George Topârceanu | Migdale amare | Aeroplanul

Spre apusul de jãraticCu livezi scãldate-n aur,Trece-un nour singuraticAlb ºi mare cât un taur.Iar în urma lui s-abate,Gata-gata sã-l ajungã,Un þânþar cu coadã lungãªi cu aripi nemiºcate.Creºte-n asfinþit pojarul.Dealurile stau s-adoarmã.Norul tace, dar þânþarulUmple...