Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Psiholog Radu DIACONESCU, psiholog Valentina BANU

REZUMAT

Materialul prezinta pe larg:
– continutul testului situational, necesitatea elaborarii acestuia, utilitatea acestuia, principalele dimensiuni urmarite;
– modul de notare si interpretare a rezultatelor; continutul psihologic al profilului realizat prin intermediul testului situational pentru fiecare candidat în parte;
– valoarea predictiva a rezultatelor.
În partea a doua a materialului sunt prezentate pe scurt principalele teorii privind determinismul comportamentului si propriul nostru punct de vedere referitor la acestea, pentru ca apoi sa dezvoltam ideea implementarii unei forme noi a testului situational, o varianta ipotetica cu o valoare predictiva mare, mai ales pentru situatiile critice conflictuale în care pot fi implicate viitoarele cadre militare.
Consideram ca un test care sa permita observarea si evaluarea comportamentului în cele trei ipostaze situational, psihologic si fiziologic, ar fi extrem de utila în descrierea si prognosticarea reactiilor comportamentale.

Cuvinte cheie: ” situational”, “profil psihologic “, ” variabila fiziologica”.I. Evaluarea psihocomportamentala prin intermediul testului situational, valoarea predictiva a rezultatelor obtinute.

1. Testul situational aplicat în sistemul de selectie a candidatilor ce opteaza pentru o cariera militara este o proba relativ noua, având un istoric de aproximativ 5 ani. În aceasta perioada testul a fost aplicat experimental, transformat si perfectionat devenind în anul 2003 instrument cu rol de decizie în selectia candidatilor ce opteaza pentru învatamântul militar superior.
În momentul de fata testul este aplicat si altei categorii, respectiv, militarilor angajati pe baza de contract, ce vin la selectie pentru cursurile de formare subofiteri pe filiera indirecta.

2. Prin testul situational urmarim în general surprinderea si masurarea “Potentialului de lider” deci, nu a calitatii de lider “format” sau trasaturi de personalitate cristalizate în aceasta directie, ci doar acele însusiri personale care, prin educatie militara, prin experientele specifice mediului militar, sa contureze în viitor un lider eficient.
Testul situational este alcatuit din doua probe, ambele vizând în general aceleasi aspecte comportamentale dar în contexte situationale diferite.


Prima proba, “Proba teoretica” consta în rezolvarea într-un plan ideativ, virtual, a unei misiuni cu caracter de grup, urmarindu-se posibilitatile candidatilor de a organiza, de a planifica, de a se impune, de a-si asuma anumite responsabilitati etc.


Cea de a doua proba “Proba practica” consta tot în realizarea unei sarcini de grup, dar de data aceasta într-un plan practic, actional, mult mai dinamic, accentul cazând pe declansarea si evaluarea unor stari emotionale critice, urmarindu-se în special capacitatea de autocontrol, de stapânire de sine în situatii conflictuale.
Pe parcursul celor doua probe evaluatorii au sarcini precise, pe de o parte de a crea situatii tensionante conform unui plan metodologic clar stabilit, iar pe de alta parte de a nota comportamentele semnificative în directia urmarita, a semnalarii prezentei sau absentei potentialului de lider.


Activitatea de evaluare se desfasoara conform unei fise de observatie în care sunt trecuti indicatorii comportamentali specifici dimensiunilor urmarite.


Fisa de observatie este practica, operationala, permite o notare usoara dar interpretarea rezultatelor se realizeaza pe baza “Ghidului de observare si notare ” special elaborat în metodologia testului situational.


Testul situational permite realizarea unor profiluri diferentiatorii ce se alcatuiesc în functie de notele obtinute la dimensiunile urmarite. Prezentam în continuare profilurile extreme, adica situatiile de “respins”, fara nici o dimensiune îndeplinita si cele de “admis” cu un posibil “maxim” de dimensiuni îndeplinite:


– deficit de relationare vizibil atât în comunicarea cu ceilalti, cât si în adecvarea propriului comportament la comportamentul celorlalti; lipsa de initiativa; incapacitate de a formula un plan coerent, sau de a stabili repere de actiune eficiente; incapabil de a se impune sau de a exercita un minimum de influenta în cadrul grupului; rigid în atitudini si actiuni; capacitate decizionala slaba în situatii critice.
– autocontrol foarte bun în situatii critice; adaptare si relationare facila; comunicativ coerent, rational; forta dominatoare orientata pozitiv; initiative atitudinale si comportamentale eficiente; capabil de a organiza si planifica rapid si eficient; flexibil si original în gândire si actiune; obiectiv si responsabil în aprecieri.


Între aceste profiluri extreme se înscriu celelalte descrieri psiho-comportamentale ce sunt transmise anual institutiilor ce urmeaza sa pregateasca candidatii declarati “admis” la concursurile de admitere în aceste institutii, pentru a avea o imagine clara despre potentialul acestora la intrare în sistem cu posibilitatea de a modela sau corija anumite calitati sau defecte.

3. Necesitatea elaborarii testului situational, valoarea predictiva a rezultatelor obtinute.
Referitor la necesitatea elaborarii testului situational, putem spune ca este strâns legata de modernizarea în ansamblu a sistemului militar, care presupune printre altele, si o “calitate umana deosebita”. Filtrele mecanismului de selectie trebuiau completate si în aceasta directie, în sensul ca un adolescent sau tânar care opteaza pentru cariera militara, pe lânga un anumit potential intelectual asociate cu anumite trasaturi de personalitate, trebuie sa manifeste si calitati de lider.


Sistemul educational existent în institutiile militare trebuie sa valorifice si sa promoveze calitatile de lider, întrucât viitoarele cadre militare vor fi nevoite sa faca fata unor misiuni din ce în ce mai diverse care solicita multe dintre aceste calitati.


Valoarea predictiva a rezultatelor obtinute prin intermediul testului situational necesita studii longitudinale, ce vor începe din anul acesta si care constau în monitorizarea unor cazuri în institutiile militare de învatamânt, pentru a vedea în ce masura evolutia prognosticata la intrarea în sistem s-a dezvoltat, iar datele obtinute vor permite perfectionarea permanenta a acestui instrument.


II. Evaluarea psihofiziologica si comportamentala printr-o noua forma de test situational.

Ipoteza construirii în viitor a unei forme alternative de test situational sau elaborarea unui nou test porneste de la necesitatea investigarii si explicari unei arii mai largi a substratului comportamental. Posibilitatea evaluarii componentei fiziologice a comportamentului ar aduce date certe, sigure, ar elimina posibilitatea unor conduite simulate din partea candidatilor si ar permite elaborarea unor profiluri psihologice mai exacte în anumite privinte cu o valoare predictiva mai mare, comparativ cu actuala forma a testului situational.
Mentionam înca de la început ca datele prezentate în continuare sunt formulate într-o maniera ipotetica, si ca realizarea efectiva a unui astfel de test ar necesita costuri suplimentare si poate multi ani de experimentare si cercetare.

1. Testele de personalitate: avantaje si limite.
Bateriile de teste de personalitate sunt multiple si variate, ele pornesc de la investigarea substratului inconstient al unor acte comportamentale, mergând pâna la surprinderea unor trasaturi temperamentale si caracteriale în vederea efectuarii unor previziuni sau profiluri psiho-comportamentale.


În mare parte, astfel de teste, experimentate si apoi etalonate pe populatia pe care urmeaza sa fie aplicate sunt utile, reusind în cele mai multe situatii sa ofere date reale despre “calitatile” sau “defectele” unei persoane. Totusi sunt si situatii când datele obtinute pe baza acestora sunt insuficiente sau chiar eronate, datorita unor deficiente de formulare a itemilor, sau, nu de putine ori, a ceea ce se numeste “comportament simulat”.


Fara a trece în revista sursele comportamentului simulat, întrucât nu acesta este subiectul lucrarii noastre, vom prezenta însa, în continuare, câteva caracteristici ale comportamentului strâns legate de continutul lucrarii noastre.
– Mai întâi de toate comportamentul este expresia unei relatii a organismului cu mediul înconjurator, manifestarea, aparitia acestuia fiind determinata de necesitatea unui raspuns la o interventie exogena. Comportamentul este deci, un ansamblu de reactii învatate a carui determinare este în primul rând externa, exogena.
– O alta caracteristica este aceea ca, întotdeauna comportamentul porneste de la anumite motive declarate sau inconstiente, care impun cu necesitate un sens cautarii, îndreptarii catre obiectele sau situatiile susceptibile de a reduce o tensiune sau de satisfacere a unei trebuinte. Comportamentul are în aceasta exprimare o determinare interna, endogena.
– Un ultim aspect legat de caracterizarea comportamentului si despre sursele de determinare ale acestuia, este desprins din cercetarile psiho-fiziologice care definesc comportamentul ca pe un “eveniment complex psiho-fiziologic”. Cercetarile efectuate în aceasta directie au meritul de a fi demonstrat relatia indisolubila care exista între psihic si creier, psihicul fiind considerat ca un produs, ca un rezultat al functionarii creierului, un fenomen inseparabil de structurile materiale, cuantice si energetice.


Toate aceste caracteristici apartin unor conceptii diferite, de multe ori unilaterale, cu merite incontestabile dar si cu multe exagerari într-o directie sau alta. Le-am amintit în aceasta maniera extrem de succinta pentru ca, separat, ne dezvaluie cele trei surse majore ale determinismului comportamental: extern-situational; intern psihologic si fiziologic.


Elaborare unui instrument care sa surprinda si sa permita o evaluare comportamentala în toate cele 3 ipostaze (psihologic, fiziologic si situational), ar reprezenta varianta optima în elaborarea unor profiluri reale de cunoastere si prognosticare a unor reactii, atitudini si conduite.


În continuare nu ne vom centra asupra componentei psihologice si nici a celei situationale întrucât actualul test situational si-a dovedit utilitatea tocmai în aceasta directie, în a evidentia trasaturi, factori de personalitate, prin confruntarea candidatilor cu anumite situatii stimul, ci asupra componentei fiziologice care, dupa parerea noastra, ar completa tabloul evaluarii comportamentale.

2. Încercari de masurare si interpretare a variabilei fiziologice.
Majoritatea acestor cercetari sunt clar orientate spre evidentierea comportamentului simulat sau spre stabilirea adevarului sau neadevarului unor declaratii sau relatarii unor evenimente. Tehnicile au fost la început construite “primitiv” pentru ca acum sa fie mult perfectionate, computerul înlocuind multe dintre improvizatiile anterioare.


În 1895 Caesare Lombroso experimenta pentru detectarea minciunii “HIDROSFIGMOGRAFUL”, un aparat primitiv ce masura variatiile de puls, cu ajutorul unui cilindru pe care era aplicat negru de fum, acesta fiind învârtit de un mecanism de ceasornic. W. M. Marston (1917) încerca sa depisteze minciuna înregistrând variatiile tensiunii sistolice, iar Vittorio Benussi înregistrând modificarile respiratorii.


Referitor la metodologia detectiei simularii, înregistrarile fiziologice au fost orientate spre urmatoarele variabile:
– activitatea cardiovasculara cu componentele ei: ritmul pulsului, amplitudinea lui, tensiunea arteriala. Rezultatele bune pe care le pot da înregistrarile modificarilor cardiace, prin care se poate indica momentul când un individ spune sau nu spune adevarul, au fost presupuse cu mult înaintea folosirii detectorului de simulare. Cu câteva zeci de ani în urma tion scria: “cu ajutorul electrocardiografului bogatasul muribund ar putea detecta precis gradul de sinceritate privind durerea exprimata de mostenitori”. Modificarile în presiunea sistolica au loc ca urmare a inervatiilor simpatetice. În momentul în care valvulele inimii sunt deschise, aceasta presiune poate fi usor înregistrata si masurata automat, cu rezultate bune în evidentierea starii de emotie în timpul simularii. Pulsul creste de asemenea semnificativ dupa afirmarea minciuni, vizibile fiind vârfurile foarte înalte ale pulsatiilor.


Majoritatea datelor extrase prin aceste experimente arata ca sentimentele de vinovatie, constientizarea fricii, ascunderii unui adevar, sunt declansatoarele unei stari emotionale care desi poate fi mascata atitudinal nu poate fi stopata fiziologic. Indicatorul cardiac reactioneaza vizibil în astfel de situatii.


O formulare plastica pentru astfel de stari poate fi exprimata astfel:” tristetea (una din manifestarile emotiei) daca nu se manifesta lacrimi, obliga în schimb organele interne sa plânga “.
– Indicatorul respirator face parte de asemenea din înregistrarile fiziologice ale simularii si minciunii. Un raspuns simulat în astfel de situatii este indicat fiziologic printr-o amplitudine marita fata de forma fireasca a respiratiei si o blocare de scurta durata. Benussi, pe care l-am mai amintit, pretinde ca raportul inspiratie-expiratie este semnificativ marit înaintea raspunsului adevarat, comparativ cu cel falsificat, pe durata câtorva cicluri respiratorii. Invers, dupa afirmarea adevarului, raportul inspiratie –expiratie este ceva mai mic dupa afirmarea minciuni.


Poligraful. Un aparat relativ recent (1922 prima generatie a poligrafului), înregistreaza reactiile psihofiziologice caracteristice starilor de tensiune emotionala asociate cu minciuna. La baza folosirii tehnicii poligraf sta faptul ca, o minciuna spusa constient, pe lânga efortul mintal pe care îl necesita, produce si o anumita stare de tensiune emotionala (teama). Producerea tensiunii emotionale îsi are originea în declansarile involuntare ale sistemului neurovegetativ concomitent constientizarii pericolului si în întârzierea prin aceasta a instinctului de autoconservare.


Nu intram si în alte amanunte privind descrierea altor indicatori fiziologici, ci doar enumeram câtiva dintre ei folositi în examinarile poligrafice complexe: înregistrarea temperaturii respiratiei concomitent cu cea a pieli; înregistrarile modificarilor oculare (miscarile sau micromiscarile, clipitul); înregistrarile E. E. G. sau E. K. G. etc., mentionând însa ca opinia unanim acceptata în rândul acestor cercetatori este aceea ca factorul emotional joaca un rol important în functionarea organismului, efectele fiziologice fiind vizibile comparativ cu efectele comportamentale care uneori nu apar în mod automat.

3. Punct de vedere privind natura emotiilor.
Cercetarile efectuate în acest domeniu pot fi împartite conform teoriilor existente în psihologie referitoare la natura emotiilor astfel:
– unele apartin conceptiei lui W. James si Lange care considera ca în declansarea emotiilor rolul esential revine mecanismelor fiziologice periferice, ca, într-o stare critica, primele reactii intervenite sunt cele fiziologice si apoi constientizarea acestora conduce la instalarea unei anumite stari emotionale;
– altele apartin teoriilor fiziologice centrale care deplaseaza accentul de pe zonele periferice pe rolul important pe care îl are talamusul în declansarea expresiilor emotionale (teoria talamica a lui W. Cannon);
– cele mai recente cercetari sunt centrate pe teoriile cognitive care, considera ca cel mai important factor în declansarea emotiilor îl constituie aprecierea si interpretarea cognitiva a stimulilor sau situatiilor. Accentul cade deci pe blocul cognitiv, pe experientele proprii fiecarei persoane.


Nu ne propunem o analiza critica a observatiilor realizate în cadrul acestor teorii si Conceptii, ci mentionam ca absolut toate, sub diferite forme, leaga indisolubil fiziologicul de psihologic si mai ales de efectele emotiilor în plan comportamental. Astfel, starile emotionale, în functie de intensitatea lor dar si de “terenul” psihic pe care se instaleaza, pot fi benefice, pozitive, realizând în anumite situatii o disponibilizare psiho-fiziologica orientata stenic, iar alteori pot bloca chiar si cele mai elementare, firesti acte comportamentale.


Referitor la cercetarile poligrafice si cele efectuate în directia surprinderii comportamentului simulat, frapant este faptul ca au existat foarte putine preocupari care, pornind de la datele strânse, sa descrie anumite tipare comportamentale sau sa efectueze previziuni asupra anumitor manifestari.


Tocmai acest aspect predictiv ce poate fi dat de dimensiunea fiziologica a comportamentului ar trebui “speculat” în cercetarile actuale pentru a putea prognostica”cum actioneaza un individ în conditii de încarcatura emotionala?”, care este pragul emotional pâna la care starile emotionale nu destabilizeaza comportamentul?”.


Raspunsurile la aceste întrebari, consideram ca nu pot fi complete decât daca în analiza si evaluarea comportamentala este introdusa si dimensiunea fiziologica, ce poate furniza informatii extrem de utile despre modul de mobilizare si actiune al unei persoane în situatii critice, atunci când se impune cu necesitate luarea unor decizii rapide si maximum de eficienta.

4. Necesitatea implementarii unei forme alternative a testului situational.
Asa cum am aratat în paginile anterioare, actuala forma a testului situational permite surprinderea unor atitudini, conduite prin confruntarea candidatilor cu diferite situatii stimul, ceea ce permite psihologilor evaluatori stabilirea prezentei sau absentei potentialului de lider.


Dintre dimensiunile evaluate, una dintre cele mai importante este: “Stapânirea de sine”, ce vizeaza în primul rând autocontrolul emotional al candidatilor în situatii critice.


Aceasta dimensiune este evaluata pe tot parcursul testului situational într-o dubla ipostaza: una teoretica (confruntarea în plan imaginar a candidatilor cu o situatie critica) si una practica, actionala, când grupul de candidati are de executat efectiv o sarcina, ce declanseaza starii tensionale de diferite intensitati prin restrictiile introduse în metodologia desfasurarii acestei probe.


Evaluarea acestei dimensiuni se realizeaza conform unei fise de observatie în care sunt trecuti indicatorii comportamentali cei mai semnificativi, pe baza carora evaluatorii stabilesc existenta sau, dimpotriva, nonexistenta unui minimum de autocontrol în situatii critice, care, prin experienta si educatie specifica, sa poata deveni în viitor o trasatura caracteriala bine reprezentata în plan comportamental. Actuala forma a testului situational permite surprinderea acestui minimum de autocontrol.


Totusi, aceasta dimensiune care poate este definitorie pentru un lider eficient ar “merita”, dupa parerea noastra, o analiza mai amanuntita. Aici consideram ca introducerea în studiu a componentei fiziologice ar fi extrem de utila atât în selectia candidatilor ce opteaza pentru învatamântul militar cât si pentru selectia cadrelor care opteaza pentru anumite functii sau misiuni.


Ar fi însa, extrem de greu ca, în acest context, sa ne propunem masurarea unei arii vaste de modificari fiziologice, motiv pentru care consideram ca si doar una dintre ele ar putea fi relativ edificatoare în aceasta directie. Astfel, cea mai intens studiata, si poate cea mai simplu de masurat este ” intensitatea pulsului”.


Foarte multe relatari ale unor experiente traite în situatii critice atrag atentia asupra cresterii semnificative a intensitatii pulsului în astfel de situatii. Vom reproduce una dintre aceste situatii descrisa de un militar angajat pe baza de contract ce participase la o misiune în Bosnia: ” trebuia sa refacem un pod, eram primul în coloana, dar la o distanta destul de mare de ceilalti, mergeam relaxat, când mi-am dat seama ca terenul era minat;… puteau fi peste tot. Desi, stiam ce am de facut în astfel de situatii, am simtit ca pulsul ma sufoca, n-am putut nici macar sa mai vorbesc…; mi-am anuntat colegii mai mult prin semne”.


Credem ca pentru astfel de situatii ar trebui construit un instrument care sa masoare macar una dintre modificarile fiziologice ce acompaniaza trairile emotionale puternice, de multe ori cu efecte destabilizatoare asupra comportamentului.


Fireste ca niciodata, în conditii de laborator, nu pot fi experimentate trairi emotionale, similare cu cele ce apar în situatii critice reale dar nu putem nega posibilitatea crearii în mod artificial a unor situatii asemanatoare si înregistrarea modificarilor aparute în ritmul si intensitatea pulsului pentru a putea stabili valoarea unui “prag emotional optim” si al unuia deficitar.


Doar observatiile psihologice si cele fiziologice coroborate într-un sigur instrument (o noua varianta de test situational) pot permite o prognosticare a comportamentului în situatii critice cu o marja de eroare redusa.
Un astfel de instrument ar putea fi realizat în forme diverse:
– expunerea subiectilor la imagini cu o mare încarcatura emotionala si înregistrarea modificarilor de puls în astfel de situatii concomitent cu vizualizarea grafica a acestora;
– compararea modificarilor de puls în doua situatii: una dintre ele fireasca normala, cealalta tensionata, critica;
– crearea într-o maniera planificata dar cu aspect spontan pentru subiecti, a unor situatii critice si masurarea modificarilor de puls etc.


Realizarea unui astfel de instrument de evaluare ar necesita însa, existenta, construirea sau adaptarea unor dispozitive speciale, o echipa de cercetare, spatii special amenajate dar, rezultatele ar fi extrem de utile, ar permite strângerea unor date psihofiziologice cu valoare predictiva ridicata precum si informatii noi, pentru actualele teorii psihologice privind ” rolul emotiilor în comportament”.BIBLIOGRAFIE


1. Ioan Ciofu – Comportamentul simulat – Bucuresti (1974);
2. Adrian Neculau – Dinamica grupurilor – Iasi (2001);
3. Serge Moscovici – Psihologia sociala a relatiilor cu celalalt – Iasi (1998);
4. Ion Dafinoiu – Personalitatea – Iasi (2002);
5. Petre Ilut – Sinele si cunoasterea lui – Iasi (2001);
6. Jean Claude Rouchy –Grupul spatiu analitic – Iasi (2000).


* Centrul Zonal de Selectie si Orientare Breaza