la recrutare si a recrutilor la încorporare” aprobate de loctiitorul sefului Statului Major General cu nr.114/ 06.02.1998.

A 1. Examinari efectuate în vederea recrutarii

Pentru a evidentia volumul imens de munca, accentuam ca în fiecare din centrele militare Arges, Brasov, Constanta, Gorj, Prahova, Bihor, Cluj, Iasi, Satu-Mare si Timis s-au înregistrat peste 4000 de examinari, în acest scop. Raportarea la numarul de psihologi angajati sa efectueze aceste examinari este si mai sugestiva, astfel: în 32 de centre militare sunt alocati mai mult de 2000 de subiecti unui psiholog.
Examinarile efectuate la recrutare se prezinta ca în tabelul urmator, pentru fiecare centru militar si corp de armata, în parte.

Centre militareRECRUTARETotal recrutareNr. psihologiSubiecţi/ psiholog
Grup valoric
012
SECTOR 1799304186128911289
SECTOR 219831410522391513915
SECTOR 36061112550226812268
SECTOR 513511012764312713127
SECTOR 6884753507214412144
BUCUREŞTI1342777686280512805
ARGES20081332928426822134
BRASOV198611081016411022055
BRAILA666710998237412374
Centre militareRECRUTARETotal recrutareNr. psihologiSubiecţi/ psiholog
Grup valoric
012
BUZAU9431152989308413084
CALARASI311840414156511565
CONSTANTA23831408696448722244
COVASNA665410617169211692
DAMBOVITA127410661276361621808
DOLJ15831128837354821774
GALATI151810501062363021815
GIURGIU646601797204412044
GORJ15931600930412314123
IALOMITA879536621203612036
ILFOV717663345172511725
MEHEDINTI987717316202012020
OLT1248862986309621548
PRAHOVA112717892078499422497
TELEORMAN1256569588241312413
TULCEA728462619180911809
VALCEA1072958679270912709
VRANCEA827662485197411974
C1AT31382249912049276865352196
ALBA1536910999344513445
ARAD1160631838262912629
BACAU14219981538395721979
BIHOR20831277645400522003
BISTRITA NASAUD578596784195811958
BOTOSANI9388101133288112881
CARAS SEVERIN1027760613240012400
CLUJ218219192316641723209
HARGHITA1019539660221812218
HUNEDOARA13351131846331213312
IASI173513491747483122416
MARAMURES100210001119312121561
MURES13588621389360921805
NEAMT8521451809311221556
SATU-MARE20831277645400514005
SALAJ637403560160011600
SIBIU1313800993310613106
SUCEAVA16571150907371421857
TIMIS21631254879429622148
VASLUI1044797636247712477
C4AT27123199142005667093292314
TOTAL585054490640550143958642249


Rezulta, numai pentru acest tip de activitate, o medie de 2196 examinari/psiholog pentru C1AT, 2314 examinari /psiholog pentru C4AT si 2249 examinari/psiholog, ca medie pentru toate centrele militare.

A.2. Examinari efectuate recrutilor la încorporare

Cele mai numeroase examinari s-au efectuat în centrele militare Dâmbovita, Cluj si Maramures, fiecare cu peste 4000 de examinari. Asemanator situatiei examinarilor realizate la recrutare, si pentru încorporare constatam ca, în 10 centre militare, unui psiholog îi revin peste 2000 de examinari.
 

Centre militareÎNCORPORARETotalîncorporare Nr. psihologiSubiecţi/psiholog
Grup valoric
012
SECTOR 12613142468211821
SECTOR 2500410194110411104
SECTOR 37901162720267212672
SECTOR 53583531778881888
SECTOR 6402277331101011010
BUCUREŞTI3223453069731973
ARGES10551613758342621713
BRASOV117710981098337321686,5
BRAILA618540688184611846
BUZAU810642516196811968
CALARASI330667288128511285
CONSTANTA1345619341230521152,5
COVASNA3053232058331833
DAMBOVITA315541851471881124406
DOLJ963967384231421157
GALATI1956671631325821629
GIURGIU9188381726348213482
GORJ766439146135111351
IALOMITA470229157141714
ILFOV7181226447239112391
MEHEDINTI555284178561856
OLT1103989819291121455,5
PRAHOVA12161624326316621583
TELEORMAN1051264141145611456
TULCEA4052172278491849
VALCEA639714257161011610
VRANCEA4393861029271927
C1AT22627213961257756600351617
ALBA5312522139961996
ARAD505388275116811168
BACAU7017351129256521283
BIHOR57549612111922596
BISTRITA NASAUD224338546161616
BOTOSANI684794627210512105
CARAS SEVERIN482336219103711037
CLUJ160015261490461622308
HARGHITA4282772369411941
HUNEDOARA1175953335246312463
IASI11301735509337421687
MARAMURES146817872681593622968
MURES50253481218482924
NEAMT13251701323334921675
SATU-MARE575496121119211192
SALAJ2922421967301730
SIBIU123811241347370913709
SUCEAVA73445818313752687,5
TIMIS39319814873923670
VASLUI10121217935316413164
C4AT15574155871195443115291487
TOTAL38201369842453399715641558


Numai pentru acest tip de activitate, rezulta o medie de 1617 examinari /psiholog pentru C1AT, 1487 examinari /psiholog pentru C4AT si 1558 examinari/psiholog în medie pentru toate centrele militare.

Specificitate

Examenul psihologic efectuat la recrutare reprezinta prima etapa a selectiei pentru intrarea în sistemul militar. Din aceasta cauza, trebuie acordata o importanta majora întregului demers care conduce catre un aviz. Pentru o diagnosticare corecta se impune cu necesitate realizarea interviului psihologic cu fiecare candidat în parte.
În realitate, din cauza dimensionarii temporale a examenului, rezultata din restrictionarile de ordin organizatoric ale întregului flux de examinare (medicala, psihologica etc.), interviul psihologic nu se realizeaza în conditii optime sau nu se realizeaza deloc.
În concluzie, conditia metodologica de realizare a interviului nu se poate respecta, ceea ce are implicatii deosebite asupra deciziei, întrucât lipsa interviului psihologic conduce la multe erori de diagnoza psihologica.
Situatia, în cazul examinarilor psihologice efectuate cu ocazia încorporarii, este similara, ca premise teoretice si ca posibilitate de aplicare în practica, celei de la recrutare.

 

Corpuri de Armată TeritorialeTotal recrut.Subiecţi/psihologTotalîncorporare Subiecţi/psihologTOTALNr. psih.Subiecţi/psiholog
C1AT768652196566001617133465353813
C4AT670932314431151487110208293800
TOTAL1439582249997151558243673643807


În tabelul de mai sus, pentru o imagine de ansamblu, prezentam situatia centralizatoare a examinarilor psihologice efectuate la recrutare si încorporare, precum si numarul de subiecti alocati unui psiholog.

A.3. Examinari efectuate pentru stabilirea coeficientului de inteligenta

Aceste examinari reprezinta expertiza psihologica realizata acelor tineri care, în urma examenului psihologic colectiv la recrutare, au fost încadrati la proba de nivel mintal în grupul valoric 2 (sub 20 note brute), situatie în care, pentru formularea diagnosticului de catre comisia de expertiza medico-militara, este necesara determinarea coeficientului de inteligenta.
Baza metodologica pentru efectuarea acestei expertize este “Metodologia pentru stabilirea coeficientului de inteligenta” aprobata de adjunctul sefului Statului Major General cu numarul 1294/06.12.2001.
În fiecare dintre centrele militare Brasov, Braila, Dolj, Gorj, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Botosani, Iasi, Maramures, Mures au fost expertizati mai mult de 200 de tineri. Raportarea la numarul de psihologi din fiecare centru, care executa acest tip de activitate, conduce la cresterea numarului de centre evidentiate la 17.

 

Centre militareExaminaţi pentru stabilirea QINr.psihologiSubiecţi/psiholog
SECTOR 110110
SECTOR 247147
SECTOR 3818
SECTOR 5010
SECTOR 6414
BUCUREŞTI010
ARGES153277
BRASOV3112156
BRAILA4981498
BUZAU56156
CALARASI46146
CONSTANTA23212
COVASNA1171117
DAMBOVITA64232
DOLJ2482124
GALATI129265
GIURGIU51151
GORJ2741274
IALOMITA3201320
ILFOV27127
MEHEDINTI50150
OLT2002100
PRAHOVA3102155
TELEORMAN3531353
TULCEA34134
VALCEA010
VRANCEA3891389
C1AT372235106
ALBA81181
ARAD32132
BACAU73237
BIHOR173287
BISTRITA NASAUD3801380
BOTOSANI6291629
CARAS SEVERIN1631163
CLUJ1528
HARGHITA15115
HUNEDOARA99199
IASI2572129
MARAMURES2832142
MURES3662183
NEAMT45223
SATU-MARE1731173
SALAJ1231123
SIBIU58158
SUCEAVA89245
TIMIS52226
VASLUI24124
C4AT313029108
TOTAL685264107


Se constata, raportat la numarul de psihologi, o medie de 106 expertize/psiholog pe C1AT, 108 expertize/psiholog pe C4AT si 107 expertize/psiholog pe cele doua corpuri, în total.

Specificitate

Expertiza psihologica efectuata, în vederea determinarii coeficientului de inteligenta al tinerilor, se executa de catre psihologii încadrati în centrele militare prin preluarea acestui segment de activitate de la psihologii încadrati în sectiile/cabinetele de psihiatrie ale spitalelor militare.
Aceasta activitate se planifica, se organizeaza si se desfasoara într-o perioada care nu trebuie sa se suprapuna cu activitatile specifice de recrutare/încorporare, angajare, prelungire de contract.
Metodologia respecta prevederile normelor de evaluare care stabilesc expertizele la 3subiecti/zi, în conditiile în care psihologul trebuie sa examineze individual fiecare subiect programat, într-un timp mediu de 90 – 120 minute. Datele rezultate în urma examenului individual se completeaza, în mod obligatoriu, cu date provenite din anchete sociale, fise medicale ale copilului, fise psihopedagogice etc., ceea ce presupune o activitate intensa si sustinuta de colectare a informatiilor respective, în conditiile în care, în centrele militare, nu exista personal destinat acestei activitati.

B. Examinarea tinerilor pentru încorporarea cu termen redus si a rezervistilor

Aceasta activitate se desfasoara în baza “Metodologiei de examinare si selectie psihologica a absolventilor institutiilor de învatamânt superior civil pentru îndeplinirea serviciului militar cu termen redus în institutiile militare de învatamânt sau în unitatile operative ale armatei si pentru înaintarea în grad a ofiterilor/subofiterilor în rezerva” aprobata de adjunctul sefului Statului Major General cu numarul 1295/06.12.2001.
Comparativ, rezultatele pe cele doua corpuri de armata se prezinta astfel:
 

Centre militareM.t.r.TotalmtrÎnaintări în gradTotal examinări rezerviştiNr. psihologiSubiecţi/psiholog
Curs formareUnităţi operative
OfiţeriSubofiţeri
SECTOR 1141435824202421242
SECTOR 24022421041042081208
SECTOR 3456532142872291229
SECTOR 5624545152572091209
SECTOR 67433130237582951295
BUCUREŞTI391539931112041204
ARGES116991864011875882294
BRASOV81421512745458192409
BRAILA00390390904801480
BUZAU744141156512071207
CALARASI2359371552152
CONSTANTA48435214346189294
COVASNA5916580711511151
DAMBOVITA4347123213382512125
DOLJ9345431813184292
GALATI4 10510912121265
GIURGIU20221431558158
GORJ47459718901891189
IALOMITA20 25452469169
ILFOV2111739645145
MEHEDINTI59144771895195
OLT313921260126263
PRAHOVA21002190111255
TELEORMAN9977121297333301330
TULCEA283859125181431143
VALCEA93112119324213451345
VRANCEA2723867461131113
C1AT1408855204443071746605335173
ALBA1492245045145
ARAD76393615191601160
BACAU554112221852232111
BIHOR2256188593246
BISTRITA NASAUD1052237037137
BOTOSANI5530791641052691269
CARAS SEVERIN20050119369 3691369
CLUJ8030711810181290
HARGHITA14155786086186
HUNEDOARA17112856056156
IASI624876186322182109
MARAMURES41192282082241
MURES9015248272407242362
NEAMT32253390090245
SATU-MARE2256188593193
SALAJ163928028128
SIBIU119997529302931293
SUCEAVA39104060100250
TIMIS10221221450145273
VASLUI11233461157157
C4AT107761014303117232334929115
TOTAL24851465347474241978940264147


Se remarca centrele militare Arges, Brasov, Braila, Mures, unde s-au realizat peste 400 de examinari ale rezervistilor. Luând în calcul numarul de examinari din aceasta categorie, care revine unui psiholog, sunt 16 centre militare cu peste 200 examinari. Pe cele doua corpuri de armata se înregistreaza o medie de 173 examinari/psiholog pentru C1AT, 115 examinari/psiholog pentru C4AT si 147 examinari/psiholog, în medie, pentru toata tara.

Specificitate

Având în vedere importanta pregatirii rezervei de cadre militare si posibilitatea utilizarii tehnicilor de instruire similare cu cele incluse în programele de pregatire ale cadrelor active, selectia psihologica devine o etapa esentiala. În acest sens, metodologia elaborata este complexa, adecvata, însa, la fel ca în cazul militarilor angajati pe baza de contract, necesita alocarea unui timp mai mare pentru aplicare, corectare si interpretare.
Din aceleasi perspective – teoretice si organizatorice – a fost conceputa si se aplica metodologia pentru înaintarea în grad, în raport de nivelul de pregatire scolara a rezervistului.

C. Examinarea psihologica a militarilor cu contract

Categoria profesionala reprezentata de militarii angajati cu contract efectueaza examinari psihologice atât la intrarea în sistem (la angajare), cât si cu ocazia reînnoirii contractului de angajare (anual, la doi sau trei ani, în functie de contract).
“Metodologia de examinare psihologica a militarilor angajati pe baza de contract” aprobata de seful Statului Major General cu numarul S.M.G. 6 din 22.01.2004, constituie baza legala a efectuarii acestor examinari.
Situatia examinarilor efectuate în anul 2004 pentru aceasta categorie se prezinta astfel:
 

Centre militareTineri pentru angajareM.a.c. pentru reînnoirea contractuluiTotalexaminări m.a.c.Nr.psihologiSubiecţi/psiholog
SECTOR 151321371137
SECTOR 2 1010110
SECTOR 372919
SECTOR 5842393231323
SECTOR 600010
BUCUREŞTI41923123
ARGES1067678732437
BRASOV65148511362568
BRAILA698661135911359
BUZAU2766949701970
CALARASI471161631163
CONSTANTA27461488423422117
COVASNA295079179
DAMBOVITA632012642132
DOLJ464474932247
GALATI454364812241
GIURGIU551391941194
GORJ221091311131
IALOMITA354681181
ILFOV293463751375
MEHEDINTI51116116
OLT30101131266
PRAHOVA1232683912196
TELEORMAN04414
TULCEA7341849181918
VALCEA15657157
VRANCEA496867351735
C1AT589076971358735388
ALBA361992351235
ARAD322082401240
BACAU881752632132
BIHOR30111141271
BISTRITA NASAUD1206197391739
BOTOSANI9716116
CARAS SEVERIN26567167
CLUJ371141617872894
HARGHITA93746146
HUNEDOARA01011011101
IASI42125167284
MARAMURES03232216
MURES1652674322216
NEAMŢ04949225
SATU-MARE301111411141
SĂLAJ01717117
SIBIU16871031103
SUCEAVA133548224
TIMIŞ4362105253
VASLUI2601864461446
C4AT12663909517529178
TOTAL7156116061876264293


Din analiza numarului examinarilor pentru categoria reprezentata de militarii angajati cu contract se remarca centrele militare Arges, Brasov, Braila, Buzau, Constanta, Tulcea, Vrancea, Bistrita-Nasaud, Cluj cu peste 700 de examinari. Media de examinari pe psiholog este de 388 pentru C1AT, 178 pentru C4AT si 293 pentru toate centrele militare.

Specificitate

Odata cu aprobarea metodologiei în anul 2004, în urma efortului de doi ani (2002-2003) de realizare a acesteia, a fost adoptat un nou concept de selectie psihologica integrata, concept absolut necesar din perspectiva profesionalizarii institutiei militare.
Metodologia de examinare psihologica are în componenta elemente de informare care urmaresc firul logic si cronologic al etapelor ce constituie istoria personala a tânarului examinat. Cunoasterea particularitatilor psihologice ale militarilor angajati pe baza de contract debuteaza cu examenul psihologic de la recrutare-încorporare, continua cu examenul de selectie în vederea angajarii ca militar profesionist si se prelungeste pe întreaga perioada a activitatii sale profesionale. În acest context, se impune valorificarea sistemica a informatiilor relevante anterioare momentului selectiei: adaptarea/integrarea sociala, datele provenind din examenele psihologice precedente, evaluarile si aprecierile comandantilor din timpul stagiului militar, precum si altele asemanatoare.
Alaturi de setul de aspecte pozitive aduse de conceptia acestei metodologii se afla totusi si dezavantajul reprezentat de nevoia unui timp mare alocat pentru corelarea rezultatelor actuale cu cele anterioare, pentru receptia si interpretarea informatiilor/documentelor provenite din activitatea de asistenta psihologica (recomandari, fisa de evidenta tip AB, fisa cu aprecierile obtinute de m.a.c. si completata de catre comandantul nemijlocit, foi matricole).

V. Concluzii

Numarul total de subiecti examinati în cele 47 de centre militare în anul 2004, respectiv 278.689, exprima de la sine situatia de fapt. În medie, revine fiecarui psiholog un numar de 4355 examinari si fiecarui centru militar un numar de 6058 examinari.
 

Corpuri de Armată TeritorialeNumar examinari 2004
C1AT156827
C4AT121862
TOTAL278689


Numarul variabil de subiecti pe zi, scopurile diverse pentru care se solicita examinare psihologica (recrutare, încorporare, calcularea coeficientului de inteligenta, înaintare în grad, angajare, prelungire de contract), precum si imposibilitatea, în fapt, de a repartiza uniform aceste examinari, accentueaza si mai mult situatia alarmanta în care se afla atât psihologul, cât si centrul militar. Numarul efectiv de zile lucratoare într-un an (aproximativ 225, fara sâmbete, duminici, sarbatori legale, concedii) si normele europene în vigoare, care reglementeaza numarul de examinari la aproximativ 1500 pe an/psiholog, conduc, împreuna, la redimensionarea numarului de psihologi angajati în centrele militare.


Plecând de la numarul total de examinari efectuate într-un centru militar si alocând fiecarui subiect examinat minim 15 minute pentru realizarea interviului, rezulta un numar foarte mare de zile (aproximativ 135 zile lucratoare) în care ar trebui efectuate numai interviuri, ca etapa a examenului psihologic, ceea ce este imposibil.


Implicatiile activitatilor de selectie asupra functionarii sistemului militar în ansamblu, concluziile care reies din diferite rapoarte si informari ale comandantilor cu privire la consecintele unui act valoros de selectie si, mai ales, concluziile raportului de control efectuat în anul 2005 de catre Inspectoratul Ministerului Apararii Nationale, unde se relateaza despre experientele negative ale externalizarii serviciilor de mentenanta (costuri ridicate fara cresteri semnificative de ordin calitativ), ne conduc spre o idee fundamentala: necesitatea perfectionarii actualului sistem de selectie si valorificarea experientei acestuia.


Perspectiva, dar si realitatea creata prin redimensionarea armatei, au condus la proiectarea de noi sisteme de selectie, în general plecând de la cifre mici, când, în fapt, numarul de subiecti pentru selectia psihologica nu a scazut si nici prognoza nu este una favorabila acestei conceptii. Ca argument putem considera faptul ca, desi numarul de locuri a scazut, aceasta nu înseamna automat ca si candidatii vor fi mai putin numerosi.


Comparatia cu alte structuri sau componente specializate în selectia psihologica (M.Ap.N. – Centrele Zonale de Selectie si Orientare, M.A.I. – Centrul de Psihosociologie, S.P.P. etc.) ne ofera, de asemenea, perspectiva imperioasei luari de masuri cu privire la redimensionarea compartimentelor de selectie psihologica din centrele militare.


Însa, având în vedere evolutia si perspectivele dezvoltarii Armatei Române, obligatiile asumate si, mai ales, profesionalizarea armatei, pâna la redimensionarea structurala a sistemului militar, apreciem ca se impune cu necesitate adoptarea unui set de masuri, unele care decurg din întreaga expunere prezentata, dar si unele care nu au fost amintite, dar au importanta în întreaga arhitectura a sistemului de selectie psihologica în M.Ap. N.

VI. Masuri

a) Redimensionarea compartimentelor de selectie din centrele militare, în principal, prin angajari, eventual cu sprijinul consiliilor locale, pe perioada determinata de 2 ani (pâna în 2007), de psihologi de pe piata fortei de munca civila.
Necesarul de personal specializat (psihologi), care sa desfasoare activitatile de selectie este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Centre militareTotal examinări efectuate pentru toate categoriileNr. psihologiSubiecţi/psihologactualmenteNecesar nr psihologi pt angajareTotalpsihologiîn viitorNr. subiecţi/ psihologîn viitor
SECTOR 1249912499 12499
SECTOR 2528415284231761
SECTOR 3518615186231729
SECTOR 5454714547231516
SECTOR 6345313453121727
BUCUREŞTI400514005122003
ARGES930824654351862
BRASOV974924875351950
BRAILA655716557232186
BUZAU628516285132095
CALARASI311113111121556
CONSTANTA1123825619461873
COVASNA287212872121436
DAMBOVITA1300626503462168
DOLJ678723394241697
GALATI761923810241905
GIURGIU582915829231943
GORJ606816068232023
IALOMITA322013220121610
ILFOV456314563231521
MEHEDINTI303713037121519
OLT646423232132155
PRAHOVA897224486461495
TELEORMAN455614556231519
TULCEA375313753121877
VALCEA472114721231574
VRANCEA413814138122069
C1AT15682735448151861824
ALBA480214802231601
ARAD422914229122115
BACAU708123541241770
BIHOR560422802131868
BISTRITA NASAUD373013730121865
BOTOSANI590015900231967
CARAS SEVERIN403614036122018
CLUJ1301626508462169
HARGHITA330613306121653
HUNEDOARA603116031232010
IASI884724424351769
MARAMURES945424727351891
MURES697923490241745
NEAMT664523323241661
SATU-MARE560415604231868
SALAJ249812498121249
SIBIU726917269341817
SUCEAVA532622663131775
TIMIS53372266922669
VASLUI616816168232056
C4AT12186229420236651875
TOTAL278689644355871511846În acest mod pot fi eliminate situatiile limita, fara iesire, generatoare de disfunctionalitati, apropiindu-ne, totodata, de normele europene care prevad 1500 subiecti asistati pe an.
b) Alocarea de resursa umana nespecializata (personal auxiliar), respectiv un militar în termen, militar în termen redus sau militar angajat cu contract, pentru fiecare centru militar, în vederea executarii operatiunilor necalificate sau usor de asimilat (efectuarea prezentei, distribuirea materialelor pentru examinare, asistarea la supraveghere, introducerea datelor în bazele informatizate de evidenta etc.) – 47 militari în termen/militari în termen redus sau militari angajati pe baza de contract constituie necesarul pentru aceasta etapa;
c) Instruirea tuturor psihologilor care au fost încadrati înainte de intrarea în vigoare a actualei metodologii de angajare a psihologilor în M.Ap.N., precum si a celor care au fost angajati ulterior, dar nu au respectat cerinta de a participa la o instruire la Sectia de Psihologie. Aceste activitati ar urma sa se desfasoare în perioada urmatoare, timp de trei zile pentru fiecare CAT, dupa o punere de acord în prealabil cu comandamentele acestora.
d) Instruirea psihologilor, în regim de urgenta, în utilizarea calculatoarelor, eventual prin structuri locale de informatica.
e) Dotarea cabinetelor de psihologie cu calculatoare.
f) Amenajarea salilor de examinare astfel încât sa corespunda normelor europene în vigoare (sali de examinare proprii, dotate cu mobilier corespunzator, bine iluminate si aerisite);
g) Dimensionarea normelor de lucru astfel încât sa nu revina unui psiholog mai mult de 1500 de examinari curente pe an, la care se vor adauga examinarile pentru terti – în baza contractelor de prestari servicii, alte sarcini din domeniul cercetarii aplicative ori de sprijinire a masurilor manageriale, dar care sa nu depaseasca 200 de examinari pe an. 


* Sectia de Psihologie a Statului Major General