George Topârceanu | Migdale amare | Balada unei stele mici

Publicat deMadalina Marcu

Þii minte tu, iubita mea,
O noapte de argint în care
Mi-ai arãtat pe cer o stea
Din Carul mare?

Cu faþa-n sus spre Dumnezeu,
Lãsându-þi capul sã se culce
Pe braþul meu,
Te legãnam, povarã dulce.

Deasupra noastrã, un castan
Cu frunze pudic rãsfirate
Pentru-a servi de paravan
Iubirilor nevinovate,

Tinzând o ramurã-n zadar
Ca sã ne apere de stele,
Fusese martor ocular
La toate cele.

ªi nu mi-ai spus atunci nimic,
Dar când mi-am coborât privirea,
Un deget mic
Mi-a arãtat Nemãrginirea.

Un strop de-argint a lunecat,
ªi, cu paloarea-i sideralã,
Pe cerul negru a-nsemnat
Un fir subþire de betealã…

Þii minte ce fior strãin
Trecu atunci, din constelaþii,
Prin bluza ta de crepe-de-Chine
Cu aplicaþii?

Ce veºti din cerul depãrtat
A nins pe fruntea ta zenitul?
Ce gânduri tainice-ai schimbat
Cu Infinitul?…

Sclipind departe, prin frunziº,
O stea smeritã ºi albastrã
Sta singuraticã, pieziº
Deasupra noastrã.

ªi ca un spin,
Cu raza-i rece ºi subþire,
Mi-a strecurat un gând strãin
În visul meu de fericire.

Zicea: — Sub cerul vast ºi mut
V-a aruncat aceeaºi soartã
Pe-un strop de lut
Ce-n învârtirea lui vã poartã.

Sãrman atom sentimental!
Nu ºtii tu oare
Cã viaþa voastrã-i colosal
De trecãtoare?

Zicea: — Mã mir cã te-ai gândit
Sã-mi cânþi o odã.
De când poeþii s-au prostit,
Amorul nu mai e la modã.

Oricum, voi sunteþi prea mãrunþi
ªi eu, prea mare…
N-ar fi mai bine sã renunþi
ªi sã vã duceþi la culcare?

Cã nu existã pe pãmânt
Mai venerabilã manie
Decât — sub stele jurãmânt
Pe veºnicie.

ªi nu existã-n univers
Mai mare crimã
Decât — la coada unui vers —
Sã pui o rimã…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...