Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Psiholog Alin IONECI

REZUMAT

Omul masina si mediul alcatuiesc un complet unic integrat într-un sistem Om-Masina-Mediu.

În acceptiunea lui L. von Bertalanffy (1966)2, sistemul reprezinta un nou mod de a gândi; este un ansamblu de elemente interconectate non-întâmplator, presupunînd ordine, angajare, sistematizare, metoda. Sub aspect structural, fiecare sistem este compus din subsisteme si fiecare sistem este un subsistem al altui sistem, este într-un anumit fel o abstractie, rezultat al gândirii noastre constructive.


Psihologia militara, preluînd modelul de studiu al psihologiei industriale, este interesata în investigarea subsistemului uman din diferite posturi specifice organismului militar. Acest studiu se face în contextul sistemului om-masina-mediu, adica al unui sistem dinamic care include într-o combinatie unica oameni, masini si conditiile de mediu în care ei actioneaza. Este evorba de un ansamblu integrat de componente (oameni si masini), care interactioneaza între ele pe baza unui circuit informationalîn cadrul unei ambiante fizice si sociale, avînd de realizat unul sau mai multe obiective comune (Iosif 1973)3. Sistemul om masina mediu poate fi considerat ca o combinatie de una sau mai multe fiinte umane si una sau mai multe componente fizice în interactiune, începînd de la nivelul obtinerii informatiilor de intrare si pâna la iesirea conditionata de contextul unui mediu dat (McCormick 1970)4. Fireste, conceptele de masina si mediu sunt luate într-un sens larg si nu privite restrictiv.


„Masina” consta în orice tip virtual de obiect fizic dispozitiv echipament sau orice ce oamenii utilizeaza pentru realizarea unei activitati de munca; „mediul” se refera la contextul tipic în care se desfasoara procesul muncii.
În scopul unei cunoasteri adecvate a gradului minim de pregatire si aptitudini necesar pentru personalul din asigurarea meteorologica a fortelor aeriene, si pentru facilitarea gasirii mai rapide a acestor date de psihologie a muncii, am desfasurat o culegere de date necesare întocmirii unui profil de psihoprofesiograma a acestui domeniu în fortele aeriene române.


Din ratiuni de redactare, vom proceda descriind atributiile functionale ale Ofiterilor si sub-ofiterului în ordinea: ofiter 2, ofiter 3, ofiter 4, operatori meteo Plt. adj. si Mm.. Ulterior vom trece în revista capacitatile comune necesare pentru exercitarea atributiilor fiecarei functii mentionate, pentru ca apoi sa mentionam câteva capacitati distinctive pentru functiile care necesita asa ceva.


Cuvinte cheie

Aptitudine – structura sintetica de procese, însusiri psiho-fizice care mediaza operational-instrumental reusita sau performanta într-o activitate.
Psihoprofesiograma – Schitarea unui profil de aptitudini necesare reusitei în exercitarea unei profesii.
Stres – sindrom constituit de exacerbarea dincolo de nivelul unor simple ajustari homeostatice a unor reactii psihice si a corelatelor lor somatice în legatura cu excitatia interna sau externa exercitata de o configuratie de factori declansati (agenti stresori) ce actioneaza intens, surprinzator, brusc si / sau persistent si avînd uneori un caracter simbolic de amenintare, alteori un rol extrem de favorabil pentru subiect (perceputi sau anticipati ca atare de subiect). (Iamandescu I. 1993, 1998, 1999)1.
HTA – Hipertensiune arteriala,
SIMIN – Sistemul meteorologic national integrat,
OMM – Organizatia Meteorolgica Mondiala,
OACI – Organizatia Aviatiei Civile Internationale,
ANM – Administratia Nationala De Meteorologie,
ROMATSA – Administratia Româna de Service a Traficului Aerian.
Datele au fost culese prin amabilitatea colegilor din structura meteo a Comandamentului Operational Aerian Principal: Cpt. Cdor. dr. Florea Dan, Lt. Cdor. Oprea Cristian, Cpt. Gogu Silviu, Cpt. Zaharia Petru, Operator meteo Plt. adj. Nitulescu Fanel, Operator meteo Mm. II Diaconeasa Dumitru, carora le multumim.
În ansamblul factorilor de mediu, clima are un rol deosebit de important deoarece constituie principalul factor energetic modificator al scoartei terestre (care influenteaza semnificativ dinamica reliefului si evolutia peisajelor geografice), este un factor ecologic esential (influenteaza repartitia, vegetatiei, faunei si chiar a asezarilor omenesti), reprezinta o sursa de energie indispensabila vietii si tot mai mult o sursa de energie curata pentru diferite activitati antropice.


În toate modurile sale de manifestare clima nu este numai declansatoare de energii vitale sub diferite forme ci si un factor de risc care incumba si alte energii, câteodata cu efect catastrofal ce creeaza dezordine în sistemele geografice ajungând la alterarea sau distrugerea lor, la producerea unor imense pagube materiale si victime omenesti. În acest sens, în secolul nostru si mai cu seama în a-II-a jumatate a sa, clima a fost perceputa si considerata tot mai mult în dualitatea sa naturala: atît ca resursa cât si ca risc pentru mediul geografic. Din aceasta viziune, a mediilor stiintifice si politice, a rezultat o preocupare constanta pentru cunoasterea conditiilor care favorizeaza declansarea fenomenelor atmosferice de risc, a legitatilor care guverneaza evolutia si raspândirea consecintelor ce decurg din actiunea lor, precum si pentru creearea de strategii si mijloace – globale, regionale sau locale – de reducere si combatere a efectelor acestora, efecte cu pondere însemnata în pierderile de vieti omenesti, în distrugerea mediului natural, si antropic pe plan mondial datorita riscurilor naturale.


Aceste preocupari se regasesc si în tara noastra fiind concretizate mai ales dupa 1960 în cercetari si abordari stiintifice de mare valoare teoretica si practica în studii si lucrari asupra climatului României precum si în dezvoltarea continua a meteorologiei românesti sub toate aspectele (modernizarea aparaturii si instrumentatiei, pregatirea personalului, calitatea diagnozei, si prognozei, dezvoltarea retelei nationale, colaborarea internationala si alinierea la normele organizatiei meteorologice mondiale), culminând cu realizarea Sistemului Meteorologic Integrat National (SIMIN).
Capacitatea decizionala a personalului din domeniu necesita unele aptitudini pentru buna desfasurare a acestei activitati.

Atributiile ofiterului 2 specialist meteo:

Descrierea profesiei, continutul muncii:


– Planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitatii de asigurare meteorologica în fortele aeriene;
– Elaborarea propunerilor de perfectionare a pregatirii de specialitate în domeniu meteorologic a personalului aeronautic si a tematicilor corespunzatoare;
– Elaborarea propunerilor privind continutul planurilor si programelor de învatamînt în domeniul meteorologic cu studentii meteorologi de la academia fortelor aeriene si cursantii de la scoala de aplicatie pentru aviatie;
– Elaborarea si actualizarea reglementarilor si normativelor în domeniul asigurarii meteorologice a fortelor aeriene (regulamente, norme, metodologii, planuri si dispozitii de asigurare, protocoale de asigurare, manuale, cursuri, coduri), a standardelor militare operationale si administrative proprii;
– Elaborarea planurilor de colaborare cu structurile similare din celelalte categorii de forte ale armatei cu structurile din sistemul meteorologic national si din aviatia civila;
– Participarea la examenele de licenta clasificare si specializare ale personalului aeronautic;
– Elaborarea propunerilor de încadrare cu personal a structurilor meteorologice, de obtinere schimbare a specialitatii militare de acordare retragere a dreptului de personal aeronautic;
– Predarea unor cursuri de specialitate studentilor meteorologi de la academia fortelor aeriene si cursantilor de la scoala de aplicatie pentru aviatie;
– Asigurarea derularii activitatilor ce revin fortelor aeriene pentru realizarea sistemului meteorologic integrat national si implementarea componentelor acestuia în sistemul meteorologic al fortelor aeriene;
– Participarea la activitati precontractuale si contractuale privind achizitionarea tehnicii meteorologice din import;
– Realizarea obiectivului de interoperabilitate al structurilor meteorlogice din fortele aeriene;
– Colaborarea tehnico-stiintifica cu organismele de specialitate din sistemul meteorologic national si din aviatia civila precum si cu firmele producatoare de servicii, aparatura, si instrumentatie meteorologica;
– Organizarea si executarea asigurarii meteorologice a aplicatiilor fortelor aeriene, mitingurilor aeriene, exercitiilor si operatiilor NATO / PfP desfasurate pe teritoriul national prin dislocarea de personal si tehnica de specialitate;
– Participarea la asigurarea meteorologica a fortelor aeriene în serviciul de politie aeriana;
– Reprezentarea fortelor aeriene în relatiile cu structurile similare din celelalte categorii de forte, cu structurile din sistemul meteorologic national si din aviatia civila precum si cu serviciile meteorologice militare si civile din tari stabilite prin planuri de colaborare si de relatii internationale;
– Elaborarea studiilor si cercetarilor de specialitate privind fenomenele atmosferice de risc pentru activitatea fortelor aeriene;
– Participa la activitatile stiintifice organizate de ANM, facultatea de geografie din Univ Bucuresti, Institutul de geografie al Academiei Române.

Atributiile ofiterului 3 specialist meteo:

Descrierea profesiei, continutul muncii:


– Organizeaza activitatea de asigurare meteorologica pentru îndeplinirea misiunilor fortelor aeriene.
– Asigura securitatea si operarea echipamentelor SIMIN.
– Coopereaza cu meteorologii de serviciu din structurile FA si ale celorlalte categorii de forte armate în scopul realizarii schimbului oportun de date si informatii necesare desfasurarii activitatilor de zbor planificate si în curs de executie.
– Stabilieste volumul de lucrari necesare asigurarii meteorologice functie de volumul si complexitatea activitatilor aeronautice planificate precum si de disponibilitatea tehnicii din dotare;
– Analizeaza volumul de lucrari;
– Elaboreaza prognoze meteorologice;
– Executa informarea meteorologica a comandantului COAP, loctiitorului acestuia, sefului de stat major, sefului operatii curente, si la cerere turei de serviciu din COCMIL (Centrul Operational de Conducere Militara);
– Asigura crearea si transmiterea produselor meteorologice suplimentare catre structurile meteorologice ale fortelor aeriene la solicitarea meteorologului de serviciu;
– Verifica îndeplinirea atributiilor functionale ale operatorului meteo de serviciu din tura de serviciu;
– Îndeplineste atributiile prevazute la alarma;
– Raporteaza sefului operatiilor curente si sefului biroului meteo problemele aparute pe timpul serviciului si prezinta propuneri de rezolvare a acestora;
– Completeaza registrul cu rapoarte de activitate si registrul de evidenta privind functionarea transmisiilor de date SIMIN, conform modelelor aprobate de catre seful biroului meteo;
– La sfârsitul fiecarei luni asigura receptionarea prognozei vremii pentru luna urmatoare de la ANM, si întocmeste tabelul astronomic pentru luna urmatoare.

Atributiile ofiterului 4 specialist meteo:

Descrierea profesiei, continutul muncii:


– Elaborarea propunerilor de perfectionare a pregatirii de specialitate în domeniul meteorologic a personalului aeronautic;
– Elaborarea continuturilor planurilor de învatamînt în domeniul meteorologic cu studentii meteorologi de la academia fortelor aeriene si cursantii de la scoala de aplicatie pentru aviatie;
– Predarea unor cursuri de specialitate studentilor meteorologi de la academia fortelor aeriene si cursantilor de la scoala de aplicatie pentru aviatie;
– Elaborarea analizelor si sintezelor de evaluare a pregatirii de specialitate în domeniul meteorologic a personalului aeronautic, seturilor de teste, materialelor si documentelor necesare desfasurarii examenelor de licenta clasificare si specializare a personalului aeronautic;
– Întocmirea, planificarea examenelor de clasificare si specializare ale personalului aeronautic;
– Întocmirea, înaintarea spre aprobare si difuzarea proceselor verbale cu rezultatele proceselor de clasificare si specializarea personalului meteorologic;
– Centralizarea si verificarea proceselor verbale si a fiselor de clasificare a personalului meteorologic;
– Elaborarea propunerilor pentru ordinele sefului Statului Major al fortelor aeriene privind clasificarea si specializarea personalului meteorologic;
– Evaluarea bazei materiale a învatamîntului de specialitate si elaborarea propunerilor de perfectionare a acesteia;
– Elaborarea ghidurilor sintezelor si descrierilor climatologice ale zonelor de dispunere permanenta si temporara ale marilor unitati si unitati din fortele aeriene precum si din alte zone de interes;
– Elaborarea studiilor si cercetarilor de specialitate privind fenomenele atmosferice de risc pentru activitatea fortelor aeriene;
– Publicarea articolelor cu tematica meteorologica în presa militara si civila;
– Editarea si difuzarea materialelor rezultate din activitatea de cercetare catre structurile interesate din fortele aeriene MapN, ANM, ROMATSA;
– Participa la activitatile stiintifice organizate de ANM, Facultatea de geografie din Univ Bucuresti, Institutul de geografie al Academiei Române.
– Elaborarea planurilor de colaborare cu structurile similare din celelalte categorii de forte ale armatei cu structurile din sistemul meteorologic national si din aviatia civila;
– Elaborarea si actualizarea reglementarilor si normativelor în domeniul asigurarii meteorologice a fortelor aeriene (regulamente, norme, metodologii, planuri si dispozitii de asigurare, protocoale de asigurare, manuale, cursuri, coduri), a standardelor militare operationale si administrative proprii;
– Gestionarea documentelor primite de la OMM (Organizatia Meteorolgica Mondiala), OACI (Organizatia Aviatiei Civile Internationale), ANM (Administratia Nationala De Meteorologie), ROMATSA (Administratia Româna de Service a Traficului Aerian);
– Elaborarea rapoartelor anuale catre NATO despre starea meteorologiei militare românesti;
– Elaborarea propunerilor pentru planurile de cooperare militara internationala;
– Participarea la asigurarea meteorologica a fortelor aeriene în serviciul de politie aeriana;
– Reprezentarea fortelor aeriene în relatiile cu structurile similare din celelalte categorii de forte, cu structurile din sistemul meteorologic national si din aviatia civila precum si cu serviciile meteorologice militare si civile din tari stabilitte prin planuri de colaborare si de relatii internationale;
Dupa cum se observa, o parte din atributiile ofiterilor se suprapun, astfel ca acestia sa fie în masura sa se suplineasca.

Atributiile sub-ofiterului operator meteo:

Descrierea profesiei, continutul muncii:


– asigura securitatea si operarea echipamentului SIMIN;
– întocmeste volumul de lucrari meteorologice stabilit de ofiterul 3 meteorolog din tura de serviciu;
– analizeaza hartile „România”;
– efectueaza analiza probabila a hartilor probabile;
– receptioneaza datele meteorologice orare de la aerodromurile fortelor aeriene;
– întocmeste orar buletinul meteorologic informativ al fortelor aeriene si îl actualizeaza la nevoie;
– receptioneaza si transmite mesajele speciale;
– raporteaza ofiterului 3 meteorolog de serviciu despre schimbarea conditiilor meteorologice la aerodromurile militare;
– editeaza prognozele si mesajele speciale elaborate de ofiterul 3 meteorolog de serviciu si asigura transmiterea lor catre beneficiari;
– asigura transmiterea produselor meteorologice suplimentare catre structurile meteorologice ale fortelor aeriene;
– coopereaza cu meteorologii de serviciu din fortele aeriene în scopul realizarii schimbului oportun de date necesare activitatilor de zbor;
– raspunde de integritatea si exploatarea corecta a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor consumabile si reactualizeaza situatia acestora;
– executa întretinerea curenta si periodica a tehnicii din dotare;
– urmareste derularea fluxului informational de la ANM catre COAP si structurile meteorologice din fortele aeriene;
– raporteaza ofiterului 3 meteorolog de serviciu problemele aparute si propune modalitati de rezolvare.
Atributiile ofiterilor dar si cele ale sub-ofiterului necesita cunostinte solide de meteorologie.

Capacitati comune necesare posturilor mentionate mai sus:

Conditii de desfasurare a activitatii:
Activitatea se desfasoara pregnant în echipa, fie în spatii închise fie sub cerul liber, în unitati militare sau în misiuni internationale întrunite;

Unele instrumente de lucru pentru desfasurarea activitatii:
Statie automata pentru aviatie – sarcina operatorului: receptioneaza si utilizeaza informatia;
Consola de prognoza, statie grafica si server – sarcina operatorului: elaboreaza prognoze meteorologice;
Imprimante;
Plotere;
Faxuri.
Terminal de breafing meteo – informeaza meteorologii de serviciu si este informat cu date despre asigurarea serviciului meteorologic.

Cerinte de educatie si pregatire profesionala:
Studii superioare de lunga durata: facultatea de geografie, specializarea meteo.
scoala de ofiteri sau Academia Fortelor Aeriene cu specializarea meteorologie.
Cerinte fizico-medicale pentru exercitarea activitatii:
Trebuie sa dispuna de:
Capacitate vitala normala;
Sistem osteo-articular integru;
tesut muscular bine reprezentat;
Acuitate vizuala normala.
Tipul de solicitare pe care îl prezinta activitatea respectiva:
Solicitare prioritara de tip nervos: activitate în conditii de stres;
Consecinte asupra starii somatice:
Una sau mai multe afectiuni legate de stres: HTA, ulcer, distonie neurovegetativa, tulburari de dinamica sexuala.
Contraindicatii:
Sa nu prezinte: rau de mare, rau de masina, rau de înaltime;
Cerinte optimale antropometrice:
Înaltime medie, normal ponderal.
Alte aspecte antropometrice: sa nu prezinte malformatii ale membrelor. Parametri fizico-medicali necesari sînt cei din baremul M72.

Cerinte psihologice:
Celor mai importante cerinte li s-au atribuit calificativele:
Mediu: capacitatea este necesar sa existe;
Semnificativ: capacitatea trebuie sa prezinte un nivel de dezvoltare peste medie;
Foarte înalt: capacitatea trebuie sa fie aptitudine.
Aceste cerinte au fost analizate în functie de gradul de solicitare:
Permanent: pe întreaga perioada de exercitare a activitatii;
Frecvent: la realizarea unor operatii din sarcina;
Uneori: se întîlneste doar atunci cînd situatia impune prezenta ei.

Capacitati senzorial perceptive:
Acuitate vizuala: permanent, la nivel de aptitudine;
Acuitate auditiva: permanent, la un nivel semnificativ;
Perceptie vizuala: la nivel de aptitudine;
Rapiditate si precizie în perceptia vizuala: la nivel de aptitudine;
Reprezentare bidimensionala: la nivel de aptitudine;
Reprezentarile spatiale si topografice: permanent, la un nivel semnificativ.
Reprezentare tridimensionala: la un nivel semnificativ;
Orientare topografica: la nivel de aptitudine;

Capacitati motorii:
Membre superioare: siguranta, precizie, finete în miscari la un nivel mediu;
Dexteritatea degetelor: la un nivel semnificativ, pentru operarea calculatorului, în timp util;
Abilitate generala: agilitatea întregului corp este necesara uneori la un nivel mediu;
Forta fizica statica: capacitatea de a împinge, de a ridica, de a trage sa fie la un nivel semnificativ, pentru manevrarea mijloacelor din dotare, pentru cei care lucreaza în spatiu liber;
Forta fizica dinamica: capacitatea de utilizare a mîinilor si a trunchiului pentru a misca greutatea întregului corp sa fie la un nivel mediu.

Capacitati senzorio motorii:

Coordonari:
Coordonare vizuala auditiva motorie: la un nivel mediu;
Viteza de reactie la stimuli vizuali: la nivel de aptitudine:
– pentru cautarea în baza de date a unor coordonate meteorologice si comunicarea acestora în timp util;
– pentru remedierea sistemului de gestionare a datelor meteo;
Viteza de reactie la stimuli auditivi: la nivel de aptitudine, pentru cautarea în baza de date a unor coordonate meteorologice si comunicarea acestora în timp util;
Discriminarea culorilor: la nivel de aptitudine – pentru citirea hartilor meteorologice;

Activitati prosexice: concentrarea mobilitatea si distributivitatea atentiei, permanent si la nivel de aptitudine;
Activitatea prosexica se desfasoara în conditii de stres (solicitari continue din partea subunitatilor de aviatie pentru comunicarea coordonatelor meteorologice).
Atentia involuntara (spiritul de observatie): la nivel de aptitudine;
Procesele mnezice:
 


Memoria simbolurilor si cea a actiunilor este suficienta la nivel semnificativ pentru ca intervine obisnuinta în operarea cu acestea.
Memoria topografica a datelor este suficienta la nivel semnificativ pentru ca este posibila consultarea permanenta a statiilor de prognoza.
Capacitati cognitive:

Inteligenta ca aptitudine generala trebuie sa fie minim de nivel mediu;
În cadrul activitatii, sarcina reclama un continut semantic concret iar rezolvarea presupune capacitati de analiza si sinteza si de comunicare a rezultatelor acestora.
Trasaturi temperamentale: echilibru emotional.
Tipurile temperamentale recomandate: puternic echilibrat mobil, puternic echilibrat inert.
Trasaturi caracteriale:
Autodisciplina;
Simt de raspundere;
Spirit de echipa;
Constiinciozitate;
Empatie;
Initiativa;
Autocontrol;
Efort voluntar sustinut;
Calm

Aptitudini speciale: spirit de observatie, orientare topografica, memorie vizuala, atentie distributiva, atentie concentrata, atentie selectiva, intuintie, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de comunicare.
Alte aptitudini nesemnificative: întelegerea tehnica, intuitia tehnica.
Aptitudini diferentiatoare pentru posturile de ofiteri:
Limbi straine cunoscute: engleza si / sau franceza.
Cunostinte de pedagogie.BIBLIOGRAFIE

1. Iamandescu I. (1993, 1998, 1999) – Stresul din perspectiva psihologica si posihosomatica.
2. L. von Bertalanffy (1966) – Teoria generala a sistemelor (1969)
3. (Iosif 1973) –
4. McCormick 1970 – Job and task analysis, in M.D.Dunnette Handbook of industrial and organisational psychology. Rand Mcnally Coll. Publ. Comp. Chicago, 1976, 651-692.

 


* Comandamentul Operational Aerian Principal