George Topârceanu | Migdale amare | Bene merenti

Publicat deMadalina Marcu

Cu prilejul decorãrii dlui Ibrãileanu

Credeam cã-i numai o poveste.
Când colo este
Adevãrat!
Aflai asearã trista veste…

Eu am pe cap proiecte grele
Cu care lupt,
Dar vestea asta m-a-ntrerupt
Din ocupaþiile mele.

ªi la moment
Mi-am zis: “Sã-i fac vreo douã stanþe,
Sã-i telegrafiez urgent
Condoleanþe…”

Citesc ºi recitesc misiva,
Nedumerit mã uit la plic
ªi nu-mi explic:
Ai publicat ceva-n Arhiva ? …

Te-i fi aflat cândva-n eclipsã
ªi-ai scris un studiu analitic?
Sau poate Spiritului critic
I-or fi gãsit vreo lipsã?

Cum aº putea descoperi
Maºinãria?
Sã ºtii cã N. N. Zaharia
A iscãlit ceva: G. I.

Sau altã panã anonimã
Te-a lãudat cumva la Motru?
Pãcat cã n-am aici o rimã
În otru!

(Vezi, eu… cu toate cã n-am dat
Lucrãri mai vaste,
Am scris destule versuri proaste
ªi totuºi nu m-au decorat.)

Dar trebuie sã lãmurim
Acest mister…
Nu ai cumva vrun omonim,
Funcþionar la minister?

Sã ºtii c-aici e-ncurcãtura!
Eu îþi spuneam
Cã toþi aceºtia se cam
Ocupã cu literatura…

Ai vreo protecþie de fustã?
O, aº putea
Sã-þi fac aluzie… dar nu stã
În firea mea.

…Degeaba caut înainte
Cã nicidecum
Nu-mi vine-n minte…
M-am întrebat ºi azi pe drum,

Mã-ntreb ºi-acum, când stau alene
Cu braþele sub cãpãtâi:
De ce te-au decorat cu “Bene
Merenti” clasa I?

Da, ºtiu cã te-a-njurat la Noua
Revistã tipul clandestin…
Dar cel puþin
Sã þi-o fi dat de clasa a II-a!

Ce? Ai ucis pe cineva?
O, dimpotrivã,
Nu ai alurã ofensivã…
Ce-or fi avut cu dumneata?

Cã ziua-þi obloneºti odaia,
Nici nu te-auzi, nici nu te vezi,
ªi-n toate nopþile veghezi
Ca cucuvaia.

Încât ne speriem acum
Când îþi zãrim pe stradã mutra,
De parcã ne-ntâlnim în drum
Cu Brahmaputra !

Ci mulþumeºte-te încalte
C-un singur hap.
Cãci omului îi vin ºi alte
Nenorociri mai mari pe cap.

Ce-ai zice dacã, bunãoarã,
Într-o privinþã,
Te vor distinge-a doua oarã
Cu “Bãrbãþie ºi credinþã”?…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...

Federico García Lorca (1898-1936): Romancero Gitano (1924-1927)

1Romance de la luna, lunaA Conchita García LorcaLa luna vino a la fraguacon su polisón de nardos.El niño la mira, mira.El niño la está mirando.En el aire conmovidomueve la luna sus brazosy enseña, lúbrica y pura,sus senos de duro estaño.-Huye luna, luna, luna.Si...

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) |Luces de Bohemia (1920)

ESCENA PRIMERAHora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre...

Antonio Machado: Poesías

HE ANDADO MUCHOS CAMINOS He andado muchos caminos,he abierto muchas veredas;he navegado en cien maresy atracado en cien riberas.En todas partes he vistocaravanas de tristeza,soberbios y melancólicosborrachos de sombra negra,y pedantones al pañoque miran, callan, y...

S-ar putea sa iti placa…

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

E-BOOKS | CARTI OFERITE DE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 MATEMATICA: Olivian Simionescu-Panait - Matematica  FIZICA: Conf. dr. Sabina ªtefan - FIZICA MOLECULARà - Lucrãri practice -Prof. dr. Ion Munteanu - FIZICA SOLIDULUI (PDF)I. Munteanu, L. Ion, N. Tomozeiu - FIZICA...

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

Miguel de Unamuno | DEL SENTIMIENTO TRÁGICO DE LA VIDA

IEL HOMBRE DE CARNE Y HUESO Homo sum: nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien, nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo...