Now Playing

Movie Calendar

March 1

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 2

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

March 3

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Dolor Amet

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Sit Accumsan

12:15p | 2:30 | 4:40 

Adipiscing

12:15p | 2:30 | 4:40 

Lorem Ipsum

12:15p | 2:30 | 4:40 

Divi Movies

Experience Movies

about Us

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Curabitur non nulla sit amet nisl

Teoria metodei

Aplicând o tensiune exterioarã continuã pe joncþiune, astfel încât polul pozitiv sã fie la partea p ºi polul negativ la partea n, se constatã cã prin joncþiune trece un curent electric, a cãrui intensitate creºte cu creºterea tensiunii aplicate. Dacã însã se inverseazã polaritatea tensiunii exterioare, practic nu trece curent. Caracteristica curent – tensiune se aseamãnã cu cea a unei diode. De aceea o joncþiune p – n se mai numeºte ºi diodã semiconductoare. Sensul tensiunii exterioare pentru care prin joncþiune trece curent, cu polul pozitiv la partea p ºi cel negativ la partea n, se numeºte sens direct; sensul pentru care nu trece curent – sens invers.

Câmpul creat de tensiunea directã în stratul de baraj este de sens invers câmpului stratului de baraj. Câmpul rezultat din suprapunerea acestor douã câmpuri va fi deci mai mic, electronii din partea n îl pot învinge mai uºor ºi pot trece spre p. Când se aplicã pe joncþiune o tensiune exterioarã inversã, cu polul negativ la regiunea p ºi cel pozitiv la n, electronii din zona n sunt atraºi de polul pozitiv iar golurile din zona p sunt atrase de polul negativ. Rezultã o lãrgire a stratului de baraj, sãrãcit de purtãtori. Prin stratul de baraj nu trec electroni spre polul pozitiv, deoarece în partea p, de unde ar trebui sã vinã, nu existã electroni liberi. De asemenea prin stratul de baraj nu trec goluri spre polul negativ, deoarece în partea n nu existã goluri. Aºadar, când se aplicã o tensiune inversã, dioda semiconductoare este blocatã, prin ea nu circulã curent.

Descrierea dispozitivului experimental (schema electricã)

Modul de lucru
Se mãsoarã pentru diferite valori ale tensiunii (obþinute prin modificarea rezistenþei potenþiometrului) valorile intensitãþii curentului în circuit. Tensiunea pentru care apare un curent în circuit se numeºte tensiune de deschidere. Pentru tensiuni mai mici decât tensiunea de deschidere nu circulã curent în circuit.
Dacã se inverseazã tensiunea la bornele circuitului, atunci curentul nu mai circulã prin circuit. Totuºi, crescând tensiunea, se observã cã totuºi începe sã circule curent prin circuit. Tensiunea pentru care se observã acest fenomen se numeºte tensiune de strãpungere.
Tabela: Determinãri experimentale ale valorii intensitãþii pt. diverse valori ale tensiunii.
        Tensiunea de strãpungere: 0,5 V

Surse de erori

Sursa principalã de erori este voltmetrul, pentru cã prin el totuºi trece curent, atunci când prin diodã nu poate trece, ceea ce duce la valori mai scãzute ale tensiunii de deschidere ºi tensiunii de strãpungere.

Editor: Tutui Catalin